Skip to main content

Новият инструмент за анализ на DAIKIN предлага глътка свеж въздух

DAIKIN обяви пускането на пазара на нов софтуер за  преглед на психометрични диаграми, който позволява бързо и лесно графично представяне на въздуха и влажността в помещенията. Лесните за използване и лесно приспособими настройки на софтуера могат да се регулират за широк диапазон от променливи показатели. Новата актуализация може да се изтегли безплатно и представлява най-новото попълнение от серията инструменти за комплексни решения, предназначени за монтажници, проектанти и консултанти.

Информация за въздуха, който дишаме

Най-новият психометричен софтуер на DAIKIN осигурява възможност за отразяване на нивата на влажност в проектите за сгради.  Получените данни се съпоставят със серия от параметри и се представят като ясни и лесни за преглед диаграми.  Достъпен както за професионални специалисти, така и за студенти, които взимат участие в проектите за климатизация, софтуерът подпомага прецизно регистриране на свойствата на влажния въздух в променящи се условия и произтичащите от това ефекти върху вътрешната среда на сградата.

“Въпреки че този софтуер не е създаден като средство за обучение относно условията и промените във влажния въздух, ние сме уверени, че тази програма може да се превърне в ценен инструмент, който ще бъде еднакво полезен за инженери, проектанти, консултанти и студенти", заяви Philippe Vandesteene (Филип Вандерсене), ръководител на отдел “Маркетинг - Цифрово направление” в DAIKIN Europe.

Чрез въвеждане само на две базови координати с данни от диапазона на измервани параметри, потребителите могат да определят свойствата на влажния въздух от комплексен обзор на свойства като температура по сух и по и влажен термометър, точка на оросяване, относителна, абсолютна влажност и енталпия (топлосъдържание) плътност и специфичен обем. Естествено, тези условия зависят от надморската височина.

Бързо и лесно създаване на диаграми само с едно натискане на бутон

Най-новото издание на версия 3.2 на средството за визуализация на психометрични данни на DAIKIN предлага възможности за нанасяне и коригиране на точки върху графиката само с едно щракване на мишката и за увеличение, с цел по-подробен преглед на съответните зони от графиката. Графиките могат да се разглеждат както в психометричен, така и във формат Молие (Mollier ), с набор от данни за метрични или британски (имперски) единици и цветово кодиране добавено за допълнително улеснение на разтълкуването. Гъвкавостта за прилагане на допълнителни променливи параметри осигурява възможност на потребителя за точно регистриране и показване на условията в реално време, както и предвиждане на промените, настъпващи в околната среда. Така например, потребителите могат:

  • Да показват или премахват точки или да нанасят и свързват допълнителни точки
  • Да комбинират обеми въздух
  • Задаване на необходимите капацитети за охлаждане и отопление от Р1 до P2 с избираем SHF в режим на охлаждане.
  • Добавяне на охлаждане с вода или пара към дадено условие.
  • Охлаждане до линията на насищане (с помощта на избираем SHF)
  • Кондензиране до намаляване на влажността до линията на насищане. 
  • Премахване на овлажняването (с помощта на изсушител)

Директно интегриране в процесите на проектиране от етапа на създаване на концепция до функционалното изпълнение, като алтернативите могат да бъдат записвани, а отчетите за проекта могат да бъдат генерирани във всеки един момент.

Начало на работа

Психометричният софтуер на DAIKIN се предлага за безплатно изтегляне. 

Моля, имайте предвид, че е необходима регистрация - това ще ни помогне да подобрим взаимодействието с потребителите, тъй като постоянно продължаваме да подобряваме софтуера в бъдеще.

 

Свалете материали:

Свързани статии

Намерете повече информация

Разгледайте нашия Virtual Experience Center

Намерете повече информация

Намерете повече информация