Skip to main content

Европейска зелена сделка

План на Daikin в 4 стъпки за декарбонизация на жилищното отопление

Daikin представя план от 4 стъпки за трансформиране на отоплението и охлаждането на жилищата за по-зелена Европа. Целта е да се намалят емисиите на CO2 от жилищни сгради чрез повишаване на дела на системи с възобновяеми източници за отопление и охлаждане до 40% до 2030 г. Това е в съответствие с повишената цел на ЕС за намаляване на емисиите на CO2 от 40% на 55% до 2030 г., както бе наскоро подписано в Европейския закон за климата на 21 април.

 

Брюксел, Белгия/ Виена, Австрия, май 2021 г. – По-голямата част от жилищата все още се отопляват с остарели системи, като често се използват замърсяващи изкопаеми горива като въглища и нефт. Факт, рязко контрастиращ с новата цел на ЕС за намаляване на емисиите на CO2. Към днешна дата европейският сграден фонд е отговорен за приблизително 36% от всички емисии на CO2 в ЕС. Вземайки предвид факта, че отоплението с възобновяеми енергийни източници чрез термопомпи вече се е превърнало в нов стандарт в новопостроените сгради в някои европейски страни, техният потенциал изисква още по-голямо предлагане на пазара на замяна на отоплителните системи.

 

Патрик Кромбез, генерален директор "Отопление и възобновяема енергия" в Daikin Europe N. V.: "Необходима е ясна и достижима стратегия за декарбонизация на жилищното отопление и технологиите с възобновяеми енергийни източници играят съществена роля за постигането на целите на ЕС, особено на пазара за замяна. Daikin прие амбициозните нови цели и поема водещата роля с 4-стъпково ръководство за трансформация на отоплението в жилищата."

 

Как да декарбонизираме жилищното отопление?

 

1. Затягане на новите правила за строителство относно потреблението на енергия. Днес Daikin изчислява, че термопомпите вече имат до 50% пазарен дял в нови (еднофамилни) къщи в цяла Европа. Следователно трябва да се въведе затягане на настоящите правила, за да се превърнат термопомпите в стандарт.

2. Удвояване на процента на замяна от 1% на 2% до 2030 г. Тъй като замяната на старите системи с по-енергийно ефективни системи естествено ще доведе до намаляване на емисиите, гражданите на ЕС трябва да бъдат мотивирани да избират решения с възобновяеми източници, като им се покажат разбираеми причини защо системите за отопление с възобновяеми източници, като термопомпите, са ефикасно, рентабилно и утвърдено решение.

3. Прекратяване на стимулите за изкопаеми горива. Понастоящем, поради преки или непреки стимули, котлите на нефт или газ са по-евтини от термопомпите. Освен това разликата между цените на електроенергията и природния газ в много държави членки е твърде висока, за да бъдат достъпни термопомпите за всички граждани на ЕС. Следователно технологиите с възобновяеми енергийни източници се нуждаят от равнопоставени условия на конкуренция.

4. Отоплението с възобновяеми източници да е стандарт при замяна. Daikin вярва, че термопомпите са най-доброто решение. Те са все по-способни да осигуряват висока ефективност дори при по-ниски външни температури. Следователно те са подходящи за всеки тип къща или апартамент.

 

План на Daikin в 4 стъпки за декарбонизация на жилищното отопление. Авторски права Daikin Europe N. V.

 

Необходими са ясни действия

Daikin предлага иновативни решения за устойчиво охлаждане и отопление, като едновременно с това се стреми да се превърне в неутрална към въглерода компания в световен мащаб до 2050 г. За да увеличи въздействието си, лидерът в бранша призовава заинтересованите страни и лицата, вземащи решения, да предприемат действия и да подкрепят 4-стъпковия план за декарбонизация на жилищното отопление. "Работим ежедневно, за да помогнем на тези 4 стъпки да се превърнат в реалност. Технологиите са налице, нашите инвестиции подкрепят това. Освен това ние мотивираме нашата мрежа от инсталатори да допринесе за този план. Термопомпите са бъдещето на пазара за замяна и ние се стремим да убедим заинтересованите страни в ползите за обществото, околната среда и потребителите. Необходими са ясни действия сега. Това е единственият начин да направим Европа неутрална по отношение на климата до 2050г.", казва Кромбез.

 

"Положителен сигнал е, че правителствата на 13 от нашите 16 пазара в Централна и Източна Европа предоставят субсидии за термопомпи в четирицифрени суми в евро като атрактивен стимул за обновяване на сгради с най-съвременната технология за ОВК и хладилна техника. Въпреки това условията за субсидиите варират значително в отделните страни не само по отношение на размера, но и за изискванията", подчертава Карл Ливенс, управляващ директор на Daikin Central Europe.

Намерете повече информация

Разгледайте нашия Virtual Experience Center

Намерете повече информация

Намерете повече информация