Skip to main content

Сертифициране на вашата зелена сграда

Като водеща компания в системите за ОВК и хладилна техника, Daikin е най-добрият партньор за вашите зелени строителни проекти.

Значението на зелените сгради

Решенията за енергийно ефективни сгради може да изглеждат по-скъпи, но изборът на устойчив вариант спестява пари в дългосрочен план. Като инвестирате в сертификати по BREEAM, LEED, WELL или други сертификати за зелени сгради можете да намалите вашите оперативни разходи, да се възползвате от възобновяеми енергийни източници, да изпреварите промените в законодателството и да увеличите пазарната стойност на вашата сграда.

Какво е BREEAM, LEED и WELL?

BREEAM, LEED и WELL са трите най-широко използвани системи за оценяване на зелени сгради в света. Те предоставят рамка, подпомагаща собствениците на сгради, архитектите и дизайнерите при избора на устойчиви решения, които са дългосрочни и рентабилни.

Как работят те?

С помощта на независими и лицензирани оценители, те оценяват енергийната ефективност и използването на вода, здравето и благосъстоянието, замърсяването, транспорта, материалите, отпадъците, екологията и управленските процеси и дават оценка на сградите въз основа на тези научни оценки по категории в зависимост от постигнатите точки.

Като си поставяте цели, изпреварващи нормативните изисквания, насърчавате по-голямата устойчивост и иновациите в строителния бранш.

Вашият зелен партньор

Daikin е вашият зелен партньор

Тъй като всяка сграда е уникална, тя изисква уникално решение, което да съответства на нейните уникални характеристики. Особено важно е да имате партньор в решенията за ОВиК като Daikin, със съответните познания и продуктово портфолио, за да постигнете вашите зелени цели, като останете в рамките на вашия бюджет.

Нашите комплексни решения за ОВиК повишават екологичната стойност на сградите и подобряват работната среда на техните обитатели. Интегрирането на технологиите на Daikin ще допринесе за нивото на цялостна устойчивост на сградата и ще ви позволи да постигнете най-високите нива при сертификация за зелена сграда.

Документ за оценка на Daikin по BREEAM/LEED

Създаден от нашия експертен екип, Документът за оценка по BREEAM и LEED ви предлага насоки и подкрепа за повишаване на оценката на вашата сграда чрез термопомпената технология на Daikin.

Като използвате този документ като доказателствена основа пред оценителите, вие ще спестите време, когато кандидатствате за сертификация по BREEAM или LEED.

Download the sheet now

Открийте в кои категории термопомпите на Daikin ви носят кредити по BREEAM/точки по LEED, за да постигнете най-високите нива при сертификация за зелена сграда

Нашите проекти за зелени сгради

Daikin има успешно участие в много устойчиви проекти. Помагането на строителите да постигнат BREEAM Excellent, LEED Gold, NZEB и подобни сертификати се превърна в една от нашите специализации - и нашите примери от практиката го доказват!

Сертификация BES 6001

Заводите на Daikin в Белгия и Чешката република, както и системите VRV, Sky Air, Daikin Altherma, Split и водоохлаждащите агрегати са сертифицирани по BES 6001. Това сертифициране гарантира социално, икономически и екологично отговорно снабдяване по цялата верига за доставки. BES 6001 е официално признат от BREAAM и повишава оценката за зелена сграда.

Научете повече

Намерете повече информация

Разгледайте нашия Virtual Experience Center

Намерете повече информация

Намерете повече информация