Skip to main content

Fusion25

Daikin Europe N.V. разкрива амбициозен 5-годишен план за инвестиране на 840 милиона евро и създаване на 4000 работни места

Стратегически план за управление "Fusion25"

 • През предстоящите пет години Daikin Europe се стреми да отговори на нуждите на променящото се общество и да се превърне в доставчик на цялостни решения за отопление, вентилация, климатизация и хладилна техника в Европа, Близкия изток и Африка (EMEA).
 • С прогнозиран оборот от 5,7 милиарда евро до финансовата 2025 година,  темпът на растеж е амбициозен (през 2020 г. групата постигна 3,4 милиарда евро).
 • Инвестициите са предназначени за разрастване на своите изследователски и развойни центрове в Европа, разширяване на производствения, търговски и сервизен капацитет и финансиране на развитието на дигитализацията на бизнес модел на компанията.
 • За да изпълни плановете си, компанията има за цел да наеме 4000 служители до 2025 г., с което работната сила в региона на ЕМЕА ще е около 16 000 човека. Необходими са най-малко 400 от тях, за да засили дейността си в Белгия, особено за функциите за научноизследователската и развойна дейност, услугите и централата.

Амбициозен растеж и принос към обществото

Стратегическият план за управление на Daikin Fusion25 започва от социален контекст, в който човечеството е изправено пред неотложни проблеми, като глобалното затопляне, недостига на енергия и необходимостта от здравословен въздух в помещенията. Тези въпроси съвпадат с дигитализацията на обществото, която коренно променя начина, по който живеем и работим. Daikin смята за своя отговорност да допринесе за решаването на тези обществени предизвикателства, докато същевременно развива бизнеса си.

Планът посочва 3 стратегически области на растеж, за които се планират съществени инвестиции:

 • Daikin да е въглеродно неутрална компания до 2050 г.
 • Да бъде доставчик на цялостни решения
 • Създаване на здравословен въздух на закрито

 

Daikin да е въглеродно неутрална компания (постигане на нетни нулеви емисии на въглероден диоксид) до 2050 г.

Daikin приема сериозно ролята си за справяне с въглеродните емисии. В този контекст, през 2018 г., Daikin Industries Ltd. стартира своята Екологична визия 2050. В рамките на тази програма Daikin се стреми да постигне въглеродна неутралност във всеки аспект на своята стопанска дейност, включително фазата на употреба и изхвърляне на инсталираните продукти. Първата междинна цел за това е да се постигне 30 % намаление на емисиите на CO2 до 2025 г.[1]

За следващите пет години фокусът на Daikin Europe N.V. е да допринесе за глобалния план с разширяването на бизнеса си с термопомпи, разработване на енергоспестяващо климатично и хладилно оборудване с по-нисък потенциал за глобално затопляне (GWP) и/или естествени хладилни агенти, както и създаване на кръгов бизнес модел за хладилни агенти.

За да иновира термопомпена и хладилната технология, Daikin реши да установи своя глобален център научноизследователска и развойна дейност в Гент в Белгия и значително да разшири своите възможности там.

 

Термопомпена технология

 • Термопомпите играят решаваща роля в глобалния план на Daikin за намаляване на CO2. В световен мащаб, Daikin ще насърчи усвояването на термопомпена технология за намаляване на въглеродните емисии.
 • Термопомпите в Европа допринасят за стратегията на Европейския зелен пакт за декарбонизация  на  отоплителния сектор. За всеки kWh отопление, въглеродното въздействие на термопомпата е на половината от това на газов котел с висока ефективност. А когато работи с възобновяема електроенергия, въглеродният отпечатък на термопомпата спада още повече, за разлика от отоплението с изкопаеми горива.
 • В резултат на благоприятните пазарни условия и дългогодишния си експертен опит в термопомпите, Daikin възнамерява да увеличи повече от два пъти бизнеса си за отопление до 2025 г. Всички термопомпи, продавани в Европа, се разработват и произвеждат в Европа, в заводите на Daikin в Германия, Белгия и Чехия.
[1] В сравнение с базовата 2019 г., сценарий „Бизнес както обикновено“.
Вижте:  https://www.daikin.com/investor/data/fusion/fusion25.pdf

 

 

Патрик Кромбез, генарален мениджър на сектор „Отопление“ в Daikin Europe N.V.: "Начинът, по който отопляваме сградите си в Европа, е голям източник на въглеродни емисии, а времето за декарбонизиране на тази област изтича. Това десетилетие е от решаващо значение за предприемането на действия, а ЕС е начело със своите цели на Зеления пакт за намаляване на въглеродните емисии с поне 55% до 2030. Нашият стратегически план напълно подкрепя това и включва големи инвестиции за научноизследователска и развойна дейност на термопомпите и увеличаване на производствения капацитет в Европа. Ние се стремим да стимулираме наистина устойчив растеж в бизнеса с отопление.”

 

Инициативи за хладилен агент

 • Преходът към кръгови бизнес модели е още една връхна точка в Зеленият пакт на ЕС. Daikin Europe вече създаде програма за кръгова употреба на хладилни агенти, използвани в голямо търговско климатично оборудване, която се нарича L∞P от Daikin. Планът е да се разшири до повече видове продукти и хладилни агенти.
 • С оглед на разработването на устойчива бизнес линия, която обхваща цялата студена верига, компанията допълнително ще разшири своята приложна и хладилна продуктова гама, която съчетава енергоспестяване с нисък GWP и естествени хладилни агенти.

Доставчик на цялостни решения

Клиентска удовлетвореност

През следващите години Daikin възнамерява да разшири услугите с добавена стойност, базирани на свързаност на оборудването, като мониторинг на нивата на CO2 в помещенията, консумация на енергия и прогнозна поддръжка.

В новата екосистема от дигитално свързани професионалисти, инсталатори и крайни клиенти, фокусът на Daikin е да осигури удобство за всички, като улеснява закупуването, инсталирането, използването и обслужването на своите системи. Част от инвестицията от 840 милиона евро ще отиде за разработване на платформа за ангажираност на клиентите.

Освен това, за да достигне до своите жилищни крайни потребители и да насърчи разбирането за своите нисковъглеродни и енергоспестяващи решения, групата ще отвори интерактивни изложбени зали в големите европейски градове.

 

Цялостни решения за специфични нужди на клиента

Daikin възнамерява да използва широкото си портфолио и технологичен ноу-хау във всички области на своя бизнес за отопление, вентилация, климатизация и охлаждане, за да предложи решения, които задоволяват различни нужди на клиентите, като не на последно място помагат на клиентите да намалят собствените си емисии на CO2. Компанията ще увеличи драстично своите възможности за продажби и услуги чрез набиране на персонал, партньорства и външен растеж.

 

 

Акценти в търговския и промишления бизнес сегмент

 • Предоставяне на решения за поддръжка, ремонт, преоборудване и замяна, които могат да включват проектиране на системи и инженерни услуги за собствени продукти или комбинирани с външно оборудване и управление.
 • Предоставяне на консултантски услуги за оптимално проектиране на системи и инженеринг в подкрепа на най-взискателните стандарти за зелено строителство, акустика и дизайн.
 • Хладилна верига за доставки: Фокус специално върху хладилната верига на храните от мястото на производство до консумация ("от фермата до трапезата"). Допринасяне за намаляване на загубата на храна и гарантиране на безопасността на храните чрез използване на данни и мониторинг. Нещо повече, разширяване на предлагането на специфични решения за медицинската хладилна верига.

Създаване на здравословен въздух на закрито

Групата Daikin в световен мащаб разполага с пълна гама от оборудване за вентилация и пречистване на въздуха. По-рано тази година пречиствателите на въздух на Daikin бяха тествани от известния Institut Pasteur de Lille и е потвърдено, че те са високоефективни при елиминирането на респираторни вируси като Covid-19 и обикновения грип. Daikin Europe се стреми да стане водещ играч в региона на пазара за вентилация и пречистване на въздуха.

Тошитака Цубоучи, президент на Daikin Europe Group, заключава: „Ние се стремим да бъдем организация, в която различни хора от цял свят могат да играят активна роля и да създават нова стойност за местния бизнес, клиенти и общество в Европа, Близкия изток и Африка. Намираме се в нова ера и се преоткриваме, за да предлагаме иновации и персонализирани решения във всички продукти и бизнес сегменти на Daikin. Уверен съм, че заедно с нашите лоялни партньори и открито сътрудничество с организации, които споделят нашите амбиции за обществото, ще реализираме целите си на Fusion25.”

 

Свързани статии

Намерете повече информация

Разгледайте нашия Virtual Experience Center

Намерете повече информация

Намерете повече информация