Skip to main content

Вашата следваща система за отопление ще бъде термопомпена

Термопомпите са готови да приемат предизвикателството за декарбонизация на дома, а Daikin е готов да стане най-подходящия партньор за всички заинтересовани страни в това предизвикателство.

Декарбонизация на домовете е днешното предизвикателство за постигане на устойчивост. Това е най-новото попълнение за глобалната промяна на модела към по-устойчива икономика. В автомобилостроенето, селското стопанство и дори във въдухоплаването, вече бяха положени усилия за намаляване или премахване на въглеродните емисии от енергийни източници. А домовете са следващата точка от списъка.

Декарбонизацията попадна и в полезрението на европейските политици. По-конкретно, ЕС наскоро обеща да "изиграе централна роля" при постигане на нетни нулеви емисии от парникови газове до 2050 г.

На национално ниво Холандия ще се сбогува с парниковите газове, френското правителство предлага стимули за замяна на нафтови котли, Финландия има за цел да стане въглеродно неутрална до 2035 г., а Долна Австрия забрани отопление с нафта в нови сгради.

Наистина амбициозни цели, но как тези страни ще ги постигнат? Те залагат на термопомпите. А в Daikin сме убедени, че те имат право. Термопомпите са повече от готови да приемат предизвикателството за декарбонизация на дома. Те не са технологии на бъдещето, а утвърдено решение, годно за широко разпространение.

Психологически предизвикателства

В Швеция термопомпите днес са системата за отопление по подразбиране. В новите сгради в някои европейски страни, термопомпите вече заемат над 50-процентов дял от пазара.

На пазара за замяна на отоплителна техника обаче изглежда, че собствениците на домове все още не проявяват голям интерес. Но все пак, основните предизвикателства за широко разпространение на термопомпите на този пазар изглеждат по-скоро психологически, отколкото технически.

Много хора просто бе разбират как работи термопомпата.

Други пък са на мнение, че термопомпите са шумни, не изглеждат добре или пък са все още не много надеждни. Вероятно собствениците на жилища все още имат предположения за термопомпи, които сега вече не са валидни, просто защото темпът на иновации в термопомпената технология е много енергичен.

 

Едно от тези (остарели) предположения може да се окаже ефективността, която до преди известно време, може да оказва влияние върху рентабилността и възвръщаемостта на инвестициите.

Като цяло, термопомпите “въздух-вода” имат тенденция за спад в ефективността при понижаване на външните температури. При температури под нулата, термопомпите обикновено имат нужда от малко помощ от електрическата мрежа, за да осигурят необходимия комфорт. Естествено, това застрашава предлаганите от термопомпите икономичност и намаляване на емисиите.

По-новите поколения термопомпи са с все по-висока ефективност, дори и при по-ниски външни температури. Нашият най-нов модел термопомпа “въздух-вода”, Daikin Altherma 3 H HT, не изисква никакво допълнително подпомагане с електричество до външна температура от минус 15 градуса по Целзий. Иновации като 3HHT предствавляват повратен момент за термопомпите като средство за замяна на котлите, работещи с изкопаеми горива.

Друга психологическа бариера е липсата на информация сред монтажници и архитекти, което затруднява тяхното изплащане. Като бранш, ние трябва да излезем извън рамките на "термопомпения хор" от монтажници и специалисти, които вече познават добре тънкостите на климатизацията.

Трябва да започнем открит диалог с монтажници, които работят предимно с котли на изкопаеми горива. Трябва да ги улесним, за да препоръчват термопомпи на пазара за замяна на отоплителна техника, като направим монтажа по-опростен чрез отличен дизайн.

В Daikin ние приемаме това като основна отговорност, защото считаме, че това значително ще ускори възприемането на термопомпите. В това отношение нормативната уредба може да предложи стимул в правилната посока. Холандия е отличен пример: там вече се предлага обучение по възобновяеми енергийни източници за монтажници. Това подпомага преминаването към решения за отопление с възобновяема енергия.

При други пазари, това е по-скоро въпрос на премахване на стимули за изкопаеми горива, които създават ограничения за навлизане на по-устойчиви алтернативи. В Белгия, например, цената на газта е ниска в сравнение с цената на електроенергията.

Преминаването към термопомпи изисква разясняване и внимание от всички заинтересовани страни.

 

Амбиция

Но нашата амбиция е съвсем ясна: искаме термопомпа във всеки европейски дом. Никой нов дом не трябва да се проектира с котел на изкопаеми горива и никой остарял котел не трябва да се заменя с нов котел. Трябва да премахнем всички възпиращи технологични и психологически ограничения чрез непрестанни иновации.

Ние разглеждаме това като неделима част от нашата “Екологична визия 2050 г.” - нашият залог за осигуряване на здравословен и безопасен въздух, като същевременно се стремим към почти нулеви емисии на CO². А освен това искаме да направим термопомпите лесни за използване и естетични на външен вид.

Надеждността, сериозното намаляване на емисиите на CO², ефективността и липсата на шум са от основно значение. Именно това е част от нашия залог да бъдем ключов иноватор.

 

Свързани статии

Намерете повече информация

Разгледайте нашия Virtual Experience Center

Намерете повече информация

Намерете повече информация