VRV с водно охлаждане

VRV с водно охлаждане

Като използва вода като източник на топлина, той постига максимален потенциал за регенериране на топлина и е идеален за високи сгради.

geothermal-watercooled.jpg

Геотермален тип

Намалете значително емисиите на CO2 и се възползвайте от възобновяемата енергия от земните недра. Нашите VRV с водно охлаждане използват геотермална енергия за отопление и охлаждане на вашата сграда, което я прави идеална за сертифициране по BREАAM. Температурата на почвата остава непроменена през цялата година, така че това е надеждно решение за райони с екстремни климатични условия.

Невидима от улицата

С най-малките размери, проектирана за вътрешен монтаж, вашата VRV с водно охлаждане се вписва безпроблемно към вашата архитектура и е незабележима от улицата. Този агрегат е най-лекия на пазара и е идеален за вертикално пакетно подреждане, за да се увеличат неговите възможностите за пестене на място.

Невидима от улицата
HeatRecoveryStages_BG.png

2-степенно регенериране на топлина

Със системата с водно охлаждане, вие постигате максимален потенциал за регенериране на топлина, тъй като всички системи са взаимосвързани с един воден кръг.