Skip to main content

Нисък отпечатък на CO 2 и цялостна, съобразена с климата концепция за охлаждане за фабриката Engelbert Strauss CI

Шлюхтерн, Германия

Предвид огромните размери на фабриката CI Engelbert Strauss е важно да не се стряскате. Построен между 2017 и 2019 г., предприятието на известния производител на работно облекло, обувки и аксесоари в Шлюхтерн/близо до Франкфурт на Майн е разположено на площ от 90 000 m2, като почти 55 000 m2 от нея се налага да бъдат климатизирани. Това се равнява на почти осем футболни игрища. Бяха монтирани пет водоохаждащи агрегата Daikin с обща номинална мощност от 3450 kW с цел се отговори на изискванията на клиента за климатичен комфорт и да се осигури най-енергийно ефективната работа на услугите за сградата. Те работят с новия, съобразен с климата хладилен агент R1234ze, който има особено нисък потенциал на глобално затопляне (стойност на GWP от 7).

Новата фабрика CI Engelbert Strauss в Шлюхтерн се вижда в далечината от магистрала A66 близо до Шлюхтерн (окръг Майн-Кинциг). Огромната промишлена сграда от стомана доминира над пейзажа със стъклена фасада, която навремето е била най-големият проект за изграждане на фасада в Германия. Със своята площ от 22 500 m² тя е по-голяма от стъклената фасада на хамбургската Елбфилхармония. А самите високите складове се извисяват на 17 метра. Модерният строителен проект за Engelbert Strauss включваше инвестиции, достигащи милионна трицифрена сума. Строителството на фабриката с площ от над 90 000 m² започна с тържествена церемония през септември 2017 г. и приключи в края на 2019 г. Фабриката CI, построена в съответствие с Наредбата за пестене на енергия EnEV 2014/2017, е новият модерен производствен обект на семейната компания, основана през 1948 г. Компанията вече произвежда четвъртото си поколение от работно облекло и обувки, предназначени за търговски клиенти от сферата на ръчния труд, промишлеността и услугите в повече от 30 държави. До края на 2020 г. в нея бяха открити около 350 нови работни места.

Фабриката CI е новият модерен производствен обект на семейната компания, основана през 1948 г. Компанията вече произвежда четвъртото си поколение от работно облекло и обувки, предназначени за търговски клиенти от сферата на ръчния труд, промишлеността и услугите в повече от 30 държави. До края на 2020 г. в нея бяха открити около 350 нови работни места. © DAIKIN

Персонализирано работно облекло

С помощта на най-съвременна логистика, Engelbert Strauss създава напълно нови възможности за индивидуализиране на работното облекло със своята фабрика CI. Благодарение на новаторска автоматизирана производствена технология, съчетана с роботизирана логистика със система за совалково складиране, е възможно да се изработват индивидуални и маркови фирмени обувки от богата гама компоненти. Напълно автоматизирани совалки транспортират продуктите по конвейери с обща дължина 13 километра през различни производствени зони - от получаване на стоките до тяхното директно изпращане или за по-нататъшна фабрична обработка. В периоди с най-високо натоварване могат да се обработват до 4000 артикула за час. Забележителна особеност на фабриката CI е фабриката за обувки със стъклен покрив, в която се произвеждат над 400 000 обувки за година.

Максимална екологична съвместимост

Engelbert Strauss залага най-високите стандарти за нововъведения не само при индивидуализацията на своите продукти, но и при планирането на фабриката CI по отношение на нейния климат и екологична съвместимост. Така например, на покрива на логистичния център е разположена фотоволтаична централа с номинална мощност 800 kWp, което отговаря на енергийните нужди на 200 домакинства. Затова охлаждането и климатизацията в проекта на сградата също трябваше да се планират и изпълнят изцяло в съответствие с тези виждания. Съвместно с производителя на системата STAR Kälte-Service GmbH от Брухкьобел, Engelbert Strauss избра водоохлаждащи агрегати Daikin. "Ние сме дългогодишен специализиран партньор на Daikin. Компанията предлага добри продукти в областта на студената вода и VRV и изгради близки работни отношения с нас. Високото качество на нейните системи, съчетано с надеждността и опита на служителите от Daikin, са две от множеството причини, поради които решихме да работим с Daikin като партньор по този проект", заявява Буркхард Таус, изпълнителен директор на STAR Kälte GmbH.

Със своите 22 500 m², огромната промишлена сграда със стъклена фасада беше и остава най-големият проект за изграждане на фасада в Германия. Тя е по-голяма от стъклената фасада на хамбургската Елбфилхармония. © DAIKIN

Тясно сътрудничество между всички специалисти

В началото на този проект за ново строителство група специалисти проведоха среща, за да координират и планират дейностите по ОВиК. По време на целия период на строителството групата контролираше управлението на строителството и изпълнението на техническото оборудване на сградата заедно с електротехническите специалисти, собствениците на сградата, специалистите по бетонни конструкции и отговорното проектантско бюро. "Това позволи разрешаване на много проблеми и усложнения за възможно най-кратко време", споделя Буркхард Таус. "Това тясно сътрудничество между всички специалисти улесни неимоверно строителният процес и така успяхме да спазим всички планирани графици - нещо, което почти никога не се случва друг път."

Предимства на хладилния агент R1234ze с нисък GWP

За да се осигури възможно най-нисък отпечатък на CO2 бе разработена цялостна концепция за охлаждане, съобразено с климата, на базата на новия хладилен агент HFO R1234ze. Този хладилен агент на базата на хидрофлуоролефин (HFO) задава нов стандарт за работна среда, съобразена с климата. Това е така, защото при GWP (потенциал за глобално затопляне), който е 200 пъти по-нисък от този на обикновените хладилни агенти, той е много по-благоприятен за климата от хладилния агент R-134a, който досега често се използваше с водоохлаждащи агрегати и термопомпи с едновинтови компресори. По тази причина R1234ze бе използван за всички агрегати, работещи с хладилен агент в Engelbert Strauss.

На покрива на фабриката CI е разположена не само горепосочената фотоволтаична централа, а също така и четири водоохлаждащи агрегата с въздушно охлаждане на Daikin, разработени специално за "зелената" архитектура на сградата. Всяка от тях има мощност от 820 kW в каскадно изпълнение, като осигурява ефективна климатизация на логистичните и производствените процеси. © DAIKIN

Топлина, електроенергия и охлаждане с помощта на когенерационен агрегат

Системата за когенерация (комбинирано производство на топлина, електроенергия и охлаждане) е проектирана специално за използване на когенерационен агрегат с присъединен абсорбатор. Тук ненужната топлина от когенератора се преобразува директно в хлад от абсорбатора. Тази система генерира топлинна енергия, която може да се използва за отопление на сградата, както и електроенергия за работа на машините или за охлаждане на роботите. А в комбинация със свободното охлаждане, този проект може да работи напълно без механично компресорно хладилно охлаждане през по-голямата част от годината

Високите складове се извисяват на 17 метра. © DAIKIN

Ефективно охлаждане на всички етажи на сградата чрез водоохлаждащ агрегат

Kонцепцията на системата за повърхностно охлаждане или регулиране на температурата във фабриката CI като специален новаторски проект предвижда три различни вида охлаждане: като допълнение към охлаждането чрез системи за повърхностно охлаждане се използва охлаждане чрез вентилация и рециркулационни въздухоохладители.

На покрива на фабриката CI е разположена не само горепосочената фотоволтаична централа, а също така и четири водоохлаждащи агрегата с въздушно охлаждане на Daikin, разработени специално за "зелената" архитектура на сградата. Всяка от тях има мощност от 820 kW в каскадно изпълнение, като осигурява ефективна климатизация на логистичните и производствените процеси. Компактните водоохлаждащи агрегати заемат малко място и предлагат максимална надеждност и гъвкавост, което ги прави надеждна система за технологично охлаждане. Безстепенен едновинтов компресор с инверторно управление и променливо съотношение на обема (VVR) извежда на преден план модерната компресорна технология с безшумна работа, базирана на най-новите разработки на компресора и на вентилатора.

Каскадното разположение на четирите водоохлаждащи агрегата (тип EWAH-TZ-BSS2) комбинира тяхната отделна мощност, за да осигури ефективна климатизация в зависимост от потребностите. Контролерът включва всички или само някои от водоохлаждащите агрегати, за да покрие необходимостта от климатизация. Други предимства се дължат на високите нива на ефективност, тъй като, когато е включен, всеки агрегат от каскадата функционира в своя оптимален работен диапазон. Стандартизираните агрегати могат да покриват и много широки спектри на мощност. В сравнение с продукт, изготвен по поръчка, това е много изгодно от гледна точка на първоначалната инвестиция, както и на разходите за поддръжка и резервни части.

Енергоразпределителен център със сложно стратифицирано разпределение на водата

Различните потребители на произведената студена вода изискват поток със сериозно различаващи се температури в цялата сграда. Така например вентилационната техника изисква температура на подаваната/връщаната вода от 8/14°С, докато сървърните системи работят при температура от 16/22°С. Но тъй като водоохлаждащите агрегати произвеждат вода само при 6-8°С, STAR Refrigeration избра сложна стратифицирана система за разпределение на водата с помощта на разпределител Zortström от Zortea. Този патентован енергоразпределителен център предлага безопасно, опростено и ефективно решение за събиране, разпределяне и буфериране на различни обеми при различни температури. Генераторите и потребителите на топлина могат да се отделят хидравлично и да се свързват поотделно в зависимост от необходимите температури. Това осигурява максимална наличност на необходимата температура по всяко време.

Друг водоохлаждащ агрегат с въздушно охлаждане (тип EWAH-TZ-BSS1) от Daikin с мощност 170 kW е в готовност като резерв за охлаждане на сървърните помещения. В аварийна ситуация е осигурено резервно захранване, което прави пълния отказ на хладилната система практически невъзможен.

В допълнение към това, в залата за управление на хидравличните съоръжения и в сървърните помещения са монтирани две сплит климатични тела на Daikin, които използват съобразен с климата хладилен агент
R-32. Те се отличават с ниското си ниво на шум и изключително ниско потребление на енергия. Изборът на система с R-32 намалява вредното въздействие върху околната среда с 68% в сравнение със системите с R-410A, благодарение на ниския GWP на хладилния агент. Високата енергийна ефективност означава, че потреблението на енергия спада незабавно. Използват се две сплит вътрешни тела, едното от които е стенно, а другото е таванна касета, като и двете се отличават със своя тънък, ненатрапчив дизайн. Техният "3D въздушен поток" съчетава вертикално и хоризонтално автоматично въртене на жалузите, така че хладният/топлият въздушен поток да циркулира и към всички ъгли на по-големите помещения.

Климатизация на помещенията чрез таванни тела за открит монтаж

Елегантните таванни тела Euroraster за открит монтаж на Daikin са високоефективни вътрешни тела, които се вграждат безпроблемно в тавана, като превръщат водоохлаждащите агрегати в ефективна и същевременно тиха климатична система. Те осигуряват високо ниво на комфорт чрез надеждна и управляема климатизация. Вграденото подаване на чист въздух прави излишна допълнителната вентилация. На всички етажи на сградата са монтирани общо 82 тавани тела Euroraster за открит монтаж. От тях 21 осигуряват само охлаждане или само отопление като 2-тръбни тела. Останалите 61 тела могат да се използват като 4-тръбни тела както за охлаждане, така и за отопление. Euroraster VRV е монтиран като специално решение за всички вътрешни тела. Вградените инверторни компресори постоянно регулират оборотите на компресора според текущото потребление. Това означава по-малко енергоемки пускове и спирания, което намалява потреблението на енергия с до 30% и допринася за по-стабилни температури в помещенията. Концепцията на Daikin бе избрана за зоната с офиси като по-евтина алтернатива на панелното отопление, най-вече в помещения, в които са монтирани решетъчни окачени тавани.

Елегантните таванни тела Euroraster за открит монтаж на Daikin са високоефективни вътрешни тела, които се вграждат безпроблемно в тавана, като превръщат водоохлаждащите агрегати в ефективна и същевременно тиха климатична система. © DAIKIN

Пълен контрол и автоматизация чрез собствена ИТ

Изискването за технология за измерване, контрол и регулиране и ИТ за управление на климатичната система представляваше особено предизвикателство. Трябваше да се разработи концепция за охлаждане със схема/логическо управление, която да отговаря на всички изисквания на модерната техника за автоматизирано управление. Всички данни се отчитат чрез BACnet-IP, а работните режими могат да се превключват. Зададената точка се определя чрез спецификация за напрежение. За да се изпълнят тези изисквания, блокът за управление на агрегатите с хладилен агент, бе преработен и монтиран върху касета за охладена вода. Освен за допълнителни настройки в програмирането, това даде възможност за реализиране на необходимата концепция и в крайна сметка - за успешното въвеждане в експлоатация.

Вътрешните тела са свързани към съществуващата на обекта BMS (сградна система за управление) за наблюдение чрез интерфейса BACnet DMS502A51 на Daikin. Дистанционните управления имат достъп до телата чрез допълнителна платка, използваща контролери 0-10 v.

Различните потребители на произведената студена вода изискват поток със сериозно различаващи се температури в цялата сграда. Така например вентилационната техника изисква температура на подаваната/връщаната вода от 8/14°С, докато сървърните системи работят при температура от 16/22°С. На илюстрацията е показано жично дистанционно управление Daikin Madoka. © DAIKIN

Свързани статии

Намерете повече информация

Разгледайте нашия Virtual Experience Center

Намерете повече информация

Намерете повече информация