Skip to main content

Повишаване на ефективността на болниците

Наскоро Daikin взе участие във важен проект, включващ болници в Истанбул, Турция. Той представлява държавен проект, чиято цел е да направи болниците по-енергийно ефективни чрез подмяна на водоохлаждащи агрегати и други компоненти на ОВиК системата, които осигуряват охлаждането или отоплението на тези сгради.


Монтирани продукти

10x EWAT-TZ
Капацитет на охлаждане: 7 MW

За продуктите и проекта

За проекта KABEV Daikin осигури 10 винтови инверторни водоохлаждащи агрегата, които ще заменят старите неинверторни агрегати в ОВиК системите на 5 болници в Истанбул. За този проект консултантите направиха енергиен анализ на 5 сгради, за да разберат как да подобрят нивата на ефективност чрез обновяване на ОВиК системите. Те извършиха и симулации, за да оценят възвръщаемостта на инвестицията за водоохлаждащите агрегати на Daikin.

Прочетете повече тук едновинтовия компресор на Daikin

Повече за проекта

Тъй като енергийната ефективност беше основната цел, инверторната технология изигра основна роля. Тази модерна технология регулира работата на водоохлаждащите агрегати според реалните нужди от охлаждане на сградата в определени моменти от деня или сезона.

Винтовите инверторни водоохлаждащи агрегати от серията TZ на Daikin получиха много висока оценка, тъй като могат да постигнат много високи стойности на SEER (коефициент на сезонна енергийна ефективност) - основен критерий за избор от консултантите.

Прочетете повече тук защо частичното натоварване е важно


Друг ключов аспект бе възможността за интегриране. Тъй като тези водоохлаждащи агрегати се присъединяват към съществуващи инсталации, се налагаше да се изберат агрегати, които да могат да се интегрират безпроблемно в системата и да се управляват от съществуващата BMS (сградна система за управление) със същите възможности за управление и контрол като на съществуващите агрегати.

Свързани статии

Намерете повече информация

Разгледайте нашия Virtual Experience Center

Намерете повече информация

Намерете повече информация