Партньори на Daikin

Home Comfort Expert Premium:
Избрани дългогодишни експерти на Daikin. Премиум услуги за крайните клиенти - консултации, монтаж и сервиз. Решения за широк спектър от приложения - от жилищни до промишлени.  
Премиум oторизиран партньор:
Професионални дългогодишни специалисти на Daikin. Консултации, монтаж и сервиз за широка гама от приложения - от жилищни до промишлени.
Home Comfort Expert:
Избрани експерти на Daikin. Специален фокус върху услуги предназначени за крайните клиенти - консултации, монтаж и сервиз. 

Научете повече за Home Comfort Expert