Политика за поверителност на данните

Политика за поверителност на данните

Съгласно белгийския Закон за защита на личните данни от 8 декември 1992 г. и постановленията за неговото прилагане, ние ви предоставяме следната информация.

Личните данни, които изпращате на този сайт, се използват от Daikin Europe N.V. със седалище в Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, регистрирана в ROS Oostende под номер 412.120.336 като администратор на данни.

Юридическото лице на Daikin във вашата страна е администраторът на данни за обработка на получените от вас лични данни по отношение на исканията за допълнителна информация, както е описано по-долу.

Когато регистрирате заявления, свързани с кариерно развитие, юридическото лице на Daikin, до което се подава вашето заявление, е администраторът на данни за обработката на вашите лични данни, както е описано по-долу.

Каква информация искаме и за какви цели?

Използване на нашия уебсайт

Когато посещавате един от нашите уебсайтове, можем да поставим определена информация на вашия компютър или вашето мобилно устройство под формата на "бисквитка"; това ни дава възможност да ви разпознаем (когато прочетем "бисквитката") автоматично при следващото ваше посещение на сайта. Бисквитките могат да ни помогнат по различни начини. Така например, те могат да ни позволят да адаптираме даден уебсайт, така че да е по-подходящ за вашите нужди или да съхранява паролата ви, така че да не се налага да я въвеждате отново всеки път.

Повече информация за целите, за които използваме "бисквитките" и вашите опции, с които управлявате кои "бисквитки" могат да се поставят или четат от нас, може да бъде намерена в нашата Бележка за бисквитките.

Докладване на несъответствия

Когато имате въпроси, притеснения или бихте искали да съобщите за потенциални нарушения по отношение на нашите бизнес практики, това ще бъде препратено директно към Отдела за вътрешен контрол на Daikin Europe N.V. За да можем да извършим подходящата оценка и да ви дадем отговор, е задължително да предоставите вашето пълно име, държава и имейл адрес. Когато такава информация липсва, вашето искане ще бъде обявено за недопустимо.

Подайте сигнал за потенциални нарушения чрез този формуляр.

Свързан с кариера

Когато подадете заявление за кандидатстване за едно от нашите свободни работни места или за нашите настоящи схеми за набиране на персонал или когато кандидатствате спонтанно, ние трябва да знаем вашето име и данни за контакт, за да се свържем директно с вас - ако е необходимо - за да обсъдим вашата кандидатура.

Изпращането на автобиография може да се окаже необходимо, когато искате Daikin да разгледа вашата кандидатура за текущо свободно работно място, с цел да се прецени дали вашите академични и професионални постижения и опит са подходящи за тази длъжност.

Заявки за допълнителна информация

Когато се свържете с нас, за да поискате информация, може да поискаме да ни предоставите вашето име и данни за контакт. Също така , можете да ни предоставите конкретна информация, свързана с вашата заявка. Тази информация е необходима, за да можем да определим кой от нашите служители или дистрибутори е в състояние да обработи вашата заявка и да се свърже с вас с необходимата информация или съвет.

Ще бъде ли предоставена информация на трети страни?

Използване на нашия уебсайт

  • Daikin Europe N.V. може да предаде анонимна информация, събирана чрез "бисквитки" от първа страна за анализ (в случая Google Analytics) на дъщерно дружество, дистрибутор или други трети страни, така че да се подобри вашия комфорт при използване на нашите уебсайтове.

Докладване на несъответствия

  • Никакви ваши лични данни или поверителна информация няма да бъдат разкривани на трети лица.
  • Daikin Europe N.V. ще предава ваши лични данни или поверителна информация само на съответното дъщерно дружество, където след подходяща оценка се счете за необходимо да ви бъде предоставен отговор.

Подайте сигнал за потенциални нарушения чрез този формуляр.

Свързан с кариера

  • Вашите лични данни могат да бъдат предавани на трети лица, назначени от юридическото лице на Daikin, с което е свързано вашето заявление с цел по-нататъшна обработка (като поддържане на база данни за набиране на персонал или за по-нататъшна оценка).

Заявки за допълнителна информация

  • Тъй като Daikin работи в световен мащаб, Daikin Europe N.V. или нейното дъщерно дружество във вашата страна може да предаде предоставената от вас информация на дистрибутор или на компания от групата Daikin, която може да се намира извън Европейския съюз, включително в държави, които не предлагат адекватно ниво на защита като САЩ, за да може вашата заявка да бъде разгледана по подходящ начин. Ние ще положим всички усилия да защитим вашите лични данни по време на такова прехвърляне на информация.

Допълнителна информация

Можете да осъществите достъп до или да коригирате (актуализирате, промените или ограничите) вашите лични данни по всяко време, като изпратите заявка на:

  • Ethics@daikineurope.com за лични данни, предоставени при докладване за несъответствие
  • hrm@daikineurope.com за лични данни, предоставени при подаването на заявления за кариерно развитие
  • hrm@daikineurope.com за лични данни, предоставени при подаването на заявки за допълнителна информация

След това ще ви изпратим всички лични данни, които сме събрали за вас и вие можете да актуализирате или промените тези лични данни и да ни ги изпратите обратно. Освен това, по всяко време можете да откажете чрез обикновено искане и безплатно бъдещата обработка на лични данни, свързани с вас, за целите на директния маркетинг, като изпратите искане до горепосочения имейл адрес.

Ако имате нужда от допълнителна информация или имате други въпроси, освен посочените по-горе относно Политиката за поверителност на личните данни на Daikin, моля, свържете се с нас (на вниманието на правния отдел):

 

Изпратете имейл чрез този формуляр.

Факс: +32 59 55 88 99

Пощенски адрес: Daikin Europe N.V., Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium

 

Този уебсайт може да съдържа връзки към други уебсайтове, които не са собственост или не се използват от Daikin. Моля, имайте предвид, че Daikin не носи отговорност за практиките за защита на личните данни на такива уебсайтове и че тази Политика за поверителност на личните данни се отнася единствено до данните, събрани от този уебсайт.

Версия 1.3 май 2013 г.