Skip to main content

Какво да имате предвид, когато избирате термопомпа за жилищна сграда

Обществеността все по-ясно осъзнава екологичните проблеми, свързани с решенията за отопление - именно затова положителното въздействие на преминаването от традиционни технологии за отопление към термопомпи се разглежда като стъпка в правилната посока.

Според Европейската асоциация за термопомпи (EPHA), на сектора за отопление и охлаждане се падат 51% от крайното търсене на енергия в Европа и 27% от нейните емисии на CO2. Това означава, че на практика е невъзможно да мислим за намаляване на въздействието върху околната среда без да декарбонизираме отоплението и охлаждането.

През последните няколко години термопомпите спечелиха популярност като възможен начин за декарбонизиране на строителния сектор. Термопомпите могат да осигурят отопление, охлаждане и гореща вода и са подходящи за търговски площи и жилищни сгради - както за еднофамилни къщи, така и за многофамилни домове. Те могат да се използват за нови сгради и ремонти.

Това е много важно, тъй като системите за отопление в повечето сгради, разположени в градовете, разчитат предимно на котли, работещи с изкопаеми горива, които използват природен газ и нафта. Това означава, че отоплението и горещата вода са причина за огромен процент от общите емисии на парникови газове в нашите градове. Тази тенденция се очаква постепенно да се промени с избора на термопомпи вместо традиционните системи за отопление.

Покриване на потребностите на сградите при подобряване на енергийната ефективност

Независимо дали говорим за нова сграда или за ремонт, жилищните сгради имат нужда от система, която осигурява комфорта на обитателите, като осигурява отопление или охлаждане в зависимост от сезона и гореща санитарна вода, както за екологичната съобразност и енергийна ефективност на системата. Също така, системата трябва:

· Да е с капацитет, подходящ за площта на сградата.

· Да отговаря на ограниченията за площ, които може да съществуват в малка жилищна сграда.

· Да се адаптира лесно към реалните потребности на сградата през различното време от деня или от годината.

Ниски комбинирани емисии на СО2

За да се гарантира максималния ефект на системата за декарбонизацията на отоплението и охлаждането в нашите домове, е много важно да се избере термопомпа, която е възможно най-енергийно ефективна и използва хладилен агент с нисък потенциал за глобално затопляне (GWP). Това означава, че системата може да гарантира ниски непреки емисии на CO2 както от ниското потребление на енергия, така и от хладилния агент с нисък GWP.

Решението е термопомпи от ново поколение, които използват хладилен агент R-32. Този хладилен агент извършва преноса на топлина много ефективно и може значително да намали потреблението на електроенергия в сравнение с традиционните хладилни агенти. Коефициентът на сезонна енергийна ефективност (SEER) на уредите с хладилни агенти R-32 е по-висок от този на конвенционалните хладилни агенти (R-410A) при по-ниска пикова консумация на енергия.

Също така, R-32 има нулев потенциал за разрушаване на озоновия слой (ODP), докато неговия GWP е 675. R-32 може да намали и количеството зареден хладилен агент с 30% в сравнение с традиционните хладилни агенти като R-410A. Това води до намаляване на емисиите на CO2 с до 76% в сравнение с конвенционалната технология, работеща например с хладилен агент R-410A.

Утилизацията е друг важен аспект Тъй като R-32 не е смес от хладилни агенти, той може лесно да се утилизра, например по време на операции за техническа поддръжка, преди да се използва отново. Това го прави още по-екологично съобразено решение.

Компактни размери

Размерите представляват друг важен аспект, който трябва да се вземе под внимание. Малките жилищни сгради обикновено разполагат с много малко място за ОВиК оборудване, особено ако проектът е за обновяване на сградата. Това означава, че е важно да се избере термопомпа, която може да осигури необходимия капацитет и енергийна ефективност, като същевременно размерите на агрегата да са възможно най-компактни.

Новият малък инверторен водоохлаждащ агрегат с R-32

Новата серия на малкия инверторен водоохлаждащ агрегат и термопомпа, зареден с хладилен агент R-32 може да бъде изключително полезен избор, когато се изграждат екологични сравнително малки жилищни сгради, като например еднофамилни или многофамилни домове.

Серията на малкия инверторен водоохлаждащ агрегат с R-32 представлява гама от въздушноохлаждани агрегати със спирален компресор, които осигуряват отопление или охлаждане в зависимост от сезонните потребности, както и гореща санитарна вода до 60°C. Тя може да покрива капацитети от 16 kW до 90 kW при изключително компактни размери. Термопомпеният вариант е подходящ за диапазон на околната температура от -20°C до 35°C (режим на отопление).

Сред изключителните характеристики, предлагани като стандарт, са правотоковите инверторни спирални компресори, проектирани от Daikin, високоефективните правотокови инвертони вентилатори, проектирани от Daikin, с възможност за избор на безшумен режим, както и инверторна помпена група с варианти за бавно и бързо увеличаване на мощността.

Тези компоненти превръщат малкия инверторен водоохлаждащ агрегат в изцяло инверторна серия, която се справя с промяната в натоварването, за да гарантира, че системата за отопление осигурява точно това, което е необходимо по различно време от деня като подобрява енергийната ефективност на системата.

Серията включва и подобрена възможност за свързване с интернет чрез Интернет на нещата (IoT) към специално мобилно приложение за конфигуриране за по-лесно използване.

Серията с малки инверторни водоохлаждащи агрегати с R-32 е изключително надеждна благодарение на богатия опит на Daikin в разработването на технологията R-32, която вече е стандарт в жилищния сектор.

От 2012 г. Daikin насочи усилията си към хладилния агент R-32, когато бе извършена замяна на R-410a с R-32 в повечето продукти за климатизация на жилища. Оттогава Daikin продължава все по-активно да се ангажира с използването на този хладилен агент, като започна да го внедрява и в приложни продукти.

През 2018 г. Daikin бе в позицията на иноватор на ранен етап в промишления и търговския сектор и влезе в историята с представянето на първите водоохлаждащи агрегати с хладилен агент R-32, последвани от агрегати със спирални компресори със свободно охлаждане през същата година и термопомпата с хладилен агент R-32 през 2020 г.

Понастоящем Daikin се гордее с най-големия брой инсталации с R-32 по света. Това е доказателство за опита, знанията, качеството и надеждността на продуктите с хладилен агент R-32 на компанията.

Свързани статии

Намерете повече информация

Разгледайте нашия Virtual Experience Center

Намерете повече информация

Намерете повече информация