Агрегат vrv 5 отвън на малка къща

Технология Shîrudo

Съответствие с грижа за вас

Кои стандарти регулират безопасността на флуорираните газове?

Прилагат се 2 стандарта за покриване на изискванията за безопасност за хладилните агенти:

 • EN378:2016 Общият стандарт за хладилни агенти, разглеждащ токсичността на хладилните агенти (клас A или B)
 • IEC60335-2-40 (6-та редакция) конкретният стандарт за термопомпени продукти, разглеждащ запалимостта oна хладилните агенти (1, 2L, 2, 3)

IEC60335-2-40 (6-та редакция) е конкретен продуктов стандарт и има преимущество пред всеки общ продуктов стандарт какъвто е EN378:2016.

Като се има предвид, че ограниченията за запалимост за хладилни агенти A2L са по-строги от тези за токсичност, зоната на приложение на VRV 5 е включена в IEC60335-2-40 (6-та редакция)!

Как да се възползвате максимално от R-32 за VRV според IEC60335-2-40 (6-та редакция)?

Продуктовият стандарт IEC60335-2-40 (6-та редакция) определя минималната площ на помещението, която трябва да се съблюдава при работата на общото количество хладилен агент в системата, както и кои мерки могат да се прилагат за намаляване на ограниченията за минимална площ на помещението.

Реалната гъвкавост на системата е силно зависима от свеждане до минимум на необходимите ограничения за избор, монтаж и поддръжка на дадена система.

Как работи технологията Shîrudo

Технологията Shîroudo включва 2 фабрични мерки и сензори, вградени в системата VRV 5, сертификация от трета страна, одобрен от нотифициращ орган (SGS CEBEC)

Това ви дава възможност да помислите за всяко помещение с площ до 10m², без нужда от отнемащ времето подбор и допълнителни мерки, които трябва да се предприемат на място.

 

За опции за избор под 10m² се обърнете към нашия местен търговски представител
Илюстрация на вграден сензор
 • Вградени във всяко вътрешно тяло
 • Самонаблюдение, открива дори и най-малкия теч на хладилен агент
 • Автоматично задейства мерки за реакция на хладилния агент: аларма и спирателни вентили
Илюстрация на вградена аларма
 • Локална светлинна и звукова аларма, вградена в жично дистанционно управление Madoka
 • Може да се интегрира и допълнителна дежурна аларма чрез:
  • Настройка на място в контролера на Madoka
  • Входен сигнал, който задейства аларма на 3-та страна
   • Чрез печатната платка на външното тяло
   • Чрез печатната платка на допълнителното реле на вътрешното тяло
   • Чрез intelligent Touch Manager
Илюстрация на вградени спирателни вентили
 • Хладилният агент се пренасочва автоматично към външното тяло
 • След пренасочването спирателните вентили се затварят и хладилният агент е на безопасно място

Научете колко гъвкава е VRV 5

Минималната площ на помещението, необходима за обикновена система VRV с 6,5 kg хладилен агент R-32, е 39m². С технологията Shîrudo, вътрешните тела на VRV 5 могат да се монтират в стаи с площ от 10m².

Научете колко гъвкава е системата VRV 5 за вашия проект като използвате елементите по-долу

vrv-slider

Научете повече за VRV 5

vrv5-header.jpg

VRV 5 серия S

По-нисък еквивалент на СО2 и водеща на пазара ефективност

Научете подробности за различните стандарти за безопасност на флуорираните газове по-долу

Свързани статии