Skip to main content

Устойчив и добър бизнес климат

Бергхайм, Германия

При новото строителство на търговския център Intro Bergheim с 22 търговски обекта в центъра на Бергхайм, недалеч от Кьолн, акцентът бе поставен върху индивидуалните изисквания за климатичен комфорт, както и върху най-енергийно ефективната работа на сградните инсталации. За да може да отговори на индивидуалните желания на наемателите по отношение на климатизацията, Intro Bergheim заложи на цялостна концепция, базирана на термопомпена технология в комбинация с вентилационни системи за децентрализирана климатизация и вентилация. Клонът на Zimmer & Hälbig GmbH в Оснабрюк планира и монтира цялото техническо оборудване на сградата за отопление, вентилация и климатизация. За проекта си в Бергхайм компанията, специализирана в създаването на така наречените “концепции за сградни инсталации на 360°”, избра технология на Daikin. Участието на Daikin като универсален производител на оборудване за отопление, климатизация, вентилация и системно управление спечели разработчиците на проекта в Zimmer & Hälbig. Така например магазините за хранителни стоки Aldi и HIT, магазинът за електроника Expert и обществените зони на търговския център са климатизирани със системи на Daikin. Всички други по-малки магазини са свързани към вентилационната система на Daikin.

В края на 2019 г. в центъра на областния град Бергхайм в региона на Кьолн беше открит Intro Bergheim - модерен търговски център с търговска площ от около 19 500 m2. На мястото, където се е намирала местната автогара, сега има интересен търговски център с най-различни магазини и заведения за хранене, които допълват градския пейзаж. Сред наемателите са магазините за хранителни стоки Aldi и HIT, магазинът за електроника Expert и различни по-малки магазини за търговия на дребно и хранителни стоки. Автогарата бе интегрирана към търговския център. Изграждането на търговския център на мястото на бившата автогара и в близост до железопътната гара Bergheim DB се извършваше без да се спират автобусните и железопътните превози за местните пътници, което доведе до известно стесняване на пространството.

Предизвикателство: различни изисквания на наемателите

На ранния етап от планирането на Intro Bergheim бяха отчетени дейностите, свързани с технологии за климатизация. Преди изпълнението те вече бяха съгласувани с голяма част от наемателите (Aldi, Expert). Заедно с високоефективната ОВиК технология, голямо значение бе отдадено и на спазването на всички законови разпоредби на Наредбата за пестене на енергия (EnEV) по отношение на стойностите на COP на технологията на строителство. Не по-маловажни важни бяха и ниските стойности на звуковото налягане, тъй като Intro Bergheim се намира в жилищен район и по тази причина инсталациите на сградата трябваше да работят почти безшумно. Основното предизвикателство бе да се обединят различните желания и спецификации на наемателите под една обща "шапка" по време на етапа на строителството.

Акцентът бе поставен върху индивидуалните изисквания за климатичен комфорт, както и върху най-енергийно ефективната работа на сградните инсталации за новото строителство на търговския център Intro Bergheim с 22 търговски обекта в центъра на Бергхайм недалеч от Кьолн.

Системен партньор за строителната технология на 360°

С над 190 служители на четири места в Германия, Zimmer & Hälbig GmbH е както проектантска, така и строителна компания. Zimmer & Hälbig разчиташе на подхода на Daikin за цялостни решения, за да се климатизират търговските площи в Бергхайм по енергийно ефективен и съобразен с климатичните предизвикателства начин. "В Zimmer & Hälbig нашият подход е да предоставяме на клиентите си персонализирани концепции за сградни инсталации и системен партньор. С нашите служители се грижим за планирането, монтажа и поддръжката и по този начин покриваме целия спектър на сградните технологии. Ето защо избрахме системите на Daikin за Intro Bergheim", обяснява Карстен Еликсман, управител на филиала в Оснабрюк в Zimmer & Hälbig GmbH. С богатото си продуктово портфолио Daikin може да покрие до 90% от необходимото техническо оборудване в сградата. Така отоплението, климатизацията, вентилацията и цялостното управление на системата са от един източник и са отлично координирани, като в крайна сметка се спестяват разходи за монтаж и поддръжка. По този начин синхронизираните системи могат да се оптимизират по отношение на енергията, поддръжката и управлението и да се комбинират без да има проблеми с тяхната съвместимост. По време на жизнения цикъл на сградата могат да се постигнат ограничения за интерфейса и на разходите, като в същото време могат да се постигнат и значителни икономии на енергия и CO2. Марсел Вюнинг, ръководител на проекти за хладилни и климатични системи в Zimmer & Hälbig GmbH, добавя: "Другите аргументи в полза на Daikin бяха много доброто дългогодишно сътрудничество, интуитивната и удобна за клиента възможност за използване и безопасната функционалност на решенията на Daikin, както и дружелюбното и компетентно обслужване на клиентите.”

Термопомпа - екологична и икономически целесъобразна

Филиалът на Zimmer & Hälbig GmbH в Оснабрюк разработи и внедри концепцията за климатизация съвместно с Daikin и главния изпълнител Bauwens. Поради общите условия Zimmer & Hälbig взе решение да използва енергийно ефективни термопомпени системи, които отопляват и охлаждат едновременно. Термопомпите генерират до 75% от необходимата енергия от въздуха като възобновяем ресурс. Това има както екологичен, така и икономически смисъл. Поради ограниченото налично пространство всички външни тела бяха разположени на етажа на паркинга над търговския център.

Комбинацията от ефективни термопомпи и вентилационни тела с възстановяване на топлина е изключително ефективна.

Персонализирани конфигурации за вентилация и климатизация

Енергийно ефективните решения за намаляване на разходите през целия период на експлоатация на климатичната система са от решаващо значение за търговския сектор. А по отношение на големите търговски площи на Intro Bergheim, съвместно с наемателите бяха създадени индивидуални климатични концепции, които да отговарят на различните изисквания на ползващите сградата. Така например, магазин за електроника има изисквания за климатизация, които се различават от тези на магазините за хранителни стоки Aldi и HIT.

Daikin предлага на търговските клиенти т.нар. цялостни пакети Plug&Play, т.е. готови за употреба комбинации от термопомпи (VRV технология или компресорно-кондензаторни агрегати ERQ) за отопление и охлаждане с вентилационни модули на Daikin. Така се постига висока ефективност и комфорт през цялата година, а монтажът е по-лесен и бърз. Комбинацията от ефективни термопомпи и вентилационни тела с възстановяване на топлина е изключително ефективна. Търговските сгради като Intro Bergheim често работят в режим на охлаждане, въпреки че външният въздух е твърде студен, за да се насочен вътре в сградата без предварителна обработка. В този случай топлината от отработения въздух от търговските помещения се използва за подгряване на постъпващия студен чист въздух. Студеният или топлият външен въздух предварително се обработва с помощта на ротационни топлообменници във вентилационните модули. Но въпреки това е необходим и допълнителен източник на отопление или охлаждане, тъй като възстановяването на топлина невинаги е достатъчно за постигане на желаната стайна температура. И именно тук термопомпите на Daikin предлагат енергийно ефективно решение. Термопомпата подава въздух както на топлообменника във вентилационния модул, който допълнително загрява или охлажда чистия въздух, така и на вътрешните тела в търговските клонове и офисите. Марсел Вюнинг, ръководител на проекти за хладилни и климатични системи в Zimmer & Hälbig GmbH, обяснява: "Доставката на термопомпени и вентилационни технологии от един и същ източник не само намали разходите, но и гарантира безпроблемна и сигурна връзка между двете системи."

В Intro Bergheim се използват т. нар. цялостни пакети Plug&Play на Daikin. Те представляват готови за употреба комбинации от термопомпи (VRV технология или компресорно-кондензаторни агрегати ERQ) за отопление и охлаждане с вентилационни модули на Daikin.

Гъвкави промени в планирането, благодарение на децентрализираната концепция за климатизация

По време на текущия етап на строителство се наложи промяна на наемателя, което наложи промяна на графика. Гъвкавите промени в планирането не бяха проблем, благодарение на децентрализираната концепция за климатизация. Дори и в бъдеще смяна на наематели или преустройство едва ли ще създадат проблеми за сградните инсталации, тъй като с термопомпената технология всеки етаж от сградата може да се планира децентрализирано и да остане напълно функционален. По този начин може гъвкаво да се отговори на различните изисквания на бъдещите наематели. Ако имотът се продаде или предвиди за друго предназначение, алтернативното му използване може да се постигне без проблеми или значителни разходи за преустройство.

Aldi:

Клонът на Aldi в Intro Bergheim има търговска площ от 1 200 m2. Комбинирането на инверторно управляван компресорно кондензаторен агрегат ERQ на Daikin с R-410A за единичен работен режим и вентилационен агрегат Daikin с дебит на въздушния поток от 6 600 m³/h осигурява климатизация и вентилация. Системата може да реагира гъвкаво на променящите се натоварвания и да се адаптира според потребностите на наемателите. Офисът и помещенията за персонала, свързани със зоните за продажби, се климатизират с помощта на сплит климатично тяло с капацитет на охлаждане 6 kW. То се харакеризира с ниското си ниво на шум и изключително ниско потребление на енергия. В помещението се използва таванно тяло на Daikin. То се отличава с елегантен дизайн, тъй като жалузите са вградени в тавана.

HIT:

С площ от около 3 000 m2, клонът на HIT е най-голямата търговска площ в Intro Bergheim. И тук също бе използван инверторно управляван компресорно кондензаторен агрегат ERQ с хладилен агент R-410A и капацитет на охлаждане от 12 kW, както и термопомпа VRV с капацитет на охлаждане от 65 kW. Те се комбинират с вентилационен модул на Daikin, който осигурява дебит на въздушния поток от 25 700 m³/h. Търговската площ на клона на HIT се климатизира от 15 таванни касети на Daikin, като в зоната за продажба на плодове и зеленчуци са монтирани още две вътрешни тела. С височина от едва 245 mm, таванното тяло е най-тънкото в своя клас - за него не са проблем дори тесните окачени тавани. Агрегатът може автоматично да превключва между режим на охлаждане или на отопление, за да поддържа надеждно предварително зададена температура. А освен това може да се използва и само за вентилация, без да променя температурата в помещението. Офисите и помещенията за персонала в HIT се климатизират с помощта на сплит-система с хладилен агент R-32 и капацитет на охлаждане от 2,4 kW.

Търговската площ на клона на HIT се климатизира от 15 таванни касети на Daikin, като в зоната за продажба на плодове и зеленчуци са монтирани още две вътрешни тела.

Магазин за електроника Expert

В магазина за електроника Expert с търговска площ от 1450 m2 се използва новаторската система VRV IV+ с възстановяване на топлина и с капацитет на охлаждане от 80 kW и капацитет на отопление от 91 kW. Системата VRV IV+ работи с интегрирано възстановяване на топлината в 3-тръбната система, като енергията, отделена при процеса на охлаждане, се използва на други места за отопление. Системата VRV IV+ с възстановяване на топлината може да осигурява едновременно режими на охлаждане и на отопление. 3-тръбната технология може да възстановява топлина при по-ниска температура на кондензация, тъй като има две отделни тръби за втечнен и газообразен хладилен агент и по този начин се получава по-равномерен поток на хладилния агент. Резултатът е по-висока енергийна ефективност, тъй като за възстановяване на топлината е необходима по-малко енергия. В магазин Expert системата VRV IV+ с възстановяване на топлината се комбинира с модулен вентилационен агрегат за обработка на въздух с обем от
14 400 m³/h.

Климатизацията в търговската зона се осигурява от 22 таванни касети. Те са идеално решение за големи площи без окачени тавани с височина до 3,5 м, като например пазари за търговия на дребно, като осигуряват ефективно охлаждане или отопление без загуба на капацитет. С помощта на дистанционното управление могат да се зададат пет положения за клапата на вентилатора - между 0° и 60°. Автоматичен контролер на количеството въздух осигурява оптимален приятен вътрешен климат за клиентите и персонала.

В магазина за електроника Expert с търговска площ от 1450 m2 климатизацията се осигурява от 22 таванни касети на Daikin.

Обществени зони на търговския център

Другите обществено достъпни зони на Intro Bergheim се климатизират от два инверторно управлявани водоохлаждащи агрегата с максимална енергийна ефективност, висок КПД и капацитет на отопление от 114 kW всеки. Подходящото охлаждане се осигурява от водоохлаждащ агрегат с въздушно охлаждане с няколко топлообменника с висока ефективност, намалено ниво на звуково налягане и капацитет на охлаждане от 138 kW.

Четири други инверторно управлявани ERQ в комбинация с вентилационен модул на Daikin с дебит 31 200 m³/h също осигуряват климатизация и вентилация на обществените зони и търговските помещения в търговския център. Като допълнение към високата ефективност, те осигуряват и бърза реакция на променливите натоварвания, които могат да възникнат в обществените зони, главно поради много различната и зависима от времето посещаемост от клиенти. Дори в преходните периоди между сезоните системата реагира бързо на температурните колебания и гарантира комфортен климат по всяко време.

Опростен блок за управление и интелигентно управление на енергията

Daikin предлага цялостно управление на цялата техника в сградата, което включва не само своите системи, но и устройства от други доставчици. Чрез автоматичното управление на отделните вътрешни тела или търговски площи с помощта на удобни за потребителя дистанционни управления и връзката Plug & Play между термопомпите и вентилационните модули всички системи могат да се управляват децентрализирано и поотделно. Интелигентното управление на енергията оптимизира денонощно работата на всички устройства. Чрез задаване на подходящи настройки за времето преди отваряне на магазина и след неговото затваряне има възможност и за пестене на текущи разходи за енергия.

Цялостната концепция на Zimmer & Hälbig със системните решения на Daikin, всяко от които е с персонализирани децентрализирани комбинирани системи за климатизация, отопление и вентилация, работи без проблеми и без усложнения още от откриването на Intro Bergheim. Zimmer & Hälbig поема грижата и за цялата поддръжка и сервиз на техническото оборудване на сградата.

Свързани статии

Намерете повече информация

Разгледайте нашия Virtual Experience Center

Намерете повече информация

Намерете повече информация