Skip to main content

Хотели Santos • Las Arenas

Валенсия, Испания

Намаляване на експлоатационните разходи без прекъсване на работатаието на работоспособност

Съществуващата ОВиК и хладилна система бе монтирана през 2007 г. След 13 години бе взето решение за модернизация на системата с цел повишаване на ефективността. Последните технологични постижения на новите системи на Daikin гарантират енергоспестяваща експлоатация с мисъл за бъдещето при запазване на върхови нива на комфорт. А освен това могат отново да се използват и съществуващите вътрешни тела и тръбопроводи без да се налага хотелът да се затваря по време на ремонта.

С тази модернизация на системата, ефективността се увеличи с 30% още от самото начало. Всичко това бе постигнато с много по-малко инвестиции в сравнение със средствата, необходими за напълно нова инсталация. Бързият и поетапен монтаж сведе смущенията в работата на хотела до минимум и позволи той да продължи да работи по време на всички монтажни дейности.

Кратък обзор на решението

 • 88 външни тела
 • 458 вътрешни тела
 • Централно управление с Intelligent touch Manager
 • Наблюдение на монтажа и поддръжката чрез облачната услуга Daikin Cloud Service

Научете повече

Други наши случаи от практиката

 • Осигуряване на цялостна ОВК система за хранително-преработвателно предприятие

  Наскоро Daikin достави цялостна ОВК система, за да отговори на потребностите от охлаждане на хранително-преработвателно предприятие в Унгария. Крайният потребител работи в областта на хранителните добавки, като произвежда хранителни добавки на растителна основа, включително веган протеини.
 • Какво да имате предвид, когато избирате термопомпа за жилищна сграда

  Какво да имате предвид, когато избирате термопомпа за жилищна сграда
 • Охлаждане и отопление за малки жилищни сгради

  Термопомпите BLUEVOLUTION на Daikin са монтирани при много жилищни проекти, в това число и за проект, изпълнен неотдавна в Порто, Португалия.
 • Комплекс L1 DOT в Полша

  Daikin се свързва с проектанти на сгради, за да увеличи максимално оценката по BREEAM* със своите търговски термопомпи
 • Осигуряване на подходящо охлаждане за болница и запазване на ниска консумирана мощност

  Неотдавна Daikin осигури водоохлаждащи агрегати за една от най-големите частни болници в Катар. Болницата има международни филиали, известни по цял свят, а нейната мисия е да предлага оптимални грижи за пациентите с помощта на несравними и модерни услуги.
 • Повишаване на ефективността на болниците

  Наскоро Daikin взе участие във важен проект, включващ болници в Истанбул, Турция. Той представлява държавен проект, чиято цел е да направи болниците по-енергийно ефективни чрез подмяна на водоохлаждащи агрегати и други компоненти на ОВиК системата, които осигуряват охлаждането или отоплението на тези сгради.
 • концепция за охлаждане за фабриката CI Engelbert Strauss

  Предвид огромните размери на фабриката CI Engelbert Strauss е важно да не се стряскате.

Намерете повече информация

Разгледайте нашия Virtual Experience Center

Намерете повече информация

Намерете повече информация