Skip to main content
Хибридна термопомпа на Daikin Altherma

Daikin Altherma - EHYKOMB-AA3

Хибридна технология, комбинираща газ и въздух, подавани към водна термопомпа за отопление и гореща вода
EHYKOMB-AA3

Характеристики на продукта

  • Хибридната термопомпа на Daikin Altherma комбинира технологията на термопомпа тип "въздух-вода" с газовата кондензатна технология
  • Стенен газов модул
  • В зависимост от външната температура, цените на електроенергията и вътрешното топлинно натоварване, хибридната помпа на Daikin Altherma винаги избира най-икономичния начин за работа
  • Ниски инвестиционни разходи: няма нужда да се сменят съществуващите радиатори (до 80°C) и тръбната мрежа
  • Осигурява достатъчно топлина при проекти за обновяване, тъй като се покриват всички топлинни натоварвания до 32kW
  • Лесен и бърз монтаж благодарение на компактните размери и връзките за бързо междинно свързване

Документация

Изтегляне на език

Намерете повече информация

Разгледайте нашия Virtual Experience Center

Намерете повече информация

Намерете повече информация