Skip to main content

Климатиците са термопомпи.

Как климатичните системи могат да изиграят основна роля при намаляване на вашето потребление на газ през тази зима.

В условията на несигурност по отношение на доставките и цените на природния газ, европейските държави членки търсят начини да намалят нуждата от газ с 15% през предстоящия зимен сезон. Част от решението се крие в алтернативните източници на отопление, като например използването на вече съществуващи климатични системи. Всъщност климатичната система представлява термопомпа “въздух-въздух”, която може да отоплява сгради по много ефективен и ефикасен начин. За сграда с площ 600 m² използването на климатичната система за отопление като термопомпа "въздух-въздух" може да помогне за спестяване на максимум 112 880 kWh от природен газ и за намаляване на разходите за отопление с 25%.

С оглед на предизвикателствата, пред които в момента е изправен ЕС, Европейската комисия изготви Европейски план за намаляване на търсенето на газ (1), в който се препоръчва на държавите членки доброволно да намалят потреблението си на газ с 15% от сега до март 2023 г. Според ЕС има възможност за постигане на големи икономии при начина, по който отопляваме и охлаждаме нашите сгради. Предполага се, че близо 30% от търговските сгради в ЕС все още се отопляват с газ (2), а някои от тях са оборудвани и с климатична система.

Намалете вашите сметки за газ, като използвате климатичната си система за отопление

Да, вашата климатичната система представлява термопомпа “въздух-въздух”, която може да се използва за ефективно и ефикасно отопление на помещения. Като обитатели на сграда, вие можете значително и незабавно да се намали като използвате вашите климатични системи в режим на отопление и едновременно с това намалите общите разходи.

Нашите изчисления показват, че използването на климатична система за отопление намалява значително търсенето на природен газ. В примера с офис сграда, чиято площ е 600 m², VRV термопомпата “въздух-въздух” спестява до 112 880 kWh от потребление на природен газ в сравнение с традиционно отопление на помещенията (3). Освен това, благодарение на термопомпата, можете да намалите разходите си за енергия с почти 30%. За фирма, работеща в Белгия, това означава намаляване на вашите разходи за отопление от 25 237 евро на 17 695 евро за година (4).

За повече информация се обърнете към вашия монтажник.

Защо термопомата е толкова ефективна?

Термопомпата “въздух-въздух” има както вътрешно, така и външно тяло. Когато работи в режим на охлаждане, вътрешното тяло извлича топлина от помещението и я прехвърля към външното тяло, което изхвърля топлината навън. Но с помощта на топлината, извлечена от външния въздух от външното тяло, работата на системата може да се обърне, за да се отопляват помещенията. Дори ако външните температури спаднат значително под 0°C, термопомпата “въздух-въздух” ще продължи ефективно да осигурява отопление.

Термопомпата е до четири пъти по-ефективна от газовата система, тъй като три четвърти от енергията, използвана за отопление, идва безплатно от външния въздух, а потреблението на електроенергия представлява само една четвърт.

Още по-голямо намаление на потреблението на енергия във вашата сграда

Ако във вашата сграда вече има монтирана термопомпа, тя може да се оптимизира чрез използване на енергоспестяващи системи, които допълнително ще намалят сметките за енергия. Интелигентните облачни системи като облачната услуга Daikin’s Cloud Service, осигуряват на клиентите достъп до инструменти, които не само откриват прекомерно потребление на енергия в части от сградата, но също така им позволяват да действат бързо и да се намесят, когато се налага.

Запознайте се с всички наши решения за управление и облачни решения

Термопомпени решения за всяко приложение

Като водеща компания в областта на термопомпените технологии, ние подкрепяме европейския енергиен преход с нашите разнообразни термопомпени решения, разработени и произведени в Европа. Със нашата “Екологична визия 2050”, ние се стремим до 2050 г. да станем въглеродно неутрални по цялата верига за създаване на стойност и в жизнения цикъл на продуктите и решенията. Чрез мрежа от обучени на място експерти ние ще помогнем на нашите клиенти за декарбонизацията на сградите и за създаване на здравословна среда за бъдещите поколения.

Madoka

Научете повече за нашите специализирани решения за вашия проект още сега!

  1. СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ, "Спестете газ за безопасна зима" (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52022DC0360)

  2. Енергиен баланс - крайно потребление - други сектори - търговски и обществени услуги - потребление на енергия: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/bookmark/5463efac-cd35-4d4c-b027-d706050cdf7f?lang=en

  3. Изчислено с помощта на Сезонния калкулатор на Daikin, достъпен на бизнес портала на Daikin (необходима е регистрация) (https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/software-finder/solutions-seasonal-simulator.html), изчислено за VRV термопомпа 28 к.с. със свързани 15 вътрешни тела, с прогнозно топлинно натоварване от 100W/m².

  4. Въз основа на V-тест, извършен на 05.10.2022 г. на https://vtest.vreg.be/ с договор Engie Flow gas PRO Gas: 25 236,90 евро/година за традиционно отопление (112 880 kWh от газ) в сравнение с договор за електроенергия Engie Flow PRO: 17 694,78 евро/година за използване на VRV системи за отопление (28 192 kWh от електроенергия) (цените включват разходи за енергия, разходи за разпределение, данъци без ДДС за Остенде, Белгия)

Свързани статии

Намерете повече информация

Разгледайте нашия Virtual Experience Center

Намерете повече информация

Намерете повече информация