RT_p1_6-Hotel_Lasarenas.jpg

Хотели Santos • Las Arenas

Валенсия, Испания

Намаляване на експлоатационните разходи без прекъсване на работатаието на работоспособност

Съществуващата ОВиК и хладилна система бе монтирана през 2007 г. След 13 години бе взето решение за модернизация на системата с цел повишаване на ефективността. Последните технологични постижения на новите системи на Daikin гарантират енергоспестяваща експлоатация с мисъл за бъдещето при запазване на върхови нива на комфорт. А освен това могат отново да се използват и съществуващите вътрешни тела и тръбопроводи без да се налага хотелът да се затваря по време на ремонта.

С тази модернизация на системата, ефективността се увеличи с 30% още от самото начало. Всичко това бе постигнато с много по-малко инвестиции в сравнение със средствата, необходими за напълно нова инсталация. Бързият и поетапен монтаж сведе смущенията в работата на хотела до минимум и позволи той да продължи да работи по време на всички монтажни дейности.

Кратък обзор на решението

  • 88 външни тела
  • 458 вътрешни тела
  • Централно управление с Intelligent touch Manager
  • Наблюдение на монтажа и поддръжката чрез облачната услуга Daikin Cloud Service

Научете повече

Други наши случаи от практиката

DAIKIN_EngelbStrauss_002-min.jpg

Какво да имате предвид, когато избирате термопомпа за жилищна сграда

Какво да имате предвид, когато избирате термопомпа за жилищна сграда

Инсталация EWAD-TZ Leiber

Охлаждане и отопление за малки жилищни сгради

Термопомпите BLUEVOLUTION на Daikin са монтирани при много жилищни проекти, в това число и за проект, изпълнен неотдавна в Порто, Португалия.

Chillers_3_adobe_express.jpeg

Осигуряване на цялостна ОВК система за хранително-преработвателно предприятие

Наскоро Daikin достави цялостна ОВК система, за да отговори на потребностите от охлаждане на хранително-преработвателно предприятие в Унгария. Крайният потребител работи в областта на хранителните добавки, като произвежда хранителни добавки на растителна основа, включително веган протеини.

Turkmenistan-Success-Story.png

Успешен пример от практиката в Туркменистан

Daikin наскоро представи своето цялостно ОВиК решение за комплекс с комбинирано предназначение, който ще бъде най-големия пазарен и развлекателен център в Ашхабат, столицата на Туркменистан.

AHU-solutions_1645x1080.jpg

Решения с въздухообработващи климатични камери на Daikin за интересен ОВиК проект

Наскоро Daikin представи свои решения с въздухообработващи климатични камери за интересен ОВиК проект, който се изпълняваше в Lanheses, Португалия.

daikin-applied-ranges-middle-east.jpeg

Висока енергийна ефективност за комфортно охлаждане в условията на Близкия изток

Наскоро Daikin достави водоохлаждащи агрегати за осигуряване на комфортно охлаждане в условията на Близкия изток за проект, включващ четиризвезден хотел в Рияд, Саудитска Арабия.

DESCO_01_002.jpg

Шоурум на Desco

Покривната система „plug and play“ на Daikin предлага устойчиво целогодишно решение за климатично управление на шоурума за клиенти