Skip to main content

Климатиците са термопомпи

Как климатичните системи могат да играят ключова роля за намаляване на потреблението на газ тази зима

ноември 2022 г.

На фона на несигурността относно доставките и ценообразуването на природния газ, европейските страни членки търсят начини да намалят търсенето си на газ с 15% през предстоящата зима. Част от решението се крие в алтернативни източници на отопление, като например използването на вече съществуващи климатични системи. Всъщност климатичната система е термопомпа въздух-въздух, способна да отоплява сградите по много ефективен и ефикасен начин. В случай на сграда от 600 m², използването на климатичната система като термопомпа въздух-въздух за отопление може да помогне за спестяване на до 112 880 kWh природен газ и намаляване на разходите за отопление с 25%.

Виена, октомври 2022 г. – Като се имат предвид предизвикателствата, пред които е изправен ЕС в момента, Европейската комисия изготви Европейския план за намаляване на търсенето на газ1, като препоръчва на държавите членки доброволно да намалят използването на газ с 15% от сега до март 2023 г. Според ЕС големи спестявания може да се постигне чрез начина, по който отопляваме и охлаждаме нашите сгради. Изчислено е, че близо 30% от търговските сгради в ЕС все още се отопляват с газ2, докато някои са оборудвани и с климатична система. Често не се разбира, че климатичната система е термопомпа въздух-въздух, която може да се използва за ефективно отопление на помещения. Сградите могат значително и незабавно да намалят търсенето на газ, като използват климатичната си система в режим на отопление и едновременно с това намалят общите разходи.

Намаляване на сметката за газ

Изчисленията на водещия производител на термопомпи Daikin показват, че използването на климатична система за отопление значително намалява търсенето на природен газ. В примера за офис сграда с площ от 600 m², VRV термопомпа въздух-въздух избягва до 112 880 kWh използване на природен газ в сравнение с традиционното отопление на помещения3. Освен това бизнесът може да намали разходите си за енергия с близо 30% благодарение на термопомпата. За бизнес в Белгия това означава намаляване на разходите за отопление от 25 237 евро на 17 695 евро годишно4.

 

Защо една термопомпа е толкова ефективна?

Термопомпата въздух-въздух има както вътрешно, така и външно тяло. Когато работи в режим на охлаждане, вътрешното тяло извлича топлина отвътре и я предава на външното тяло, което изкарва топлината навън. Операцията обаче може да бъде обърната за отопление на закрито, като се използва топлина, извлечена от външния въздух от външното тяло. Дори при външни температури доста под 0°C, термопомпа въздух-въздух все пак ще осигури ефективно отопление. Термопомпата е до четири пъти по-ефективна от газовата система, тъй като три четвърти от енергията, използвана за отопление, идва безплатно от външния въздух, докато само една четвърт се изразходва за използване на електроенергия.

VRV илюстрация

Допълнително намаляване на потреблението на енергия

Ако една сграда вече има инсталирана термопомпа, тя може да бъде оптимизирана чрез използване на енергоспестяващи системи, които допълнително ще намалят сметката за енергия. Интелигентните облачни системи като Cloud Service на Daikin предоставят на клиентите достъп до инструменти, които откриват прекомерно потребление на енергия в части от тяхната сграда и също им позволяват да действат бързо и да се намесват, когато е необходимо.

Daikin, лидер в устойчивата трансформация на ОВК пазара

Като водеща компания за термопомпи, Daikin подкрепя европейския енергиен преход с термопомпените си решения, разработени и произведени в Европа. Със своята Екологична визия 2050 компанията се стреми да бъде въглеродно неутрална през цялата си верига на стойността и жизнения цикъл на продуктите и решенията до 2050 г. С мрежа от обучени на местно ниво експерти компанията ще помогне на своите клиенти да декарбонизират сградите и да създадат здравословна среда за бъдещите поколения.

Препратки
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ „Пестете газ за безопасна зима“ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52022DC0360
2 Енергиен баланс – Крайно потребление – други сектори – търговски и обществени услуги – потребление на енергия: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/bookmark/5463efac-cd35-4d4c-b027- d706050cdf7f?lang=en
3 Изчислено от сезонния калкулатор на Daikin, достъпен на бизнес портала на Daikin (необходима е регистрация), изчислено за 28HP VRV термопомпа с 15 свързани вътрешни тела, с прогнозен топлинен товар от 100 W/m²
4 Въз основа на V-тест, извършен на 05/10/2022 на https://vtest.vreg.be/ с Engie Flow gas PRO Договор за газ: 25 236,90 евро/година за традиционно отопление (112 880kWh газ) спрямо договор за електричество Engie Flow PRO : 17 694,78 евро/година за използване на VRV системи за отопление (28 192 kWh електроенергия) (цените включват разходи за енергия, разходи за дистрибуция, данъци, без ДДС за Остенде, Белгия)
Снимки с авторски права: Daikin Europe
За Daikin
Daikin Airconditioning Central Europe
Daikin Airconditioning Central Europe е основана през 1999 г. със седалище във Виена, Австрия, като дъщерно дружество на Daikin Europe N.V.. Портфолиото на компанията включва продукти и решения за отопление, охлаждане, вентилация, пречистване на въздуха и хладилна техника. Повече от 560 служители и 2500 партньора отговарят за продажбите и сервизните дейности в 16 страни в Централна и Източна Европа (Австрия, Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Чехия, Унгария, Косово, Черна гора, Молдова, Северна Македония, Полша, Румъния, Сърбия, Словакия и Словения). С Your Daikin World в централата във Виена, индустрията ОВК и хладилна техника и строителният сектор имат достъп до модерен център за изживяване за съвместно създаване на индивидуални решения за хотели, магазини, офиси или големи търговски приложения. Включва и един от 9 обучителни центъра в региона на Daikin Централна Европа.
 
Daikin Europe N.V.
Daikin Europe N.V. е дъщерно дружество на Daikin Industries Ltd. и водещ доставчик на технологии за отопление, охлаждане, вентилация, пречистване на въздуха и хладилна техника. Компанията проектира, произвежда и пуска на пазара широко портфолио от оборудване, както и индивидуални решения за жилищни, търговски и индустриални цели в Европа, Близкия изток и Африка. Към днешна дата Daikin Europe N.V. има над 12 000 служители в повече от 59 консолидирани филиала. Разполага с 12 големи производствени съоръжения, базирани в Белгия, Чехия, Германия, Италия, Испания, Турция, Австрия и Обединеното кралство. Седалището на Daikin Europe Group е в Белгия, Остенде. Компанията е създадена през 1972 г., производството в Европа започва през 1973 г.
 
Daikin Industries Ltd.
Daikin Industries Ltd., базирана в Осака, Япония, дава работа на около 89 000 души по целия свят и постигна продажби от около 23,7 милиарда евро през фискалната 2021 година (21 април – 22 март). Компанията е световен лидер на пазара за термопомпени и климатични системи, както и за филтриране на въздуха. Daikin Industries Ltd. е единственият производител на климатици в света, който разработва и произвежда всички важни компоненти като хладилни агенти, компресори и електроника вътрешно.
 
Контакт за медиите
Росица Цонева
T.:  +359 88 698 00 70
Имейл: tsoneva.r@daikin.at

Mоже да ви заинтересува

  • 5-то поколение VRV с възстановяване на топлина на Daikin стимулира декарбонизацията

    Daikin разкрива повече подробности за пускането на своя VRV 5 с възстановяване на топлина през юли 2022 г.: Освен убедителните характеристики на несравнима простота и гъвкавост в дизайна и монтажа, най-новата еволюция на технологията за променлив обем на хладилния агент (VRV), която е разработена за първи път от Daikin преди 40 години, предоставя нови възможности за намаляване на въглеродния отпечатък на търговските сгради и прякото и непряко въздействие върху околната среда.
  • Daikin Europe инвестира в нова линия за ламарина за завода си в Остенде, Белгия

    Белгийската фабрика се подготвя да отговори на нарастващото търсене на устойчиви решения за отопление. Daikin Europe NV инвестира в нова линия за ламарина и напълно автоматизиран склад за матрици за фабриката си в Остенде, Белгия. Новата линия за ламарина позволява увеличаване на производствения капацитет, като същевременно се подобрява безопасността на завода. Инвестицията е част от плана на Daikin Fusion 2025 за увеличаване на производствените способности на компанията в региона на EMEA и за задоволяване на нарастващото търсене на устойчиви решения за отопление, като термопомпи.
  • REPowerEU ускорява декарбонизацията на Европа

    Брюксел, май 2022 г. – Като глобален лидер в индустрията за ОВК и хладилна техника, Daikin Europe изразява подкрепата си за наскоро обявения план REPowerEU. REPowerEU е съвместно европейско действие за по-достъпна, сигурна и устойчива енергия. Една от целите е по-бързото намаляване на използването на изкопаеми горива чрез повишаване на енергийната ефективност и увеличаване на дела на възобновяемите енергийни източници и електрификацията. Според Daikin Europe възобновяемите технологии като термопомпите ще играят централна роля в плана на ЕС.

Намерете повече информация

Разгледайте нашия Virtual Experience Center

Намерете повече информация

Намерете повече информация