Skip to main content

Технология Shîrudo

Несравнима креативна гъвкавост и лесно съответствие

Кои стандарти регулират безопасността на флуорираните газове?

Прилагат се два стандарта за покриване на изискванията за безопасност за хладилните агенти:

 • Запалимост (1, 2L, 2, 3): покрива се от конкретния стандарт за термопомпи IEC60335-2-40 (Изд. 6) тъй като той взима превес над EN378:2016
 • Токсичност (А или В): покрива се от общия стандарт за хладилни агенти EN378:2016.

Ограниченията за запалимост на A2L хладилни агенти са по-строги от тези за токсичността, така че технологията Shîrudo се фокусира върху предлагането на максимална гъвкавост в рамките на изискванията на IEC60335-2-40 (Изд.6).

Спокойствие

С технологията Shîrudo Daikin осигурява съответствие с продуктов стандарт IEC60335-2-40 (Изд. 6) за вътрешни тела. С фабрично вградени мерки за контрол на хладилния агент тези системи също са най-бързите и гъвкави за проектиране

Няма нужда от сложни и времеемки изчисления, дори за приложения в малки стаи.

За проектиране без стрес на всяка търговска сграда, проверете проекта си с нашия Xpress софтуер, включващ интегриране на плана на етажа

Как работи технологията Shîrudo

Технологията Shîrudo интегрира фабрични мерки за контрол на хладилния агент, което значи, че VRV 5 системата е оборудвана със сензори, спирателни вентили и аларма, които са СВ на трети страни, сертифицирани от нотифициран орган (SGS CEBEC).

Илюстрация на вграден сензор

Вградени сензори за откриване на течове на хладилен агент

 • Вградени във всяко вътрешно тяло
 • Самонаблюдение, открива дори и най-малкия теч на хладилен агент
 • Автоматично задейства мерки за реакция на хладилния агент: аларма и спирателни вентили
Илюстрация на вградена аларма

Вградена аларма

 • Локална светлинна и звукова аларма, вградена в жично дистанционно управление Madoka
 • Може да се интегрира и допълнителна дежурна аларма чрез:
  • Настройка на място в контролера на Madoka
  • Входен сигнал, който задейства аларма на 3-та страна
Илюстрация на вградени спирателни вентили

Вградени спирателни вентили

VRV 5 с възстановяване на топлина

 • Спирателните вентили са вградени в BSSV кутията
 • Вентилите на засегнатия клон с охладителен агент се затварят, овладявайки теча
 • Останалата система продължава да работи

VRV 5 серия S

 • Спирателните вентили са вградени във външното тяло
 • Хладилният агент се пренасочва автоматично към външното тяло
 • След пренасочването спирателните вентили се затварят и хладилният агент е на безопасно място

От малки домове до големи офис помещения

VRV 5 с възстановяване на топлина

VRV 5 серия S

Научете повече за VRV 5

 • VRV 5 с възстановяване на топлина

  Изградено с цел да подкрепи декарбонизирането на търговски сгради

 • VRV 5 серия S

  По-нисък еквивалент на CO2 и водеща на пазара ефективност

Научете подробности за различните стандарти за безопасност на флуорираните газове по-долу

Свързани статии

Намерете повече информация

Разгледайте нашия Virtual Experience Center

Намерете повече информация

Намерете повече информация