tablet_control_header.jpg

Софтуерни инструменти

За клиенти

header_3D_APP.jpg

3D приложение

Daikin 3D е приложение, предназначено за клиенти и професионални монтажници, което ви позволява да изберете климатик и да го видите във вашия дом ПРЕДИ да го закупите!

Psychrometric Diagram Viewer 3.2.0_Blank.jpg

Визуализатор за психометрични диаграми от Daikin

Този инструмент има за цел да оказва помощ на всички професионални специалисти и студенти, работещи в сферата на климатизацията, за да познават свойствата на въздуха, който ние обработваме.

qr_code_scanner.jpg

Скенер за QR код

Сканирайте QR кода, който се намира на идентификационната табелка на вашия уред Daikin и ще получите бърз достъп до съответната информация и услуги за агрегата.

За професионалисти

За нашите професионални специалисти Daikin предлага голямо разнообразие от софтуерни инструменти - от софтуер за “бърз” избор на оборудване до програма за подробно изчисляване на натоварването и инструменти за симулация на енергопотреблението. По-долу ще видите някои примери за тези инструменти.

Всички тези инструменти са налични на нашия бизнес портал.
Ако искате да научите още за тях, моля, свържете се с местния представител на Daikin

VRV Web Xpress

Софтуер за избор на Altherma и Rotex

HSN

Информационно моделиране на сгради

Уеб базиран избор на водоохлаждащ агрегат

VRV Web Xpress

Уеб базиран софтуерен инструмен за избор за пълната продуктова гама на VRV.

Инструментът е предназначен най-вече за професионалисти, както вътрешен (търговски) персонал, така и външни потребители като консултанти, проектантски бюра, монтажници...

Софтуер за избор на Altherma и Rotex

Този уеб базиран софтуерен инструмент за избор и симулация е за продуктите за отопление на Daikin от гамата Altherma и Rotex.

Този инструмент, предназначен най-вече за специалисти в областта на отоплението, дава възможност за избор от нашата богата гама продукти за отопление на жилища - най-специализираната система за индивидуалните потребности на всеки клиент.

Daikin | HSN

Навигатор за решения за отопление

осигурете най-доброто решение за дома на вашите клиенти

 • Лесният за използване интерфейс показва широк набор от предлагани решения за отопление на Daikin
 • Оценка на необходимото топлинно натоварване от прост интуитивен подход до по-задълбочено изчисление стая по стая
 • Отчитат се и специфични за страната характеристики
 • Създаване на персонализирани тръбопроводи и електрически схеми
 • Връзка към инструмента за избор на димни газове за решения на газ
 • Задаване на конфигурацията на вашата инсталация
 • Преглед на всички опции, специално предназначени за вашата инсталация
 • Бърза връзка към литературата за конкретната инсталация
 • Сравняване на икономическите и екологичните предимства от решението на Daikin спрямо обикновена инсталация за отопление.
 • Съхраняване на всички ваши контакти във вашия профил в Stand By Me
 • Лесно преобразуване от контакт в инсталация, за да поканите крайния клиент за допълнителни сервизни услуги
Daikin | Приложен пакет BIM

Информационно моделиране на сгради

Новата библиотека с с обекти за информационно моделиране на сгради (BIM) на Daikin позволява на архитекти, консултанти и монтажници да планират ОВиК инсталацията и да намалят проблемите в момента на нейното изграждане чрез съкращаване на вероятностите за грешки при проектиране и монтаж, като същевременно се спестяват време и пари.

webbased-chiller-selection-program-screenshot-3.jpeg

Уеб базиран избор на водоохлаждащ агрегат

Приложният уеб инструмент на Daikin е специално създаден за приложните продукти на Daikin и позволява онлайн избор, енергиен анализ и генериране на технически чертежи.

Всички данни се записват в облака и по този начин имате достъп до него навсякъде.