Skip to main content

Въздухопречиствател AstroPure 2000 на Daikin повишава сигурността и качеството на въздуха в ресторант Fura

Пример от практиката:

Клиент: Hägglundsområdet / Axcell Fastighetspartner

Потребител: Ресторант Fura

Приложение: Хотел и ресторант

Предизвикателство: Ежедневно премахване на твърди частици и вируси от въздуха за 200-250 гости в ресторант с площ от 300 m2.

Fura се грижи за своите гости и затова избра да монтира въздухопречиствател със свръхефективен филтър за твърди частици в ресторанта, за да се намали разпространението на вируси и прах.

"Ние се грижим за нашите служители и гости и искаме да им осигурим въздух, преминал през HEPA-филтър, чрез който рискът от инфекции е сведен до минимум. В Ресторант Fura можем да поемем дълбоко дъх - безопасно и сигурно!”

Сподели Магнус Лундберг, Технически директор на Hägglundsområdet AB

„Когато пандемията удари, започнахме да мислим как да поддържаме ресторантьорския бизнес, като защитим нашите клиенти и посетители. Covid-19 и повишеното разпространение на инфекцията поставя въпроса за качеството на въздуха по съвсем нов начин.

При нашата оценка на риска констатирахме, че е много полезно въздухът да се филтрира там, където се срещат много хора от различни компании. Въздухопречиствателят AstroPure 2000 е един много добър продукт за постигане на целта с възможно най-доброто качество на въздуха.”

“А като бонус получаваме въздух без прах и полени, който е високо ценен от всички страдащи от алергия” - изтъква гордо Магнус.

Намерете повече информация

Разгледайте нашия Virtual Experience Center

Намерете повече информация

Намерете повече информация