Skip to main content

Решение с водоохлаждащи агрегати за комплекс от офис сгради

Краков, Полша

Наскоро Daikin представи своите решения с водоохлаждащи агрегати за друг голям проект за офис сгради - този път в Краков, Полша.

Споменатия проект включва комплекс от пет сгради, осигуряващи модерни офис помещения в самия център на Краков. Офис комплексът предлага около 70 000 sqm работно пространство, отдавано под наем на компании. Проектът започна преди 3 и половина години, когато бяха завършени сгради D, E и C.

Монтирани продукти

За проекта

Елементите от оборудването, описано по-горе, ще се използват, за да се гарантира, че изискванията по отношение на комфорта постоянно се изпълняват през цялата година, като осигуряват възможно най-донрата работна среда на служителите на компаниите, които ще се възползват от тези внушителни офис сгради.

Всички сгради са снабдени с инверторни винтови водоохлаждащи агрегати с въздушно охлаждане на Daikin, докато гамата VZ намери приложение там, където имаше пространствени ограничения, наложени от проекта.

“Инверторната технология постоянно променя скоростта на електромотора на компресора, което представлява най-ефективния начин за извършване на регулирането на мощността на компресора. По този начин, променливото честотно регулирано задвижване дава възможност на водоохлаждащите агрегати да постигнат забележителна ефективност при частично натоварване, както и сезонна ефективност, а също така осигурява сериозни възможности за пестене на енергия.”

Основни аспекти

Енергийната ефективност определено се нарежа сред основни аспекти на този голям проект.

Нивото на ефективност, което даден въздухоохлаждащ агрегат може да осигури, определено оказва ефект върху потреблението на енергия и текущите разходи, свързани с офис сградата. А самият клиент също бе заинтересован от монтирането на технология, която може да спомогне за запазване на възможно най-ниско ниво на потребление на електроенергия.

Ето защо, във всяка сграда бяха монтирани агрегати с винтов инвертор на Daikin.

Инверторната технология постоянно променя скоростта на електромотора на компресора, което представлява най-ефективния начин за извършване на регулирането на мощността на компресора. По този начин, променливото честотно регулирано задвижване дава възможност на водоохлаждащите агрегати да постигнат забележителна ефективност при частично натоварване, както и сезонна ефективност, а също така осигурява сериозни възможности за пестене на енергия.

За да се направи ОВиК системата още по-ефективна бе важно да е гарантира, че водоохлаждащите агрегати могат и да променят водния поток в зависимост от реалното натоварване на сградата. Затова бе предвиден променлив воден поток в основния кръг. Тази опция ще направи помпите по-ефективни, като променя количеството вода, преминаваща през системата, като по този начин се намали въздействието на помпите върху потреблението на електроенергия.

А надеждността бе другия важен аспект. Това е още една причина, поради която изборът падна върху винтови компресори, тъй като разработените от компанията винтови компресори могат да гарантиран по-дълъг срок на експлоатация в сравнение с други винтови компресори.

Друг интересен аспект бе фактът, че за този проект водоохлаждащите агрегати трябва да работят с чиста вода (без гликол), което не е съвсем стандартно изискване, като се имат предвид околните условия в Краков. Но Daikin успя да отговори и на тази потребност.

ЗА РЕШЕНИЯТА С ВОДООХЛАЖДАЩИ АГРЕГАТИ НА DAIKIN ЗА ОФИС ПОМЕЩЕНИЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ ТУК

Свързани статии

Намерете повече информация

Разгледайте нашия Virtual Experience Center

Намерете повече информация

Намерете повече информация