Skip to main content

Малки и средни офиси

Офиси в малки и средни сгради с 10 или по-малко етажа

Вентилационното оборудване се управлява или

 • От служител във фирма наемател с дистанционно управление или
 • Изключително от компания за управление на сгради

Проверете инсталираното вентилационно оборудване

 • Тип инсталирана вентилационна система?
 • Местоположение на вентилационната система и отворите
 • Местоположение на дистанционното управление

 

Среден офис

bg-image
схема на въздушния поток в среден офис

 Въздушен поток, влизащ отвън

 Въздушен поток, излизащ отвътре

 Климатикът циркулира само въздуха в помещенията

① Превключвател за дистанционно управление
② Вентилационен капак
③ Вентилационен отвор (изпускателен отвор)
④ Отдушник на врата
⑤ Отдушник / вентилационен капак
⑥ Вентилатор за възстановяване на топлина

схема за вентилация в среден офис

 Климатик

 Вентилатор за въздух

 Превключвател на дистанционното управление

 Вентилационен отвор (изпускане на въздух)

 Вентилационен отвор (подаване на въздух)

Малък офис

bg-image
схема на въздушния поток в малък офис

 Въздушен поток, влизащ отвън

 Въздушен поток, излизащ отвътре

 Климатикът циркулира само въздуха в помещенията

① Превключвател за дистанционно управление
② Вентилационен капак
③ Вентилационен отвор (изпускателен отвор)
④ Отдушник на врата
⑤ Отдушник / вентилационен капак
⑥ Вентилатор за възстановяване на топлина

схема за вентилация в малък офис

 Климатик

 Вентилатор за въздух

 Превключвател на дистанционното управление

 Вентилационен отвор (изпускане на въздух)

 Вентилационен отвор (подаване на въздух)

Редовно почистване и поддръжка

Експлоатацията и поддръжката на климатичното и вентилационно оборудване се извършват или

 • От компания за управление на сгради и управител на съоръжения (средни офиси), или
 • От самите компании наематели на офиси (малки офиси)

Важно е да разберете:

 • Работния статус на вентилационното оборудване, т.е. време на работа, количество въздушен поток и др. 
 • График на почистване и състояние на поддръжка

Проверка, почистване и подмяна на филтрите

Филтрите са монтирани на вентилационните канали зад отворите на стените и таваните.
Когато филтрите се запушат с мръсотия, ефективността на вентилацията намалява. Може дори да не забележите, че капацитетът на вентилация се е влошил.

Важно е редовно да почиствате или подменяте филтри и въздуховоди.

Никога не работете с вентилационни системи без филтри. Филтрите предотвратяват навлизането на външни замърсители вътре и предпазват вентилационното оборудване.

 • Филтрите трябва да се проверяват веднъж месечно за чистота и състояние и да се сменят веднъж годишно.

Консултирайте се със специалист по ОВК относно препоръчителните периодични интервали за техническа поддръжка и проверка, за да осигурите дълготрайно обслужване и сигурност на вентилаторите за възстановяване на топлината.

Ако имате някакви проблеми при експлоатацията, поддръжката или почистването на вентилационното оборудване, не забравяйте да се консултирате с ОВК специалист.

Създайте въздушно течение, като отворите прозорци и входни врати

Използване на вентилационното оборудване заедно с отваряне на прозорци и врати

Разположението и разпределението на офиса често се променят и въздушният поток, приет при инсталацията на системата, може вече да не е подходящ за текущата ситуация.
Лесно могат да възникнат неравномерни температури и застой на въздуха.
В малки или средни офиси можете надеждно и ефективно да променяте въздуха в сградите, като използвате вентилационното оборудване заедно с отварянето на прозорци и входни врати.

 • Отворете прозорците за ~ 10 минути на всеки час

Ефектът се засилва още повече, когато се проветрява 2 пъти по 5 минути на всеки час, отколкото за 10 минути веднъж на час.

Препоръчваме проветряване преди началото на работното време и по време на почивка.

офис коридор с прозорец отпред
модерна заседателна зала с бели столове и дървена конферентна маса

Отворете прозорците (и вратите), за да създадете въздушно течение

Когато вентилацията се извършва чрез отваряне на прозорци, по-добре е да се отворят 2 прозореца вместо 1, за да се създаде въздушен поток.
Ефектът е още по-добър, ако двата прозореца са разположени диагонално един на друг.

Най-ефективно е да отваряте прозорци, които са диагонални един на друг

схема за вентилация в малък и среден офис
схема за вентилация в малък и среден офис

Отварянето на 2 прозореца, разположени близо един до друг, ще попречи на въздуха да премине през цялата стая.

Недостатъчна циркулация на въздуха

Неефективността е резултат от отварянето на съседни прозорци поради малката площ, в която циркулира въздух.

Имате ли затруднения при създаването на свеж въздушен поток дори при отворени прозорци (и врати)?

Когато усетите, че въздушният поток в стаята е слаб:

 • Отворете прозореца, през който навлиза въздух частично и
 • Отворете прозореца, през който излиза въздух много по-широко

По-малък отвор за подаване на въздух прави въздушното течение по-силено. Това ще увеличи ефективността на вентилацията. Тесният отвор за входа на въздуха и по-широкият отвор за изхода на въздуха помага да се смеси вътрешният въздух и да се проветри по-голяма площ от помещението

схема на затруднения при вентилация

Стаи без прозорец

Когато една стая няма прозорци, като например заседателна зала, първо трябва да проверите местоположенията на вентилационните отвори (изпускане на въздух) на тавана. Отварянето на вратата на помещението и поставянето на вентилатори или въздушни циркулатори в стаята ще помогне за извеждането на въздушния поток извън стаята.

Пример ①:
Разположението на вентилационния отвор (изпускане на въздух) е извън конферентната зала

Когато вентилационния отвор (изпускане на въздух) е извън помещението, отворете вратата и използвайте вентилатор, за да изведете въздуха ИЗВЪН стаята.
В този случай е по-ефективно да разполагате с вентилатори или въздушни циркулатори както в заседателната зала, така и точно пред вратата.

схема на въздушния поток с вентилатори, когато изходът за въздух е извън помещението

Пример ②:
Вентилационният отвор (изпускане на въздух) се намира вътре в заседателната зала

Когато вентилационният отвор (изпускане на въздух) е вътре в стаята/конферентната зала, отворете вратата и използвайте вентилатор, за да изпратите въздух ВЪТРЕ в стаята.

схема на въздушния поток с вентилатори, когато вентилационният отвор е разположен в стаята

Концентрация на CO2 в конферентни зали


Затворените заседателни зали са особено предразположени към застояване на въздуха.. По време на дълги или пренаселени срещи концентрацията на CO2 в стаята се увеличава бързо от издишването на всички. Натрупването на CO2 може да доведе до загуба на концентрация и по-ниски работни резултати.
За бързо проветряване на заседателната зала използвайте вентилационната система, като едновременно отворите прозорците и вратите.

диаграма на промените в концентрацията на CO2 в заседателната зала в продължение на един ден

Промени в концентрацията на CO2 в конферентна зала

Вижте нашите полезни съвети за:

Намерете повече информация

Разгледайте нашия Virtual Experience Center

Намерете повече информация

Намерете повече информация