Skip to main content

Технология Shîrudo

Несравнима креативна гъвкавост и лесно съответствие

Графика

Кои стандарти регулират безопасността на флуорираните газове?

Прилагат се два стандарта за покриване на изискванията за безопасност за хладилните агенти:

 • Токсичност (А или В): покрива се от общия стандарт за хладилни агенти EN378:2016.
 • Запалимост (1, 2L, 2, 3): покрива се от конкретния стандарт за термопомпи IEC60335-2-40 (Изд. 6) тъй като той взима превес над EN378:2016

 

С технологията Shîrudo Daikin изпълнява изискванията на IEC, като осигурява всички необходими мерки за контрол на хладилния агент още от завода.

Това означава, че няма нужда от продължителни проучвания или оборудване, осигурено на място, което превръща VRV 5 в много гъвкава за проектиране и бърза за монтиране система.

За проектиране без стрес на всяка търговска сграда, проверете проекта си с нашия Xpress софтуер, включващ интегриране на етажния план.

Как работи технологията Shîrudo

Технологията Shîrudo интегрира фабрични мерки за контрол на хладилния агент, което значи, че VRV 5 системата е оборудвана със сензори, спирателни вентили и аларма, които са СВ на трети страни, сертифицирани от нотифициран орган (SGS CEBEC).

Илюстрация на вграден сензор

Вградени сензори за откриване на течове на хладилен агент

 • Вградени във всяко вътрешно тяло
 • Самонаблюдение, открива дори и най-малкия теч на хладилен агент
 • Автоматично задейства мерки за реакция на хладилния агент: аларма и спирателни вентили
Илюстрация на вградена аларма

Вградена аларма

 • Локална светлинна и звукова аларма, вградена в жично дистанционно управление Madoka
 • Може да се интегрира и допълнителна дежурна аларма чрез:
  • Настройка на място в контролера на Madoka
  • Входен сигнал, който задейства аларма на 3-та страна
Илюстрация на вградени спирателни вентили

Вградени спирателни вентили

VRV 5 с възстановяване на топлина

 • Спирателните вентили са вградени в BSSV кутията
 • Вентилите на засегнатия клон с охладителен агент се затварят, овладявайки теча
 • Останалата система продължава да работи

VRV 5 серия S

 • Спирателните вентили са вградени във външното тяло
 • Хладилният агент се пренасочва автоматично към външното тяло
 • След пренасочването спирателните вентили се затварят и хладилният агент е на безопасно място

От малки домове до големи офис помещения

VRV 5 с възстановяване на топлина

VRV 5 серия S

Научете повече за VRV 5

Научете подробности за различните стандарти за безопасност на флуорираните газове по-долу

Свързани статии

Намерете повече информация

Разгледайте нашия Virtual Experience Center

Намерете повече информация

Намерете повече информация