Skip to main content

Perial Asset Management

Boulogne-Billancourt, Франция

Сериозно обновление на ОВК осигури устойчивост благодарение на L∞P от Daikin чрез повторно използване на рециклиран хладилен агент както за фабрично зареждане, така и за допълнително зареждане

Daikin Франция представи първата ОВК система във Франция, която използва и възстановен хладилен агент за зареждане на място. Това представлява разширение на кръговата програма “L∞P от Daikin”, внедрена през 2019 г. и възприемана все по-широко от компании, които се ориентират към бизнес, съобразен в по-голяма степен с околната среда, чрез възстановяване, рециклиране и повторно използване на хладилния агент в техните сгради

Съвместно с Perial Asset Management (Perial AM), Daikin монтира нови VRV тела с рециклиран хладилен агент в офис-сградата на компанията като рециклира хладилен агент R-410A от старите климатични уреди, за да го използва за зареждане на място за новата система. Daikin е единственият производител на пазара, който може да предложи на клиентите цялостен подход за повторно използване на стария хладилен агент в нови проекти чрез програмата “L∞P от Daikin” за възстановяване, рециклиране и повторно използване.

Perial AM управлява разнообразно портфолио от недвижими имоти, които се намират предимно във Франция, но има и все повече в Европа. Компанията е поела ангажимент за намаляване на потреблението на енергия и вода като част от постоянен процес за усъвършенстване, подпомаган от екип за устойчиво развитие, включващ вътрешни и външни одитори.

Пристигането на новите наематели от GEMA ESI BUSINESS SCHOOL (екологично бизнес училище) дадоха стимул на решението на Perial Am да извърши обновяване в офис сградата в
Boulogne-Balnancourt, за да отговори на целите на Доклада за социална отговорност на Perial AM.

Построена през 90-те години на миналия век, сградата има обща застроена площ от 4 200 m², включваща приземен етаж и седем магазина, в това число и офиси и изграждане на зона за общо ползване от 1 800 m².

След съвместно проучване от екипа за устойчиво развитие, консултантите от BET ID Fluides по конструктивната система на сградата, фирмата-монтажник Semeru и Daikin, бе взето решение да се монтират осем нови VRV термопомпени тела тип L∞P от Daikin, за приземния, първия и втория етаж. Уникално за Daikin, тези системи използват утилизация на рециклиран хладилен агент, като по този начин се избягва производството на нов хладилен агент, в съответствие с екологичните цели на Perial AM.

Loop от Daikin - Лого
bg-image

L∞P от Daikin намали както прякото, така и косвеното въздействие на сградата не само чрез външния вид и ефективност на системата, но и чрез повторното използване на ресурсите.

Като се стреми да стане новия стандарт в бранша, L∞P от Daikin помага на клиентите при постигане на тeхните цели за устойчивост.

Изисквания по проекта

Климатизация
Въздушна завеса
Пречистване на въздуха
Управление
Отопление
Гореща вода
Замразяване
Вентилация
Охлаждане

Година на монтаж:

2021

Монтирани системи

  • L∞P от Daikin VRV термопомпа
  • Касета с кръгъл поток
  • iTouch Manager

Намаляване на въздействието върху околната среда по всякакъв начин

Perial и Daikin изготвиха план за обновяване, за да се увеличи повторното използване и се намали разхода на енергия чрез намаляване както прякото, така и на косвеното въздействие върху околната среда на обновяването и операциите по сградата.

Първата стъпка бе възстановяването и рециклирането на хладилния агент R-410A от старите VRV агрегати в седалището на Daikin в Нантер с цел да се използва за дозареждане на новата инсталация.

Осемте нови VRV термопомпени тела L∞P от Daikin, разположени зад екрани с цел осигуряване на акустичен и визуален комфорт на обитателите на сградата използват утилизиран хладилен агент, което означава, че цялата инсталация използва повторно хладилния агент като спестява 156 kg нов хладилен агент.

Освен това, термичните покрития бяха монтирани върху остъклената фасада с южно изложение с цел да се подобри комфортът на обитателите на сградата през лятото като се намали ефективно вътрешната температура с 2°C, а по-ефективните системи водят до 28% намаление на потреблението на енергия.

Като допълва системата, Intelligent Touch Manager на Daikin осигурява интелигентно управление за подпомагане на централното проследяване и оптимизиране на потреблението на електроенергия като гарантира индивидуален комфорт.

А за още по-сериозна подкрепа на целите на рециклирането, здравите части от старите уреди бяха складирани на място в подземния паркинг на сградата. Те ще се използват повторно като резервни части за съществуващите агрегати, обслужващи помещенията от третия до седмия етаж.
А между другото всички тези дейности водят до сертификация по BREEAM

за експлоатация, като признание за постиженията на Perial AM и осигуряват добавена стойност при отдаване на сградата под наем.

За повече иформация относно L∞P от Daikin, посетете: www.daikin.eu/loop-by-daikin

Вътрешно тяло със скрит монтаж в тавана

Вътрешните тела са скрити в тавана като осигуряват дискретно решение, което се комбинира с обновения модерен интериор.

Сертификат по BREEAM

Сертификацията по BREEAM за експлоатация бе признание за усилията, положени от Perial AM и осигури добавена стойност при отдаване на сградата под наем.

Външни тела Daikin Loop

Външните тела на системата L∞P от Daikin VRV IV поддържат повторното използване на хладилен агент.

Свързани статии

Намерете повече информация

Разгледайте нашия Virtual Experience Center

Намерете повече информация

Намерете повече информация