Skip to main content

ЗАСАЖДАМЕ БЪДЕЩЕ:

Пълни общи условия на кампанията (играта)
 

Организатори:

Кампанията (наричана и „играта“) с награди "ЗАСАЖДАМЕ БЪДЕЩЕ" се организира и управлява от Daikin Airconditioning Central Europe HandelsGmbH (Daikin), VAT-ID-Nr.: ATU 19112207, със седалище и адрес на управление: campus 21, Europaring F12/402, A-2345 Brunn am Gebirge – световен лидер, производител и доставчик на отоплителна, вентилационна и климатична техника, включително термопомпено и хладилно оборудване, при най-високи ефективност и екологични стандарти, съвместно с Фондация "77", с Булстат: 176996384, със седалище и адрес на управление: гр. Габрово, бул. „Столетов“ 127, ет.1, ап.1, провеждаща инициативата "Когато станем 100 000 ще посадим гора" известна и като ГОРАТА.БГ (www.gorata.bg), която има за цел засаждане на милиони нови дървета за България, с участието на колкото се може повече млади хора, училища и детски градини, като до този момент има засадени над 356 000 нови дървета за България.
 

Цел:

Целта е десетки хиляди млади хора на територията на цялата страна да могат да засадят дърво и да отгледат такова, да станат част от промяната на обществото, на тяхното бъдеще, да бъдат информирани за ползите от дърветата, за баланса в природата, за важността да пазим, създаваме и радостта от това да правим добро.
 

Къде се провежда:

В интернет на страницата на DAIKIN (www.daikin.bghttps://www.daikin.bg/plantingfuture, на страницата на www.Gorata.bg като се допуска популяризиране в социалните мрежи и всички други подходящи канали.
 

Награди:

Предвидени са да бъдат подарени минимум 15 000 дървета, разпределени в минимум 300 награди. Всяка награда съдържа по 20 готови за засаждане дръвчета с височина 80-120 см., подходящи за млади залесители, както и 30 комплекта за отглеждане на собствено дърво. Всеки комплект за отглеждане на собствено дърво включва семена/жълъди, подходящи саксийки, почва и всичко необходимо, за да отгледате сами малко дръвче. С тях ще можете да проследите процеса на засаждане и поникване на младото дърво, а след година или 2 да го засадите навън.

Всички наградени ще получат и достъп до видеа с препоръки и демонстрации, които показват как и кога да засадите, как да отгледате и как да се грижите за Вашите дръвчета, както и защо е важно да го правим. Освен видео материали, ще има и подходящи текстове и картинки за деца, родители и учители.

Видовете дървета ще са широколистни и иглолистни, като ще бъдат съобразени с климатичните условия, почвите и др. важни аспекти съобразно - това къде се намира спечелилото училище, детска градина или детско заведение.

Нашата специална изненада, a именно 5 въздухопречиствателя на Daikin! Между 300-те победители ще изтеглим томбола и 5-ма от тях ще спечелят допълнителна, специална награда, която се предоставя освен останалите - въздухопречиствател Daikin MC70L, за стаята в училището или детската градина или др.

Организаторът си запазва правото да раздаде и допълнителни или по-големи количества награди. 
 

Кой може да участва:

Всеки един клас/ група от всяко българско училище, детска градина, детска ясла, цели училища, детски градини, детски ясли, домове за деца лишени от родителски грижи, читалища, организации и/или групи на и за деца/ млади хора на територията на цяла България.
 

Срок:

Играта стартира на 29.05.2018 г. и продължава до  23:59:59 ч. на 15.10.2018 г., когато възможността за гласуване се спира.
 

Регламент:

За да участвате добавете снимка с подходящ текст към нея (например: Защо искате да спечелите?), на една от темите - нашият клас (група, общност), нашето училище/ градина/ ясла/ институция, нашето населено място, природа, гора, добри дела, как да опазим природата, как виждаме по-добро бъдеще или свързани с тези тематики снимки, на страницата https://www.daikin.bg/bg_bg/planting-future/upload.html. След това гласувайте и поканете Вашите приятели и близки да гласуват като натиснат бутона "Гласувай" точно под снимката, която сте качили и можете да откриете в подраздел "Гласувай за победителите" на страницата на играта. Можете да участвате с повече от една снимки, но можете да спечелите само една награда. Първите 300 снимки, на уникални участници, събрали най-много гласове към момента на приключване на играта печелят.

                 

Нашата специална изненада:

a именно 5 въздухопречиствателя на Daikin! Между 300-те победители ще изтеглим томбола и 5-ма от тях ще спечелят допълнителна, специална награда, която се предоставя освен останалите - въздухопречиствател Daikin MC70L, за тяхната стая в училището или детската градина или др. Томболата ще се изтегли по законен и случаен начин, в срок до 10 дни след приключване на играта.

Победителите се определят на случаен принцип, като се проведе теглене томбола в срок до 10 дни след приключване на играта с помощта на random.org. Приложението random.org е онлайн платформа, която генерира произволни данни, въз основа на информацията, предоставена от организатора.

Организаторите няма да използват процедури, нито специализирания софтуер по начин, който позволява да се предопредели резултатът от проведеното случайно разпределение на наградите.

Организаторът си запазва правото да раздаде и допълнителни или по-големи количества награди. 
 

Обяваване на победителите:

Ще се извърши до 15 дни след приключване на играта на страниците на организаторите (www.daikin.bg и www.gorata.bg) и ще бъде споделено и в страниците им във Фейсбук.
 

Изпращане на наградите:

Предоставянето на наградите ще се извърши възможно най-бързо, но не по-късно от края на ноември 2018 г., чрез безплатен транспорт, като всяка награда ще бъде поставена в опаковка, подходяща за съхранение до няколко дни или седмици. Всички награди ще бъдат придружени от подходяща информация и инструкции как и кога да бъдат съхранение, засадени, използвани. Частта или цялата информация, под формата видео и текстовите информационни материали може да бъде изпратена по електронен път, като за целта ще се използва адресът на електронната поща, която е посочена при участието в играта, както и е евентуално официален адрес на учебното заведение, институция и др.

В случай, че ръководството на училището/градина/ясла/институция откаже да получи наградата, например, защото няма къде да засади дърветата, то ние ще потърсим вариант да бъдат засадени на територия на местното държавно горско стопанство, община или други. Ако не може да се намери законен вариант, ще предоставим награда на следващ в класирането участник.
 

Лични данни:

Данните, които се събират във връзка с провеждането на кампанията са име на учебното заведение / детската градина / друга организация, адрес на електронна поща, телефон и адрес. Това са минималните данни, които са необходими, за да можем да изпратим наградите и да удостоверим валидността на участника. Бързото определяне и доставяне на наградите са изключително важни, тъй като наградите са живи дървета и семена и е важно да бъдат получени в максимално добро състояние. Данните ще се обработват от Фондация „77“ и съхраняват три години след изтичане на кампанията и разпределяне на наградите.

Кампанията се провежда в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защита на данните), Закона за защита на личните данни и приложимите българска, европейска и международна нормативна уредба, както и съгласно правилата на DAIKIN, видими на https://www.daikin.bg/bg_bg/data-protection-policy.html.

Организаторите, като администратори на лични данни, се задължават, да събират, съхранява и обработва личните данни, предоставени от участниците за следните цели: за провеждане на играта, уведомяване на участниците за промени в развитието на играта, за определяне на победителите, за да предоставят награди. Организатора декларира и гарантира, че личните данни  няма да се обработват за цели, различни от тези, посочени в тези Правила. Организаторите декларират, че личните данни няма да бъдат използвани за изпращане на маркетингови и рекламни материали.

Личните данни на участниците могат да бъдат препращани до партньорите на организатора на кампанията, (които обработват данните съгласно инструкциите на организаторите), други партньори по договор (например куриерски фирми за извършване на доставки на наградите), компании от групата на организатора, компетентните органи в съответствие с приложимото право, и обществеността (само по отношение на победителите). Организаторът декларира, че е предприел всички необходими мерки, за да осигури и гарантира, че личните данни са адекватно защитени, независимо от това къде трябва да бъдат прехвърлени. Личните данни се обработват спрямо Политиката за защита на данните на Daikin.

Всеки участник има право да коригира, изтрие или ограничи обработката на предоставените лични данни. В този случай той трябва да поиска писмено от оператора на лични данни, чрез имейл: privacy@daikin-ce.com да изтрие, коригира или блокира всички лични данни, чиято обработка не отговаря на законовите изисквания или не желае да бъдат публични. Участниците имат също така правото да се противопоставят на обработването на личните им данни по законосъобразни и разумни причини, съгласно законовите разпоредби, както и правото да се обърнете към Националния надзорен орган за обработка на лични данни или към компетентния съд.

Участниците се съгласяват, че част от предоставените от тях лични данни могат да бъдат видими за периода на играта на уеб сайта, на който се провежда играта, с цел провеждане на гласуването, без допълнително възнаграждение и/или условности. Като това зависи от начина на попълване на структурираните полета, при участие в играта, принципно се визуализират за целите на гласуването, полетата „Клас/Група/Учебно заведение (друго) *“, „Град *“, както и каченото за участие изображение.

Публикуваните на сайта снимки са обществено достояние. Те могат да се поделят от Daikin и посетителите на сайта в социалните медии или по имеил – това е заложено в механизма на кампанията. Daikin и Гората.бг, могат да ги използват за комуникация с медиите.

За да попълните формата трябва да сте над 16 години, (Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679) забранява събирането и обработването на лични данни на лица под 16 години, без съгласието на родител/настойник). Ако все още не сте навърщили 16 години, нека вашияг родител/настойник или директор, учител, ръководител от вашето училище/детска градина, да попълни формата и да предостави данните за контакт.

Участниците носят пълна отговорност за каченото от тях изображение/снимка, с която участват в кампанията по отношение на авторски права и съдържащи се в него евентуални лични данни.

В регламента на играта НЕ СЕ СЪДЪРЖА изискването за качване на снимки на лица! Снимката може да бъде на вашето училище, детска градина, дърво с което вашия град се гордее, цветната градина и всичко, което е свързано с природата и ви носи щастие!

Моля, да имате предвид, че за да публикувате снимка на вашия клас или детска група, следва да имате съгласието на всички на всички присъстващи на снимката. В случай, че лицата присъстващи на снимката са под 16 години, моля виж приложимите правила, съгласно Регламента за личните данни. 

Участниците се съгласяват, че имената на победителите могат да бъдат използвани за комуникация с медиите без допълнително възнаграждение и/или условности.
 

Други:

Организаторите са водени изцяло от добри намерения. Това е една чиста кампания, която иска да направи добро и смислено за децата и света, в който живеем. В случай, че бъдат направени опити за нарушаване на правилата, измами, непристойно поведение, добавяне на нецензурно съдържание, обиди, дискриминация и др. - участниците ще бъдат отстранени. Организаторът не носи отговорност за авторски права и други на публикуваните материали. Размяната на награди и/или продажбата им за пари е недопустима.

Организаторите не носят отговорност за щети, понесени от който и да е победител и/или трета страна във връзка с наградите. С участието в тази игра, участниците декларират, че Daikin Airconditioning Central Europe и Фондация 77 не носят отговорност за каквито и да било щети или наранявания, претърпени от участниците или причинени на трети лица в резултат на използването на наградата.

Тази игра не се спонсорира, възлага или осъществява по какъвто и да било начин от Facebook и не следва да се свързва с Facebook. С участието си в играта, участниците предоставят информация на Daikin Airconditioning Central Europe и Фондация “77“, а не на Facebook.

Участието в играта НЕ е обвързано с покупка.
 

Валидност на правилата:

Настоящите правила са в сила от 19.09.2018. Правилата влизат в сила от момента на публикуването им. Правилата могат да се редактират, изменят и допълват по всяко време от организаторите, като за целта е достатъчно да бъдат променени в настоящата интернет страница www.daikin.bg, а промените стават валидни от момента на публикуването им.

БЛАГОДАРНОСТИ:

Сърдечно благодарим на всички Вас, нашите участници, техните учители, родители, близки и приятели, защото без Вас тази кампания нямаше да е възможна.

Сърдечно благодарим и на институциите в България за подкрепата при провеждането на кампанията и по-конкретно на МЗХГ и неговите структури свързани със засаждането и опазването на горите и дърветата в България, на стотиците общини и кметства и на всички структури на МОН.

Намерете повече информация

Разгледайте нашия Virtual Experience Center

Намерете повече информация

Намерете повече информация