Кръгова икономика на бранша за ОВиК и хладилна техника

Затваряне на цикъла

Към кръгова икономика за хладилните агенти

Дърво на устойчивостта

 

 

Твърдо решени да намалим нашия екологичен отпечатък, ние сме си поставили за цел да станем CO2-неутрална компания до 2050 г. Кръгова икономика, иновации и интелигентно използване - това са етапите по нашия път.

Вече е време да действаме. Присъедините се към нас, за да създадем устойчиво бъдеще за ОВиК системите и хладилната техника.

Да посеем “семената” за опазване на климата с Daikin

Повторно използване на хладилния агент
LOOP от Daikin

Повторно използване на хладилния агент

Постигане на кръгова икономика при хладилните агенти благодарение на използването на сертифицирани рециклирани хладилни агенти и насърчаване на повторното използване на хладилни агенти на пазара.

Повишаване на сезонната ефективност

Новаторски технологии, предлагащи водеща на пазара ефективност

  • Наистина устойчиви през целия цикъл на експлоатация благодарение на водеща на пазара реалистична сезонна ефективност.
  • Намалени еквиваленти на CO2 благодарение на използването на хладилен агент R-32 с по-нисък GWP (потенциал на глобално затопляне)
  • Уникални самопочистващи се филтри за максимален комфорт и постоянна денонощна ефективност
Bluevolution
Използване хладилни агенти с по-нисък ПГЗ

Интелигентното използване гарантира ефикасно и ефективно управление на сгради

  • Проследяване на потреблението на електроенергия чрез облачната услуга Daikin Cloud Service
  • Предотвратява разхода на енергия с интелигентни магнитни карти и сензори
  • Аргумент в съветите на експертите за постоянно оптимизиране на ефективността на системата
  • Превантивна поддръжка за осигуряване на оптимална и безпроблемна работа
Облачна услуга Daikin Cloud Service

Повторно използване на хладилния агент: L∞P от Daikin

Повторно използване на хладилни агенти за избягване на производството на над 250 000 kg нов хладилен агент ежегодно.

L∞P от Daikin: повторно използване на сертифициран рециклиран хладилен агент

Външно сертифицирано качество

Регенерираният хладилен агент отговаря на стандарти за сертификация по AHRI700, оценен от независима лаборатория, и затова е със същото качество като новият хладилен агент.

Рециклиран и използван в Европа*

Рециклиран означава, че хладилният агент е регенериран по висококачествен начин в съответствие с определението от Регламента за флуорираните парникови газове.

Рециклирането на R-410A е само началото

С огромния потенциал от R-410A, намиращ се в съществуващите инсталации, ние ви каним да се присъедините към нашата мисия при създаването на тази кръгова икономика. Сега за R-410A, а в бъдеще и за други хладилни агенти.

Сертифицирано качество на утилизираните продукти

В завода на Daikin Europe се използват нови и рециклирани хладилни агенти. Чрез процес на одит, ние гарантираме, че регенерираният хладилен агент е административно утилизиран за фабрично зареждане на VRV уреди, произведени и продавани в Европа*.

*държави-членки на ЕС, Великобритания, Босна и Херцеговина, Сърбия, Черна гора, Косово, Албания, Северна Македония, Исландия, Норвегия, Швейцария
Какво означава Утилизация на сертифицирани рециклирани хладилни агенти?

L∞P от Daikin: Принцип

Принципът на утилизация на сертифицирани рециклирани хладилни агенти

 

1. Хладилният агент се възстановява от пазара чрез мрежа от монтажници

2. Хладилният агент се рециклира = регенериране с високо качество, което се равнява на качеството на нов продукт

3. В нашия завод за зареждане на продукти се използва смес от рециклиран и нов хладилен агент

4. Регенерираният хладилен агент е административно утилизиран за VRV уреди, произведени и продавани в Европа*

5. Рециклираният хладилен агент се използва отново на пазара - така се затваря цикъла

6. Рециклиран хладилен агент за зареждане на място и сервизно обслужване

 

 

*държави-членки на ЕС, Великобритания, Босна и Херцеговина, Сърбия, Черна гора, Косово, Албания, Северна Македония, Исландия, Норвегия, Швейцария

Action става по-екологичен с Програмата на Daikin за рециклиране на хладилни агенти

Action разширява своето партньорство с Daikin за този нов високо технологичен проект: рециклиране на хладилния агент от неговите ремонтирани магазини и повторното му използване.

Магазин ACTION

Създайте ваша собствена кръгова икономика

Присъединете се към нас, за да използваме отново хладилния агент и да превърнем отпадъчните продукти в активи с нашата машина за възстановяване на хладилни агенти

  • Преносим уред за лесно транспортиране
  • Оптимално пречистване
  • Използвайте отново вашия хладилен агент на място
RRDQ-V1 Преносим агрегат за възстановяване и повторно използване на хладилни агенти

Научете повече

Свързани статии