Skip to main content
Слънчев колектор

Daikin Altherma ST - EKSV-P

Термичен слънчев колектор за производство на гореща вода
EKSV-P

Характеристики на продукта

  • Слънчевите колектори могат да произвеждат до 70% от енергията, необходима за получаване на гореща вода - сериозна икономия на разходи
  • Вертикален слънчев колектор за осигуряване на битова гореща вода
  • Високоефективните колектори имат изключително селективно покритие и преобразуват цялото късовълново излъчване на Слънцето в топлина.
  • Лесни за монтаж върху покривни керемиди

Документация

Изтегляне на език

Изтегляне на език

Намерете повече информация

Разгледайте нашия Virtual Experience Center

Намерете повече информация

Намерете повече информация