Skip to main content

Съвети и хитрости как да подобрите качеството на въздуха в помещението

Лошото качество на въздуха в помещенията обикновено се свързва с неправилно работещи и поддържани системи за отопление, вентилация и климатизация (ОВиК). Ето как можете да промените това.

bg-image

Какво можете да направите, за да подобрите качеството на въздуха в помещенията?

Всяка сграда изисква редовни проверки за безопасност, като

  • ОВК и вентилационните системи трябва да се използват и поддържат по подходящия начин, за да бъдат ефективни

  • Като част от този процес, експертите по здравословна среда в сградите препоръчват замяна на филтрите за пречистване на въздуха

  • Възможно обновяване на ефективността на филтъра, за да улавя още по-малки частици спомага за опазване на здравето на клиентите и служителите от патогени във въздуха

Общи препоръки за експлоатация и поддръжка на вентилационни системи

Лого с указания на REHVA за борба с Ковид-19

Вирус на SARS COVID-19

Последните указания за борба с КОВИД-19 на REHVA (Федерация на европейските асоциации в областта на отоплението, вентилацията и климатизацията) поставят акцент върху начините за повторно отваряне и безопасно използване на сгради след карантината, като дават съвети за конкретни компоненти, типове сгради/помещения и предлагат мерки за облекчаване на положението.

Илюстрация на общи препоръки за безопасна експлоатация на ОВиК системи по време на пандемията от коронавирус

 

Важно е да се наблюдават скоростите на въздухообмен. Колкото е по-висока скоростта на вентилация за час в дадена стая, толкова по-добро ще бъде качеството на въздуха в помещението.

Вентилационните системи трябва да бъдат правилно оразмерени, за да се гарантира адекватна скорост на въздухообмен в стайна среда и правилно пречистване на въздуха.

Други препоръки за безопасна и здравословна експлоатация на ОВиК системите са показани в нашата информационна графика отляво.

 

Съвети и хитрости на Daikin за офиси и магазини

Като специалист в решенията за ОВК и хладилна техника, Daikin би желал да ви предложи полезен съвет как да осъществите ефективна вентилация на офиси, ресторанти или магазини, за да подобрите качеството на въздуха в помещенията. Вижте нашите експертни съвети и хитрости за следните 3 области:

  1. Малки магазини или ресторанти (в самостоятелни сгради)
  2. Малки до средно големи офиси (в сгради до 10 етажа)
  3. Офиси и магазини в големи сгради (в които прозорците не могат да се отварят)

 

Магазин за модерен интериорен дизайн и мебели с голям прозорец, пред който дискутират клиент и продавач

Намерете повече информация

Разгледайте нашия Virtual Experience Center

Намерете повече информация

Намерете повече информация