Skip to main content

Малки магазини

Самостоятелни сгради, например ресторанти или магазини с лице към улицата

Вентилационното оборудване, инсталирано в малки магазини, се управлява предимно от служителите им с дистанционно управление. Повечето хора знаят къде се намират климатика и дистанционното му управление, за да настроят температурата и обема на въздуха според желаната температура, но само няколко души знаят местоположението на вентилационното оборудване. Още по-малко хора знаят как да го управляват правилно.

2 вида вентилационно оборудване са често срещани в магазините или ресторантите

1. Магазини с вентилация посредством вентилатор и
2. Магазини с вентилация посредством вентилационен блок за възстановяване на топлина (инсталиран най-вече на скрито място като тавана)

1. Магазини с вентилация посредством вентилатор

bg-image
схема за вентилация с вентилатор в магазин или ресторант

 Въздушен поток, влизащ отвън

 Въздушен поток, излизащ отвътре

 Климатикът циркулира само въздуха в помещенията

① Превключвател за дистанционно управление
② Вентилационен капак
③ Вентилационен отвор (изпускателен отвор)
④ Отдушник на врата
⑤ Отдушник / вентилационен капак
⑥ Вентилатор за възстановяване на топлина

схема за вентилация с вентилатор в магазин или ресторант

 Климатик

 Вентилатор за въздух

 Превключвател на дистанционното управление

 Вентилационен отвор (изпускане на въздух)

 Вентилационен отвор (подаване на въздух)

2. Магазини с вентилация посредством вентилационен блок за възстановяване на топлина

bg-image
схема на въздушния поток магазини

 Въздушен поток, влизащ отвън

 Въздушен поток, излизащ отвътре

 Климатикът циркулира само въздуха в помещенията

① Превключвател за дистанционно управление
② Вентилационен капак
③ Вентилационен отвор (изпускателен отвор)
④ Отдушник на врата
⑤ Отдушник / вентилационен капак
⑥ Вентилатор за възстановяване на топлина

схема вентилатор за възстановяване на топлина в магазин или ресторант

 Климатик

 Вентилатор за въздух

 Превключвател на дистанционното управление

 Вентилационен отвор (изпускане на въздух)

 Вентилационен отвор (подаване на въздух)

Контролен списък за вентилация

 Проверете инсталираното вентилационно оборудване

  • Какъв е видът на инсталираната вентилационна система?
  • Местоположение на вентилиционната система и отдушниците
  • Местоположение на дистанционното управление

 Проверете филтрите

Филтрите са инсталирани зад отворите на стените и таваните.
Когато филтрите се запушат с мръсотия, ефективността на вентилацията намалява. Може дори да не забележите, че вентилационният капацитет се е влошил.
Важно е филтрите редовно да се почистват или сменят.
Никога не работете с вентилационни системи без филтри. Филтрите предотвратяват навлизането на външни замърсители на закрито и предпазват вентилационното оборудване.

 Проверка на дистанционното управление за вентилация

Работата на вентилационните системи често е интегрирана с дистанционното управление на климатичната система.
Уверете се, че вентилационното оборудване продължава да работи, дори когато охлаждането или отоплението е изключено през пролетта и есента.

 

Примери за мръсни вентилационни отвори и филтри в малки магазини/ресторанти

замърсена решетка на вентилационен отвор

Вентилационен отвор

запрашен вентилатор

Вентилатор

прашна външна решетка за отдушници

Външен отдушник

Създайте въздушно течение, като отворите прозорци и входни врати

схема за въздушен поток заседателна зала с отворени прозорци и врати

Използване на вентилационно оборудване заедно с отваряне на прозорци и врати

  • Отворете прозорците за ~ 10 минути на всеки час

Ефектът се засилва още повече, когато се проветрява 2 пъти по 5 минути на всеки час, отколкото при 10 минути веднъж на час.

Колкото по-често проветрявате, толкова по-голямо подобрение ще видите в ефективността.
Препоръчваме проветряване преди началото на работното време и по време на почивка.

Отворете прозорците, за да направите въздушно течение

Когато проветрявате чрез отваряне на прозорци, по-добре е да се отворят 2 прозореца вместо 1, за да се създаде въздушно течение.
Ефектът е още по-добър, ако двата прозореца са диагонални един на друг.

схема за въздушен поток заседателна зала с отворени прозорци и врати
схема за въздушен поток заседателна зала с отворени прозорци

Недостатъчна циркулация на въздуха

Тук неефективността е резултат от отварянето на съседни прозорци поради малката площ, в която циркулира въздух.

Отварянето на 2 прозореца, разположени близо един до друг, ще попречи на въздуха да преминава през цялата стая.

Имате ли затруднения при създаването на свеж въздушен поток дори при отворени прозорци?

Когато усетите, че въздушният поток в стаята е слаб:

  • Отворете прозореца, през който навлиза въздух частично и
  • Отворете прозореца, през който излиза въздух много по-широко

По-малък отвор за подаване на въздух прави въздушния поток по-силен. Това ще увеличи ефективността на вентилацията. Тесният отвор за входа на въздуха и по-широкият отвор за изхода на въздуха помага да се смеси вътрешният въздух и да се проветри по-голяма площ от помещението

схема за въздушен поток заседателна зала с отворени прозорци и врати

Стаи без прозорци

Когато една стая няма прозорци, като например салон на ресторант, първо трябва да проверите местоположенията на вентилационните отвори (изпускане на въздух) на тавана. Отварянето на вратата на помещението и поставянето на вентилатори или въздушни циркулатори в стаята ще помогне за извеждането на въздушния поток извън стаята.

Пример ①:
Местоположението на вентилационния отвор (изпускане на въздух) е извън стаята

Когато вентилационният отвор (изпускане на въздух) е извън стаята, отворете вратата и използвайте вентилатор, за да изпратите въздуха ИЗВЪН помещението.

В този случай наличието на вентилатори или въздушни циркулатори както в стаята, така и непосредствено пред вратата е по-ефективно.

схема на въздушния поток с вентилатори, когато вентилационният отвор е извън стаята

Пример ②:
Разположението на вентилационния отвор (изпускане на въздух) е вътре в стаята

Когато вентилационният отвор (изпускане на въздух) е вътре в стаята, отворете вратата и използвайте вентилатор, за да изпратите въздух ВЪТРЕ в стаята.

scheme of air flow with fans when ventilation vent is inside the room

Вижте нашите полезни съвети за:

Намерете повече информация

Разгледайте нашия Virtual Experience Center

Намерете повече информация

Намерете повече информация