Skip to main content

Замяна на външни тела на климатична система в централен лондонски хотел

Comfora

Замяната на външни тела за климатични системи в централните градски хотели обикновено води до две основни предизвикателства: да се подсигури затваряне на околните пътища и да се избегне прекъсване на работата на хотела, така че да се запази комфорта на гостите.

Когато се наложи да бъдат заменени два големи покривни водоохлаждащи агрегата в шест етажен хотел, намиращ се в района на Blackfriars, предизвикателствата се превръщат в реалност за монтажника Крис Хендерсън, мениджър за работа с ключови клиенти на компанията Nationwide Air Conditioning, базирана в Edenbridge.

Като използва 2 водоохлаждащи агрегата с въздушно охлаждане и спирален компресор за замяна на остарелите агрегати, Nationwide изпълни проекта с най-трудоемките дейности: сваляне и качване на агрегатите на работната площадка в задната част на сградата, като всичко това бе съвместено за период от две седмици. И въпреки голямата заетост на хотела, в по-голямата си част работната дейност премина без да бъде забелязана или усетена. 

Крис Хендерсън сподели: “Високоефективните водоохлаждащи агрегати с намалени нива на шум са основата за комфортно охлаждане в целия хотел, като охлаждат водния кръг до 6°C. Старите агрегати, монтирани при откриването на хотела преди около 20 години, достигнаха края на своя период за експлоатация и затова имаше спешна необходимост от нова система, но същевременно се налагаше да поддържаме възможността за охлаждане по време на замяната.

Нашето решение бе проектирано на базата на агрегатите от Daikin, които предлагат привлекателна комбинация от цена и ефективност. Водните връзки на двата водоохаждащи агрегата бяха доставени фабрично, за да съответстват на съществуващите тръбопроводи на обекта с цел да се намали основното изменение на тръбопроводите и да се подпомогне замяната.

Предварително подготвихме тръбопроводи, за да свържем новите водоохлаждащи агрегати към кръга с охладена вода и два пъти затворихме околните пътища, за да разположим кран на улицата зад хотела.

През първите два почивни дни демонтирахме по-изхабения от двата стари агрегата, като оставихме другата система като единствен източник на охлаждане. След това транспортирахме до обекта първия от новите водоохлаждащи агрегати на Daikin с тегло 4 785 kg. През следващата седмица новият водоохлаждащ агрегат беше свързан и пуснат в експлоатация.

През почивните дни на следващата седмица бе организиран и демонтажа на останалия стар агрегат и монтажа на другия нов водоохлаждащ агрегат на Daikin.

Новите водоохлаждащи агрегати имат много по-високи технически параметри отколкото старите агрегати. Те разполагат с достатъчен капацитет, така че стандартното потребление на всеки водоохлаждащ агрегат е икономично и всеки един може да се справи с пиково натоварване, дори ако другата система не работи - например, по време на поддръжка.”

Високoефективните водоохлаждащи агрегати на Daikin с намалено ниво на шум - EWAD-D-XR предлагат среден EER (коефициент за енергийна ефективност) при пълно натоварване от 3 и ESEER (коефициент за сезонна ефективност) при частично натоварване до 4. Агрегатите с двоен кръг разполагат с единични спирални компресори с плавен контрол на мощността от 12,5% до 100% като гарантират висока ефективност при частично натоварване. Те са оптимизирани за хладилен агент R-134a и са проектирани за работа с лесен интерфейс с комуникационни протоколи на различни BMS (системи за сградно управление).

Свързани статии

Намерете повече информация

Разгледайте нашия Virtual Experience Center

Намерете повече информация

Намерете повече информация