Skip to main content

Нова офис сграда за доставчика на ремонтни услуги за хотели TKS в Боркен

Боркен, Германия

Различните обстоятелства на новото място на TKS GmbH в Боркен, Северен Рейн-Вестфалия, изискваха специални мерки - високото ниво на подпочвените води не позволяваше изграждането на сутерен, поради което монтажа на техническото оборудване на сградата по възможно най-незабележим начин представляваше истинско предизвикателство. Триъгълният парцел позволяваше само изключително ограничени строителни възможности за необичайната архитектура на сградата. Желанието на клиента за много дневна светлина и гъвкавост при оформление на помещенията изискваше и сложни концепции за висока енергийна ефективност. Въпреки това, благодарение на тясното сътрудничество на всички участващи страни, офис сградата беше завършена по график през лятото на 2019 г.

Информационно каре

Вид на имотаОфис сграда
Година на изграждане2019
Техническо оборудване

2 х термопомпа въздух-вода 40 kW

2 x сплит тяло

1 x вентилационно тяло Daikin с ERQ връзка

2 x VAM

1 x ITM с интерфейс WAGO

4 x FWS вътрешни тела със студена вода

TKS GmbH се специализира в областта на първоначалното обзавеждане и обновяването по време на текущата експлоатация в европейския хотелиерски бранш и е пазарен лидер при предоставянето на услуги "до ключ". Компанията поставя акцент и върху устойчивостта. Анализът CSM®, разработен в компанията, се използва за анализ на наличното оборудване за повторната му употреба с цел да се запазят ресурсите. В новата проектантска концепция са включени елементи, които отговарят на изискванията по отношение на функциите, външния вид и обслужването и могат да се интегрират без прекъсване на експлоатацията. Затова не е чудно, че доставчикът ремонтни услуги за хотели постави тези ценности и амбиции на първо място и при планирането на новата си корпоративна централа в Боркен.

Новата офис сграда на TKS в Боркен осигурява пространство за планирания растеж на компанията. © DAIKIN

Две крила в триъгълник

Участниците в строителството се избират, когато започне планирането на сградата. В случая с TKS тази стъпка беше предприета бързо: много експерти работят в самата компания. Планирането на интериора/архитектурата и сградните услуги бе извършено изцяло от компанията. "Координацията между архитектурата и сградните услуги често се пренебрегва в процеса на строителство. Въпреки това фактът, че планирането на новата централа на компанията бе извършено изцяло в компанията, означаваше, че комуникацията между участващите страни беше много добра и всичко мина гладко", обяснява Елизабет Зомерфелд, изпълнителен директор и архитект в TKS. Общата застроена площ от малко под 2 200 m2 сега е разпределена в две крила, които използват оптимално триъгълния участък.

Снимки от въздуха илюстрират предизвикателствата пред строителството, породени от формата на обекта. © DAIKIN

Отопление, охлаждане и вентилация от един източник

При избора на сградни услуги клиентът обърна специално внимание на еднаквата марка, от която да е цялото оборудване, за да се избегнат ненужни интерфейси, както и на възможността за отопление и охлаждане на сградата само с една система. И тук Daikin впечатли със своя подход за цялостно решение. Сега две термопомпи въздух-вода, по една за всяко крило, осигуряват перфектния работен климат в офисите на TKS. Благодарение на хидравличния модул не е необходимо да се използва гликол. Това, както и антикорозионните предпазни капаци допълнително увеличават ефективността на агрегатите, разположени на покривите на двете крила на сградата, тъй като рядко се налага размразяване.

Термопомпите са монтирани на покрива на сградата. © DAIKIN

За вентилацията отговаря въздухообработваща климатична камера от серията D-AHU Modular P с обем на въздушния поток от 3650 m3 за външен монтаж. Свързан директен изпарител с мощност 20 kW охлажда въздуха, подаван в офисите въздух. А заено с това бяха монтирани две вентилационни системи от серия VAM с възстановяване на топлина с обем 650 m3 за аерация и деаерация.

Сплит тела на Daikin на покрива осигуряват климатизация на сървърното помещение. © DAIKIN

Вътрешнот тяло на Daikin Perfera осигурява климатизация. © DAIKIN

Когато системите на Daikin за отопление, вентилация и охлаждане бяха монтирани от TEWA Lüftungs-Klima-Wartungs GmbH от близкия град Гронау, най-важното бе да се се скрият агрегатите. Благодарение на разположението им в шахти и на покрива, екстравагантният външен вид на офис сградата се запазва, а в сградата цари приятен климат.

Стилни решения в сградата

Тавани за отопление или охлаждане излъчват топлина или хлад в помещенията. Тръбите от неръждаема стомана отвеждат топлата и студената вода до таванните плочи. Вентилацията се извършва чрез въздушни отвори. Във всяка стая винаги се подава минимално количество въздух. Контролерът с променлив обем на потока позволява увеличаване на обема на въздуха в помещението до предварително зададен максимум. Регулаторите за дебит се управляват чрез сензор за температурата на въздуха във въздуховода и сензор за качеството на въздуха, които са монтирани в съответните въздуховоди за отвеждане на въздуха от помещенията. Ако качеството на въздуха в помещението се влоши или ако температурата на въздуха, изтеглен от помещението се повиши, регулаторът на дебита се отваря и дебитът на въздушния поток се увеличава. Ако качеството на въздуха и температурата в помещението са подходящи, регулаторът на дебита се затваря и въздушният поток се намалява.

Вентилацията се извършва чрез незабележими вентилационни отвори в тавана. © DAIKIN

Тръбите от неръждаема стомана отвеждат топлината или студа до таваните за охлаждане или отопление. © DAIKIN

Всички агрегати се управляват от intelligent Touch Manager (iTM) на Daikin. Удобната за потребителя система за управление осигурява допълнително пестене на енергия благодарение на интелигентното управление на енергията и лесната си поддръжка и експлоатация. Технологиите на Daikin, както и на други производители, например осветление, помпи и вентилатори, също могат да се управляват с iTM чрез интерфейса WAGO.

Оптимално взаимодействие между архитектура и устойчивост

Архитектурната концепция е базирана на планировка на етажи без колони, висока прозрачност и засилено присъствие на дневна светлина във всички помещения. Целта бе да се създаде гъвкава концепция, която да позволи евентуално използване на помещенията и от следващите наематели. Оформлението на сградата акцентираше и върху плавните пространства, както отвътре, така и отвън, и еднаквостта на отделните офиси. Темата за устойчивостта на сградите и строителните материали също изигра важна роля: всички решения за строителство се базиран на изискванията на Наредбата за пестене на енергия (EnEV от 2016 г.). А освен изискването за климатизация, съобразена с климатичните предизвикателства, засенчването също бе важен въпрос, който не можеше да противоречи на желанието на клиента за много дневна светлина. В сградата таванните плочи осигуряват отопление и охлаждане и предлагат значителни възможности за дизайн. Привлекателната фасада на офис сградата е изработена от регионални клинкерни тухли Ringbrand, а арматурата е изключително от рециклирани влакна. "Много сме доволни от добрата комбинация между устойчивост и архитектура, която постигнахме в корпоративната централа на TKS", заключава Елизабет Зомерфелд.

Новата офис сграда на TKS GmbH в Боркен беше завършена през лятото на 2019 г. © DAIKIN

Свързани статии

Намерете повече информация

Разгледайте нашия Virtual Experience Center

Намерете повече информация

Намерете повече информация