Сертифициране на вашата зелена сграда

Сертифициране на вашата зелена сграда

Като водеща компания в системите за ОВК и хладилна техника, Daikin е най-добрият партньор за вашите зелени строителни проекти.

Значението на зелените сгради

Решенията за енергийно ефективни сгради може да изглеждат по-скъпи, но изборът на устойчив вариант спестява пари в дългосрочен план. Като инвестирате в сертификати по BREEAM, LEED, WELL или други сертификати за зелени сгради можете да намалите вашите оперативни разходи, да се възползвате от възобновяеми енергийни източници, да изпреварите промените в законодателството и да увеличите пазарната стойност на вашата сграда.

Вашият зелен партньор

Daikin е вашият зелен партньор

С нашия екип от акредитирани професионалисти (AС), ние сме готови да ви консултираме при избора на подходящо оборудване, за да постигнете целите си в рамките на заложения бюджет. Независимо дали става дума за устойчиво проектиране или пускане в експлоатация, Daikin е с вас на всеки етап от проекта, за да ви помогне да постигнете висока оценка при сертификация, за да увеличите точките за вашата зелена сграда.

Какво е BREEAM, LEED и WELL?

BREEAM, LEED и WELL са трите най-широко използвани системи за оценяване на зелени сгради в света. Те предоставят рамка, подпомагаща собствениците на сгради, архитектите и дизайнерите при избора на устойчиви решения, които са дългосрочни и рентабилни.

Как работят те?

С помощта на независими и лицензирани оценители, те оценяват енергийната ефективност и използването на вода, здравето и благосъстоянието, замърсяването, транспорта, материалите, отпадъците, екологията и управленските процеси и дават оценка на сградите въз основа на тези научни оценки по категории в зависимост от постигнатите точки.

Като си поставяте цели, изпреварващи нормативните изисквания, насърчавате по-голямата устойчивост и иновациите в строителния бранш.

Документ за оценка на Daikin по BREEAM/LEED

Създаден от нашия екип от експерти, документът за оценка на Daikin по BREEAM/LEED ви помага да повишите оценката на вашата сграда. Спестявате време, като изпращате този документ директно на оценителите, когато кандидатствате за точки по BREEAM или LEED.

Download the sheet now

Ефективното цялостно решение на Daikin

Много сгради обикновено имат отделни системи за отопление, охлаждане, замразяване, вентилация и гореща вода. В резултат на това се губи голямо количество енергия. С цялостното решение на Daikin, ние предлагаме по-ефективна алтернатива. Цялостното решение на Daikin управлява до 70% от потреблението на енергия в сградата, за да се осигури максимална енергийна ефективност при минимални експлоатационни разходи и да се намалят емисиите на CO2. С цялостното решение на Daikin можете да постигнете 30% от общия резултат по BREAAM за план за ново строителство (2016 г.).

Цялостно решение на Daikin
VRV

Променлив обем на хладилния агент (VRV) и инверторна технология

BREEAM, LEED и Daikin разглеждат енергийната ефективност като основен приоритет при разработването на вашия зелен проект. Най-добрата инвестиция, която можете да изберете, е технологията за променлив обем на хладилния агент на Daikin за VRV системи, тъй като ви позволява да регулирате температурата на хладилния агент, така че да отговори на реалните условия и се създава оптимална сезонна ефективност по всяко време. VRV, водоохлаждащите агрегати и телата с регенериране на топлина на Daikin използват инверторна технология, за да осигурят най-високите оценки по BREEAM, LEED и WELL при изчисленията за енергийна ефективност.

Интелигентната мрежа

За да се намали драстично потреблението на енергия на вашата сграда, работата на климатичната техника трябва да се управлява и контролира денонощно. Интелигентната мрежа на Daikin (i-Net) е базиран на интернет инструмент за анализ и анализ на данни, който ви позволява да се концентрирате върху основната си делова дейност и да поверите управлението на ОВK и хладилна техника. С i-Net на Daikin ние постоянно регулираме фината настройка на вашата система без намеса от ваша страна.

Интелигентната мрежа

Нашите проекти за зелени сгради

Специализирани сме, за да ви окажем помощ при получаване на BREEAM Outstanding, LEED Platinum, WELL Platinum, NZEB и други подобни сертификати. Разгледайте някои от проектите за зелени сгради, по които сме работили.

Quattro park c

Краков, Полша

BREEAM Very Good

VRV се използва като единствен източник за отопление и охлаждане. Intelligent Touch Manager се използва за централно управление и управление на потреблението на енергия.

Crystal Tower

Букурещ, Румъния

Фаза на проектиране на BREEAM: Excellent

Отличен и добре познат пример за цялостно решение на Daikin, водещ до високо енергийно ефективна ОВК инсталация

Уейбридж

Уейбридж, Великобритания

BREEAM Excellent

VRV системата на Daikin с регенериране на топлината има голям принос за високата енергийна ефективност в стилния офис на централата на компания

Сертификация BES 6001

Заводите на Daikin в Белгия и Чешката република, както и системите VRV, Sky Air, Daikin Altherma, Split и водоохлаждащите агрегати са сертифицирани по BES 6001. Това сертифициране гарантира социално, икономически и екологично отговорно снабдяване по цялата верига за доставки. Стандарт BES 6001 е официално признат от BREAAM и използването на продукти, сертифицирани по BES 6001 във вашата сграда, значително увеличава вашата оценка по BREEAM.

BES6001_logo_breed.png

Научете повече