Skip to main content

Услуги на качеството на въздуха в помещенията

При планирането на нови сгради трябва да се вземат предвид много фактори. Освен структурните фактори, има и въпроси, свързани с отоплението, охлаждането, както и нещо, което често се пренебрегва: качеството на въздуха в помещенията. То е важно за здравето на всички нас.

Качеството на въздуха в помещенията има значение

Качеството на въздуха в помещенията се отнася до качеството на въздуха в сграда или конструкция, който всеки ден дишат обитателите на сградата.

Научете повече

Вентилация

Вентилационните системи вкарват свеж външен въздух в помещенията, разграждат и премахват замърсителите, отстраняват застоялия въздух и балансират нивата на влажност.

Научете повече

Филтриране

За осигуряване на чистотата постъпващия въздух от вън е необходим етап на филтриране. Високоефективните въздушни филтри могат да спомогнат за улавяне на по-голямата част от фините прахови частици.

Научете повече

Решения за качество на въздуха в помещенията

Какво можете да направите, за да осигурите по-добро качество на въздуха в помещенията? Открийте правилните решения и услуги за климатизация, които са подходящи за вас. За здравословни и безопасни сгради.

Научете повече

Защо качеството на въздуха в помещенията има значение

bg-image

Качеството на въздуха в помещенията се отнася до качеството на въздуха в сграда, който всеки ден дишат обитателите на сградата.

При проектиране на нови жилищни сгради, училища, офиси или търговски сгради трябва да се отчитат много фактори. Освен структурните фактори, има и проблеми, свързани с отоплението, охлаждането, както и нещо, което често се пренебрегва: качеството на въздуха в помещенията.

Знаете ли, че въздухът в помещенията, който дишаме - независимо дали у дома, на работа или в хотелска стая всъщност може да е по-замърсен отколкото въздуха отвън?

 • 90% от нашия живот преминава в затворени помещения
 • Качеството на въздуха в помещенията може да е от 2 до 5 пъти по-лошо, отколкото качеството на външния въздух

Замърсители на въздуха в помещенията

С подходящата система (оборудване за климатизация, вентилация, пречистване на въздуха) замърсителите на въздуха като

 • полени
 • спори
 • циментов прах
 • бактерии
 • вируси или
 • микроби

могат да се филтрират и премахнат от въздуха.

Илюстрация на замърсителите на въздуха в помещенията
5 компонента за качеството на въздуха в помещенията

Компоненти на качеството на въздуха в помещенията

 1. Вентилация: Осигурява притока на свеж и чист въздух

 2. Възстановяване на енергия: Осигурява пестене на енергия чрез прехвърляне на топлина и влага между въздушните потоци

 3. Обработка на въздуха: Осигурява необходимия климатизиран въздух, който оптимизира енергийната ефективност на ОВК оборудването

 4. Овлажняване: Осигурява желаното ниво на влага в климатизирано пространство

 5. Филтриране: Осигурява чист и здравословен въздух чрез филтриране на полени, прах и миризми, които са вредни за нашето здраве

Твърди частици

 • Частиците във въздуха могат да варират от полени зрънца до микроби, бактерии и вируси

 • Праховите частици се категоризират въз основа на техния размер

 • Колкото е по-малка частицата, толкова е по-опасна за нашето здраве

Жена в офис с дистанционно управление за климатик
bg-image
Частици и зони на отлагане в човешкото тяло

Частици и зони на отлагане

Колкото по-лека и по-малка е дадена частица, толкова по-дълго време тя остава във въздуха.

• PM 10 - всички частици с размер до 10 µm (0,01 mm)

Отлагат се в носа и фаринкса на дихателната система на човека

 

• PM 2,5 - всички частици с размер до 2,5 µm (0,0025 mm)

Те са достатъчно малки, за да достигнат до белите дробове

 

• PM 1 - всички частици с размер до 1 µm (0,001 mm = 1 микрон)

Те са достатъчно малки, за да проникнат през клетъчните мембрани на алвеолите в кръвоносната система и да причинят опасни за живота заболявания

Поради тяхната вредност (висок риск от сърдечно съдови заболявания), устойчивост и честота на престой във въздуха, частиците, по-малки от 2,5 μm (т.е. PM 2,5 и PM 1) изискват най-голямо внимание.

Вентилация

bg-image

Вентилационните системи създават оптимални климатични условия като осигуряват свежа, здравословна и комфортна среда за сгради с всякаква големина и различни приложения.

Вентилацията разгражда и премахва замърсителите на въздуха в помещенията.

В напълно затворена стая в сграда, въздухът не може лесно да проникне/напусне стаята и по този начин замърсителите на въздуха остават и се натрупват в помещението. Това може да окаже вреден ефект върху здравето на хората в стаята. Вентилацията е особено важна за разграждането и премахването на тези замърсители на въздуха.

Значение на вентилационните системи

 • Целта на вентилационните уреди е да вкарва принудително чист въздух в затворени помещения и да го замени застоялия въздух
 • Вентилацията и използването на високо ефективна филтрация на частиците, осигурявана от ОВиК системите може да намали концентрацията на бактерии и вируси във въздуха, а следователно и риска от предаването им по въздушен път.
 • Вентилационните системи и правилен въздухообмен са доказали, че са ефективно решение за защита на хората от замърсители, включително и вируси
 • За да бъдат ефективни, вентилационните системи трябва да се използват и поддържат по подходящия начин
Модерен офис с удобни зелени кресла
bg-image

Какво трябва да се има предвид при избора на вентилационна система?

bg-image

Филтриране

След постъпването на свеж външен въздух, за неговото пречистване е необходим етап на филтриране. Филтрирането на отработения въздух също е важно. Частиците от стаята, насочени към решетките за отработен въздух, трябва да се филтрират, за да не се позволи замърсяване на цялата вентилационна система.

Ниво на шум

Наличието на вентилационна система, която може да осигурява подаване на свеж въздух и въздухообмен при най-ниските възможни нива на шум е основен фактор за спокойствието на обитателите на сградата.

Хигиена

Вентилационните уреди трябва да се проектират така, че да избягват каквото и да е замърсяване, за да се предотврати размножаването на плесени и бактерии.

Илюстрация на вентилация в сграда

Енергийна ефективност

Когато има въздухообмен, термичната енергия в отработения въздух трябва да се възстанови и прехвърли в свежия въздух по най-ефективния начин.

Компактност

Компактен вентилационен уред улеснява монтажа и спестява място. Компактността е важна, за да се оптимизира използването на площта на сградата и нейните разходи.

Филтриране

bg-image

Вирусни частици могат да прилепнат върху по-големи прахови частици или капчици и да се движат из сградата. Инфекциозните заболявания могат да се контролират чрез прекъсване на пътищата на тяхното предаване, използвани от патогените. Използването на високоефективни въздушни филтри в климатични и вентилационни системи може да спомогне за улавянето на повечето частици във въздуха.

Механични въздушни филтри

Механичният филтър се състои от среда с пореста структура от влакна или опънат мембранен материал с цел премахване на частиците от въздушни течения.

Някои филтри имат статичен електрически заряд, прилаган към средата, за да се увеличи ефективността на премахване на частиците.

Фракцията от частици, отстранени от въздуха, преминаващ през филтър, се нарича “ефективност на филтъра”.

Илюстрация на механичен въздушен филтър, показваща как се премахват частици от въздуха
bg-image

Класификация на филтри

С въвеждането на новия стандарт ISO 16890 се прави класификация на филтрите въз основа на способността за филтриране на някои частици според техния размер (т.е. размер на частиците ≤ 1 μm, ≤ 2,5 μm или ≤ 10 μm). Класификациите по ISO 16890 се базират на отлагането им в белите дробове на човека.

Групи филтри (ISO 16890)

Необходимо минимално филтриране

Филтрирани твърди частици:

 

ePM1, мин.

ePM2,5, мин.

ePM10 
ISO ePM1≥ 50%  Нано-частици, отработени газове, вируси
ISO ePM2.5 ≥ 50 % Бактерии, гъбички и спори на плесени, полени, прах от тонер
ISO ePM10  ≥ 50 %Полени, пустинен прах
ISO Груби  < 50%Пясък, косми

Ефективност на филтъра

Ефективност на филтъра се нарича фракцията от частици, отстранени от въздуха, преминаващ през филтър.

Ефективността на намалената концентрация на частици зависи от няколко фактора:

Ефективност на филтъра

Ефективност на филтъра

Размер на частиците

Размер на частиците

Скорост на въздушния поток, преминаващ през филтъра

Скорост на въздушния поток, преминаващ през филтъра

Местоположение на филтъра в ОВиК системата или стайния въздухопречиствател

Местоположение на филтъра в ОВК системата или стайния въздухопречиствател

Високоефективните (HEPA) въздушни филтри за частици имат най-малко 99,97% ефективност при филтриране на частици с размер 0,3 μm и като цяло са по-ефективни от филтрите ePM1.

По-високата ефективност на филтъра като цяло води до увеличен спад в налягането през филтъра. Затова е важно да се гарантира, че ОВиК системите могат да се справят с модернизирани филтри без това да окаже негативно влияние на разликите в налягането и/или скоростта да въздушния поток преди да се сменят филтрите.

bg-image

Дезинфекция на въздуха през късовълнова ултравиолетова (UV-C) светлина

Знаете ли, че ултравиолетовата енергия деактивира действието на вируси, бактерии и гъбични организми, така че те да не могат да се възпроизвеждат и потенциално да предизвикат заболяване?

Целият ултравиолетов спектър може да деактивира действието на микроорганизмите, но късовълнова ултравиолетова (UV-C) енергия (с дължина на вълната от 200 – 280 nm) осигурява най-силно обеззаразяващо действие.

Дезинфекция чрез UV-C светлина във въздухообработваща климатична камера

Дезинфекцията и санитарната обработка чрез UV-C светлина намира широко приложение в болниците.

Въпреки това, UV-C светлината представлява опасност за човешкото тяло.

Чрез директна обработка на рециркулирания и свежия въздух с UV-C светлина във въздухообработващите климатични камери може да се получи чист въздух без микроби без човешкото тяло да се излага на вредна ултравиолетова светлина.

Решения за качеството на въздуха в помещенията за всички потребности

 • За вашия дом

  Нашите системи за климатизация и пречистване на въздуха са специално проектирани да филтрират замърсители и частици, като гарантират по-свеж въздух във вашия дом, за да може всеки да диша спокойно.

 • За вашето работно място

  Чистият здравословен въздух не трябва да е само сред природата. Нашите високоефективни вентилационни системи и климатични уреди работят така, че всеки да може да се наслаждава на предимствата от по-чист въздух в помещенията - дори и в натоварени търговски обекти.

 • Услуги за качеството на въздуха в помещенията

  Експертите по обслужване на Daikin ви помагат да определите всяка точка от вашата ОВК система, която може да се подобри като използват широк набор от опции от нашата пълна гама от услуги и експертен опит.

Намерете повече информация

Разгледайте нашия Virtual Experience Center

Намерете повече информация

Намерете повече информация