Skip to main content

6 начина, по които термопомпите са по-ефективни от традиционните нагреватели

Все повече термопомпите се разглеждат като бъдещето на решенията за отопление на дома в цяла Европа. Тъй като цените на енергията се покачват до безпрецедентни нива и опасенията относно въздействието на изкопаемите горива върху околната среда са по-големи от всякога, намирането на начини за разрешаване на тези два проблема се издигна в дневния ред на правителствата, бизнеса и потребителите. Тук разглеждаме как термопомпите са по-ефективни от газовите котли и как те ще подобрят бъдещето на отоплението на домовете ни.

Битова консумация на енергия

Отоплението и топлата вода са отговорни за най-високия дял от битовото потребление на гориво в европейските домакинства. Статистиката на Евростат показва, че отоплението на помещенията представлява 63% от потреблението на енергия, а други 15% се използват за отопление на вода. В момента природният газ е най-използваното гориво и за двете. През 2020 г. 32% от потреблението на енергия в домакинствата е било от газ, следвано от електричество с 25%. От тях 74% газ е използван за отопление и 19% за топла вода, докато само 13% от електроенергията е за отопление и 12% за топла вода.

Защо трябва да спрем да използваме традиционните системи за отопление?

Изгарянето на изкопаеми горива за отопление на дома трябва да бъде значително намалено, ако искаме да запазим околната среда за бъдещето. Има различни видове газови котли, но всички те генерират топлина по един и същи начин, като изгарят газ в затворена камера. Създадената топлина след това затопля водата чрез топлообменник и водата тече към системите за отопление и топла вода в дома. Нафтовите котли работят почти по същия начин, като изгарят нафта за загряване на вода чрез топлообменник. Независимо от подобренията на ефективността, направени на газовия котел през последните години, те все още включват изгаряне на изкопаеми горива, което произвежда въглеродни емисии.

Използване на термопомпи за отопление на дома

Тъй като алтернативите на традиционните газови котли стават по-достъпни, хората все повече осъзнават предимствата им като ефективни и достъпни дългосрочни решения за отопление на дома. През последните години се наблюдава нарастване на инсталирането на термопомпи като по-рентабилна и екологична система за отопление и топла вода. Данните на Европейската асоциация за термопомпи (EHPA) показват, че през 2021 г. продажбите на термопомпи в Европа са нараснали с 34%, най-високият ръст до момента. 2,18 милиона термопомпи са продадени в 21 страни, близо 560 000 повече от предходната година, цифра, която EHPA очаква да продължи да нараства през следващите години. Понастоящем термопомпите представляват около 14% от пазара на отопление в ЕС, което води до предотвратяване на 44 милиона тона емисии на въглероден диоксид.

Различни видове термопомпи

Всеки тип термопомпа работи на един и същ основен принцип за пренасяне на топлинна енергия от открито на закрито, за да осигури топлина и топла вода във вашия дом. Всички термопомпи предлагат едни и същи общи предимства, когато става дума за ефективност и устойчивост, но всяка е подходяща за конкретна ситуация.

Нискотемпературните термопомпи въздух-вода са идеални за нови домове, където могат да се монтират заедно с модерни отоплителни тела като нискотемпературни радиатори, термопомпени конвектори или подово отопление.

Високо- и среднотемпературните термопомпи въздух-вода са най-добрият избор за подмяна на стари котли или при ремонт на дома, където искате да имате предимствата на термопомпата, като същевременно запазите съществуващите си тръби и радиатори.

Съвременните климатици по същество са термопомпи въздух-въздух, с едно или повече вътрешни тела, свързани към едно външно тяло, могат да се монтират във всеки дом и могат да се комбинират с бойлер за цялостно отопление на дома и топла вода.

Геотермалните термопомпи са най-екологичният вариант и са най-добри за нови домове или мащабни ремонти, където е възможно да се инсталират необходимите сонди под земята.

Шест начина, по които термопомпите са по-ефективни от традиционните нагреватели

Термопомпите са все още сравнително нова концепция за много хора, така че когато мислите за извършване на значителна промяна и значителна първоначална инвестиция, е важно да разберете как термопомпената технология е по-ефективна от използването на традиционните системи за отопление на дома, базирани на газ или петрол.

1. Термопомпите използват възобновяема енергия

Термопомпите се захранват с до 75% възобновяема енергия от външния въздух. Земните термопомпи са още по-ефективни, като използват потенциално над 80% възобновяема енергия, извлечена от земята. За да бъде системата наистина устойчива, останалата електроенергия, необходима за захранване на термопомпата, може да идва от възобновяеми източници като слънце или вятър.

2. Термопомпите имат по-добър коефициент на преобразуване на енергията в топлина

Генерирането на топлина чрез изгаряне на изкопаеми горива не е много ефективно и, като се имат предвид оперативните загуби и физическите ограничения, ефективността винаги е под 100%. Газов котел ще превърне 1kW първична енергия от газ в приблизително 0,9kW топлинна енергия. Степента на преобразуване на енергията при термопомпите е много по-добра. Термопомпата може да отдаде до 3 kW топлинна енергия от 1 kW първична енергия от електричество, което я прави лесно 3 до 4 пъти по-енергийно ефективна.

3. Термопомпите имат ниски въглеродни емисии

Газовите или нафтовите котли генерират топлина чрез изгаряне на изкопаеми горива, което отделя въглероден диоксид в атмосферата. Термопомпите от друга страна имат много ниско въздействие върху околната среда. Вместо да генерира топлина, термопомпата премества топлинната енергия от едно място на друго, като я извлича от външния въздух или земята, за да осигури на вашия дом топлина и топла вода. Използвайки тези възобновяеми източници, термопомпата има много слаб ефект върху въглеродните емисии. Освен това хладилният агент може да бъде рециклиран или използван повторно в края на жизнения цикъл на агрегата.

4. Термопомпите имат по-ниски експлоатационни разходи

С големия дял енергия, генерирана от термопомпи, идваща от възобновяеми източници, за захранването им е необходимо относително малко количество електроенергия. През целия живот на термопомпата това има голямо влияние върху текущите разходи и я прави по-рентабилен вариант в сравнение с работата на газов котел. 

5. Термопомпите имат ниски изисквания за поддръжка

Когато е инсталирана и използвана правилно, термопомпата изисква малко поддръжка, за да продължи да работи надеждно. Препоръчва се годишно обслужване от професионалист, но за разлика от газов котел, който може да се поддържа само от регистриран инженер, някои основни задачи можете да извършите сами. Те включват процедури като почистване на филтрите и премахване на листа от външното тяло, когато е необходимо, за да се гарантира, че термопомпата винаги работи с максимална ефективност.

6. Термопомпите имат по-дълъг живот

При правилна употреба и поддръжка средният живот на една модерна термопомпа може да бъде до 20 години. В сравнение с 10-15 годишната продължителност на живота на газовия котел, можете да очаквате вашата термопомпа да издържи много по-дълго. 

Термопомпите са много по-ефективен вариант в сравнение с традиционните отоплителни системи, поради което се считат за едно от най-добрите решения за отопление на дома за бъдещето. Добавете към това и опцията за охлаждане и термопомпите са идеалната система за поддържане на комфортна среда във вашия дом през цялата година.

Не сте сигурни откъде да започнете?

Нека помогнем!

Попълнете формуляра днес и препоръчан наш партньор ще се свърже с вас, за да организира индивидуална консултация, за да обсъдите коя система за отопление, охлаждане или топла вода е най-подходяща за вашия дом и вашите нужди.

Друга възможност е да разгледате страницата Daikin решения за дома, за да разберете всичко, което трябва да знаете за отоплението, отоплението с климатици и термопомпи.

Свързани статии

Намерете повече информация

Разгледайте нашия Virtual Experience Center

Намерете повече информация

Намерете повече информация