Skip to main content

Осигуряване на подходящо охлаждане за болница и запазване на ниска консумирана мощност

Неотдавна Daikin осигури водоохлаждащи агрегати за една от най-големите частни болници в Катар. Болницата има международни филиали, известни по цял свят, а нейната мисия е да предлага оптимални грижи за пациентите с помощта на несравними и модерни услуги. Поради тази причина болницата имаше нужда от надеждна и модерна технология, която да отговаря напълно на потребностите на лечебното заведение с 224 легла, включващо също 11 IPU (отделение за интегрирани процедури), 15 NICU (отделение за интензивно лечение на новородени), 8 CCU (отделение за коронарна терапия), 17 педиатрични легла и 12 ICU (отделение за интензивно лечение), като всичко това е разположено на площ от 101 000 sqm.

Монтирани продукти

8x EWAD-C
Капацитет на охлаждане: 11 000 kW

За продуктите и проекта

За този проект основната потреност бе от водоохлаждащи агрегати с ниска консумация на енергия. Високата ефективност и ограничената мощност бяха от съществено значение, тъй като в моблницата нямаше възможност за използване на повече от вече определената от държавата мощност за сградата. Поради тази причина консултантите по този проект се спряха на варианта на с първокласна ефективност на тези водоохлаждащи агрегати. Това беше необходимо, за да се покрият потребностите от натоварване на болницата при същевременно запазване на ниско потребление на енергия от водоохлаждащите агрегати. Агрегатите на другите производители, които предлагат същия капацитет на охлаждане, изискват по-висока консумирана мощност.

Надеждността беше друга причина за избора на Daikin. Тези водоохлаждащи агрегати ще се монтират на покрива на съоръжение близо до морето и ще се огряват директно от слънчевата светлина. И въпреки че това разположение несъмнено създава условия, които трудно могат да се нарекат подходящи за водоохлаждащи агрегати, консултантите имаха много добри впечатления и опит от работата с Daikin при подобни проекти и затова решиха още веднъж да гласуват доверие на марката. А освен това, клиентите решиха да направят изпитания на агрегатите в завода на Daikin Applied Europe, където бяха пресъздадени работните условия в специална климатична камера. Агрегатите преминаха изпитания при температури между 46° и 52° C с цел да се гарантира и докаже, че при тези условия те могат да работят според очакванията.

Надеждността беше от особено значение, тъй като водоохлаждащите агрегати ще осигуряват охлаждане за оборудване на много чувствителни места, включително залите за ядрено-магнитен резонанс и компютърна томография. Затова намирането на надеждно решение беше от първостепенна важност, за да се гарантира както комфорта на пациентите, така и покриването на технологичните нужди на болницата.

Повече за технологията на винтовите компресори на Daikin

Daikin заема водеща позиция в областта на водоохлаждащите агрегати с единичен винтов компресор, които от 20 години се монтират из целия свят.

Освен своята широка популярност заради ефективността си, винтовият компресор на Daikin предлага и голяма надеждност. За разлика от стандартен винтов компресор, той използват един основен винт, който работи заедно с двойни звездообразни ротори, за да произведат цикъл на компресия, съответстващ на обема. Благодарение на основния ротор, който е балансиран както в радиална, така и в аксиална посока, лагерът на компресора има изключително висока надеждност. Затова неговият срок на експлоатация може да бъде по-дълъг от този на другите винтови компресори. Едновинтовият компресор има само три движещи се части, като така се намалява вероятността от повреда и се понижават експлоатационните разходи.

Свързани статии

Намерете повече информация

Разгледайте нашия Virtual Experience Center

Намерете повече информация

Намерете повече информация