Skip to main content

Осигуряване на охлаждане за проекта ГАК с висока светимост в CERN

Мейрин, Швейцария

Наскоро Daikin предостави 8 водоохлаждащи агрегата с водно охлаждане на CERN за осигуряване на охлаждане на проекта LHC (Големия адронен колайдер) с висока светимост.

Проектът LHC с висока светимост има за цел да повиши ефективността на Големия адронен колайдер, за да може да се увеличи потенциала за открития след 2029 г. Целта на проекта е да се увеличи интегрираната светимост с 10 пъти над проектната стойност на ГАК. Това ще позволи събирането на по-голямо количество данни и наблюдението на редки процеси, тъй като увеличаването на светимостта ще направи ГАК по-мощен.

Монтирани продукти

4x EWWH-VZ

4x EWWS-J

Общ капацитет на охлаждане: 3,8 MW

За проекта

Големият адронен колайдер (ГАК) е най-мощният ускорител на елементарни частици, създаван досега. Ускорителят е изграден в тунел на дълбочина 100 метра под земята в Европейската лаборатория по физика на елементарните частици (CERN) в близост до Женева, Швейцария, на френско-швейцарската граница. Дългият 27 км ускорител се използва за ускоряване на снопове частици до високи енергии, преди те да се сблъскат помежду си. Процесът дава сведения на физиците за начина, по който частиците си взаимодействат, и позволява да се проучат основните закони на природата.

За да се повиши ефективността на ускорителя, се планира повишаване на светимостта. Светимостта представлява важен показател за работата на даден ускорител. Тя е пропорционална на броя на сблъсъците, които се извършват за определен период от време, и позволява да се събират повече данни при експериментите.

Повече за проекта

По-голямата мощност означава повече данни, но това води и до повече топлина, която трябва да бъде отведена, за да се гарантира надеждността на оборудването, използвано по време на експериментите.

Именно това е целта на доставените винтови инверторни водоохлаждащи агрегати с водно охлаждане. Те се грижат за охлаждането, което ще се използва за разсейване на топлината, генерирана от повишената светимост на Големия адронен колайдер.

Освен охлаждане в голям мащаб и прецизност по отношение на регулирането на температурата, проектът изискваше и:

 • абсолютна надеждност;
 • решения за енергийна ефективност, особено в условията на нарастване на разходите за енергия, с които светът се сблъсква в момента; и
 • съответствие с нормативните изисквания и целите за екологична устойчивост.

За решението, предложено от Daikin

Винтовите водоохлаждащи агрегати с водно охлаждане на Daikin, които работят с хладилни агенти с нисък GWP, отговарят на всички тези изисквания. Сериите Daikin VZ и Daikin J напълно отговарят на потребностите на CERN поради разработената от Daikin технология за едновинтови компресори, която гарантира изключително високи показатели на ефективност.

Освен енергийната ефективност, бе обърнато внимание и на въздействието върху околната среда, като бяха използвани агрегати с хладилен агент HFO R-1234ze и R-513A - и двата с ниски стойности на GWP (потенциал за глобално затопляне).

Преработеният едновинтов компресор на Daikin се отличава с изключителна ефективност при компактни размери. Това се постига чрез новия винтов профил, който позволява компресорът да бъде напълно оптимизиран за работа с хладилни агенти с нисък GWP.

Едновинтовият компресор допринася и за повишаване на надеждността на ОВиК системата

Daikin заема водеща позиция в областта на водоохлаждащите агрегати с единичен винтов компресор които от 20 години се монтират по целия свят.

Винтовият компресор на Daikin е добре познат заради своята ефективност. За разлика от стандартните винтови компресори, той използва един основен винт, който работи заедно с двойни звездообразни ротори, за да произведат цикъл на компресия, съответстващ на обема. Благодарение на основния ротор, който е балансиран както в радиална, така и в аксиална посока, лагерът на компресора е изключително надежден. Затова неговият експлоатационен срок може да бъде много по-дълъг от този на другите винтови компресори. А освен това той има само три движещи се части като по този начин се намалява вероятността от повреда, експлоатационните разходи се свеждат до минимум.

Научете повече

Други наши случаи от практиката

 • Високоефективно решение за жилищна сграда

  Този жилищен проект бе изпълнен в рамките на обновяването на жилищна сграда, чийто основен аспект бе енергийната ефективност.
 • ACTION

  Като верига магазини тип дискаутър, стойността е основен фактор при избора на ОВК системи за Action. Затова компанията търсеше доставчик на ОВК техника, който може да осигури също проектиране и поддръжка на ОВК системи, както и да предложи координация на място във всяка държава с филиал на Action.
 • Утилизация на рециклирани хладилни агенти на Action

  Action разширява своето партньорство с Daikin за този нов високо технологичен проект: рециклиране на хладилния агент от неговите ремонтирани магазини и повторното му използване.

Намерете повече информация

Разгледайте нашия Virtual Experience Center

Намерете повече информация

Намерете повече информация