Skip to main content

Корпоративни новини

Индустрията се обединява, за да насърчи обновяването на сгради и енергийната ефективност в Централна и Източна Европа

Май 2023

Две трети от 43,6 милиона жилища в едно- и многофамилни къщи в страните от Централна и Източна Европа (ЦИЕ) са по-стари от 30 години (построени преди 1989 г., според EU Building Stock Observatory) и са до голяма степен неефективни. Гражданите и обществата са засегнати от високите сметки за енергия, ниския комфорт на живот, сериозното замърсяване на въздуха и зависимостта от изкопаеми горива над средното за ЕС.

За да помогнат за справяне с тези належащи проблеми, лидерите в сектора на обновяването на сгради DAIKIN, DANFOSS, KNAUF INSULATION, ROCKWOOL, SAINT-GOBAIN, SIGNIFY и VELUX подписаха меморандум на Форума за енергийна ефективност в Централна и Източна Европа (C4E Forum) в Словакия. Те се ангажират да работят заедно и да предприемат систематични и ефективни стъпки за подобряване нивото на реконструкцията на сградите и енергийната ефективност в обществените политически дискусии в страните от Централна и Източна Европа.

Шаморин, Словакия, 24 май 2023 г. – Участващите компании имат повече от 42 хиляди служители и 100 производствени съоръжения в Централна и Източна Европа. Те възнамеряват да се съсредоточат върху систематично и ефективно участие в дебатите за национална обществена политика и да превърнат обновяването на сградите в своя приоритетна тема. Гражданите и институциите се нуждаят правителствата да приемат публични политики, които да им помогнат да преодолеят редица пречки пред обновяването на сградите и да допринесат за общата цел -  чист въздух, обществено здраве, енергийна сигурност и декарбонизация. Реновирането на сградите може да осигури по-здравословни, по-ефективни и по-евтини за поддръжка сгради, както и по-чист въздух и подобрена енергийна сигурност на страните от Централна и Източна Европа. Освен това модернизацията на сгради вече осигурява стотици хиляди работни места в региона на Централна и Източна Европа.

Group
Подписалите бизнес меморандума в Шаморин, Словакия – отляво надясно: Кристиан Месарош, старши вицепрезидент, регион Централна и Източна Европа, VELUX / Адам Йеджейчак, регионален президент за Източна Европа, DANFOSS / Радек Бедрна, управляващ директор, Източна Европа и Близкия изток, KNAUF ИЗОЛАЦИЯ / Таня Банай, генерален мениджър на стратегическо бизнес звено Commercial за ЦИЕ, DAIKIN Централна Европа / Томаш Росак, главен изпълнителен директор, Източна Европа, SAINT-GOBAIN / Анджей Киелар, управляващ директор, Централна и Източна Европа, ROCKWOOL / Еран Гьорген, главен изпълнителен директор, Европа Изток, SIGNIFY

Индустрията подкрепя тези твърдения чрез експертни проучвания: само изолирането на жилищни сгради може да спести средно 44 % от крайната консумация на енергия и 46 % природен газ според Buildings Performance Institute Europe. EuroWindoor установи, че смяната на прозорците може да доведе до потенциало допълнително спестяване на енергия до 15% от общите нужди за отопление. Healthy Homes Barometer 2022 показа, че един на всеки трима европейци е засегнат от поне един от рисковете за качество на живот в помещенията, като влага и мухъл, тъмнина, студ или излишен шум. Термопомпите имат потенциала да спестят над 600 милиона тона CO2 емисии в европейския сграден фонд, според модела EPEE HFC Outlook, изготвен от Gluckman Consulting. Ecofys изчислява, че техническите сградни системи, които включват измерване, регулиране на температурата и балансиране на инсталации за отопление, охлаждане и топла вода, имат потенциала да генерират спестявания на енергия до 30%. И накрая, превключването на цялото осветление към светодиодно може да намали годишните емисии с 19 милиона тона CO2 и разходите за енергия с 16,4 милиарда евро в страните от Централна и Източна Европа, както е очертано от модела за преобразуване на Green Switch

Бизнес лидерите от региона се ангажират да популяризират обновяването на сградите и енергийната ефективност, като предоставят необходимите лични и финансови ресурси за създаване и поддържане на национални асоциации с експертен опит, които да се включат ефективно в публични дебати.

Компаниите също се стремят да използват своя опит и знания, като канят други фирми, неправителствени, академични и обществени институции да си сътрудничат и да подкрепят национални и регионални инициативи, които се застъпват за обновяване на сгради и енергийна ефективност. Сътрудничеството ще се фокусира върху политики за енергийна ефективност, програми за обновяване и други свързани аспекти в страните от Централна и Източна Европа, включително Полша, Чехия, Словакия, Унгария, Румъния, България, Сърбия, Хърватия, Словения и други.

Цитати на подписалите меморандума

DAIKIN, Таня Банай, генерален мениджър на стратегическо бизнес звено Commercial за ЦИЕ: „Ускоряването на растежа на термопомпите е от съществено значение за намаляване  зависимостта от изкопаемите горива. Всеки тип термопомпа осигурява значителни предимства по отношение на енергийната ефективност и намаляването на емисиите на CO2 в сравнение с газовия котел. За постигане на декарбонизиран сграден фонд в Европейския съюз до 2050 г. ще е необходима широка гама от термопомпи, включително достъпни модели въздух-въздух, особено в страните от Централна и Източна Европа.“

DANFOSS, Адам Йеджейчак, регионален президент за Източна Европа: „Наблюдаваме едностранен подход, фокусиран единствено върху доставката на енергия, а не достатъчно върху търсенето. Ако не ограничим търсенето си на енергия, изграждането на възобновяеми енергийни източници дори няма да бъде достатъчно. Ние просто няма да имаме достатъчно зелена енергия, за да отговорим на нуждите на нарастващото население. Технологията е налична и решенията за енергийна ефективност могат да се използват днес във всички сектори, по-специално в строителния сектор. Ако не действаме сега, за да отговорим на нарастващото търсене на енергия, ще бъде изключително трудно и по-скъпо да постигнем целта на Парижкото споразумение да останем под 1,5 градуса затопляне.

 

 

 

KNAUF INSULATION, Радек Бедрна, управляващ директор, Източна Европа и Близкия изток: „Централна и Източна Европа е домът на пет от седем държави в ЕС с най-висок потенциал за икономия на газ в резултат от изолирането на жилищни сгради. Над  50% газ може да бъде спестен в Румъния, България, Чехия, Словакия и Унгария. Собствениците на сгради се нуждаят от стабилни, дългосрочни и мотивиращи правителствени програми за стимулиране на обновяването.“

ROCKWOOL, Анджей Киелар, управляващ директор, Централна и Източна Европа: „Всички се нуждаем от по-малко енергия. Повечето сгради в страните от Централна и Източна Европа  не отговарят на никакви стандарти за енергийна ефективност. Няма друг начин това да се промени освен чрез масова термомодернизация на сградите. Не можем да очакваме да се случи чудо, трябва да се предприеме последователен план за действие във всички страни и ефективни, дългосрочни програми за финансова подкрепа, които го подкрепят. Тогава ще подобрим жизнения стандарт на гражданите на Централна и Източна Европа и на целите държави, ще намалим енергийната бедност, ще се погрижим за климата, икономическото развитие и енергийната сигурност. Има толкова много положителни и очевидни резултати, но и все още твърде много бариери пред топлинната модернизация.“

SAINT-GOBAIN, Томаш Росак, главен изпълнителен директор, Източна Европа: Сградите и тяхната конструкция представляват близо 40% от емисиите на CO2 и 35% от отпадъците се произвеждат от строителната индустрия в Европейския съюз. SAINT-GOBAIN показва, че е възможно да променим това чрез инвестиране в проекти и технологии, които намаляват въздействието на нашите операции, разработване на иновативни решения, които допринасят за енергийната ефективност на сградите, въвеждане на нови технологии за рециклиране и замяна на основните суровини с рециклирани нечий."

SIGNIFY, Еран Гьорген, главен изпълнителен директор, Европа Изток: „Докато енергийният преход се ускорява и ние се стремим да електрифицираме транспорта и отоплението на дома, усилията за намаляване на същестуващото потребление на електроенергия трябва да бъдат приоритет. Осветлението е една от областите, в които можем значително да подобрим енергийната ефективност с относително малко разходи и усилия, без да загубим безопасни и добре осветени градски пространства. Енергоспестяващото LED осветление значително намалява оперативните разходи, широко достъпно е, издържа по-дълго и е по-екологично от традиционния си конвенционален аналог.”

VELUX, Кристиан Месарош, старши вицепрезидент, регион Централна и Източна Европа: „Последните проучвания показват, че петдесет милиона европейски домакинства живеят в енергийна бедност и един на всеки трима европейци е засегнат от поне един от рисковете за качество на живот в помещенията, като влага и мухъл, тъмнина, студ или излишен шум.

Освен това все още сме изправени пред климатични и енергийни кризи и има спешна нужда от устойчиви и достъпни сгради, за да могат хората да преуспяват на работа, в училище и у дома. Не става въпрос само за правителствата, но и частните компании трябва да бъдат част от решенията. Всички ние трябва да променим начина, по който гледаме на сградите днес – преминавайки отвъд енергийните характеристики към климата, околната среда и здравето.“

Авторски права за снимки: Daikin Central Europe

 

За нас

 

DAIKIN е водещ доставчик на технологии за отопление, охлаждане, вентилация, пречистване на въздуха и хладилна техника за жилищни, търговски и индустриални цели с широка гама от продукти, решения и услуги. В групата работят над 96 000 души по целия свят.

DAIKIN Airconditioning Central Europe е дъщерно дружество на DAIKIN Europe N. V. със седалище във Виена, Австрия. Повече от 700 служители и 2500 партньора отговарят за продажбите и сервизните дейности в 16 страни в Централна и Източна Европа (Австрия, Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Чехия, Унгария, Косово, Черна гора, Молдова, Северна Македония, Полша, Румъния, Сърбия, Словакия и Словения). С Your Daikin World в централата във Виена, индустрията на ОВК и хладилна техника и строителният сектор имат достъп до модерен център за опит за съвместно създаване на решения по поръчка за хотели, магазини, офиси и големи търговски приложения. Той също така включва един от деветте центъра за обучение в региона на Daikin Централна Европа. https://www.daikin.bg/bg_bg/about.html

DANFOSS A/S разработва решения, които увеличават производителността на машините, намаляват емисиите, намаляват консумацията на енергия и позволяват електрификация. Нашите решения се използват в области като охлаждане, климатизация, отопление, преобразуване на енергия, управление на двигатели, промишлени машини, автомобилостроене, корабостроене, както и оборудване извън и по магистрали. Ние също така предлагаме решения за възобновяема енергия, като слънчева и вятърна енергия, както и районна енергийна инфраструктура за градовете. Нашето иновативно инженерство датира от 1933 г. DANFOSS е семейна собственост, в която работят повече от 42 000 души, обслужващи клиенти в повече от 100 страни чрез глобален отпечатък от 95 фабрики. www.DANFOSS.com  

KNAUF INSULATION е един от най-големите световни производители на изолационни продукти и решения с близо 6000 служители в повече от 40 страни и 28 производствени обекта в 15 държави. www.knaufinsulation.com

ROCKWOOL произвежда широка гама от продукти от каменна вата, които помагат на нашите клиенти и общности да се справят с много от най-големите днешни предизвикателства пред устойчивостта и развитието, от консумация на енергия и шумово замърсяване до устойчивост на пожар, недостиг на вода и градски наводнения. Изработена от вулканични скали, каменната вата е естествен, безкрайно рециклируем, универсален материал, който формира основата на всички наши бизнеси. www.rockwool.com

SAINT-GOBAIN Световен лидер в лекото и устойчиво строителство. SAINT-GOBAIN проектира, произвежда и разпространява материали и услуги за строителния и индустриалния пазар. Интегрираните решения на компанията за обновяване на обществени и частни сгради, леко строителство и декарбонизация на строителството и промишлеността са разработени чрез непрекъснат процес на иновации и осигуряват устойчивост и производителност. Ангажиментът на Групата се ръководи от нейната цел „ДА НАПРАВИМ СВЕТА В ПО-ДОБЪР ДОМ“. 51,2 милиарда евро продажби през 2022 г. 168 000 служители, локации в 75 страни. Ангажира се с постигане на въглероден неутралитет до 2050 г.

SIGNIFY е световен лидер в осветлението за професионалисти и потребители и осветление за Internet of Things. Нашите продукти на Philips, свързани системи за осветление Interact и услуги с активирани данни, предоставят бизнес стойност и трансформират живота в домове, сгради и обществени пространства. През 2022 г. имахме продажби от 7,5 милиарда евро, приблизително 35 000 служители и присъствие в над 70 държави. www.SIGNIFY.com

VELUX Group създаде по-добра вътрешна среда, като внесе дневна светлина и свеж въздух в домове и други сгради по целия свят повече от 80 години. Групата VELUX е основана в Дания и днес присъства в повече от 36 страни. www.VELUX.com

Авторски права за снимки: C4E Forum

 

Контакти

Бизнес инициатива

Peter Robl

peter.robl@knaufinsulaiton.com

T: +421 903 585 639

 

Контакт с медиите

Георги Грънчаров
Маркетинг и комуникации за България и Молдова

тел +43 664 559  7454 
grancharov.g@daikin.at
Lemböckgasse 59/1/1 | 1230 Виена | Австрия

Mоже да ви заинтересува

 • Daikin се представя на 28-та конференция по изменение на климата в Дубай - COP28

  Брюксел, ноември 2023 г. – Daikin показва своя високоефективен инверторен климатик на COP28 Japan Pavilion, подчертавайки способността му да постигне до 50% икономия на енергия. 28-ата конференция по изменение на климата в Дубай, Обединени арабски емирства, от 30 ноември до 12 декември 2023 г., ще отбележи първата изложба на Daikin на събитие на COP. #pr2313
 • Daikin разкрива нова изцяло електрическа и plug-in хибридна транспортна хладилна гама на изложението SOLUTRANS в Лион

  Брюксел, ноември 2023 г. – Daikin представя най-новите си решения за охлаждане на микробуси, камиони и ремаркета в SOLUTRANS, глобалният център за тежкотоварни и лекотоварни търговски превозни средства. Напълно електрическата и plug-in хибридна продуктова гама на Daikin намалява емисиите от двигателите с вътрешно горене. Глобалният производител демонстрира своите иновации за транспортна хладилна техника, включително новия си хладилен агрегат за ремаркета Exigo, заедно с новата Telematics платформа за свързаност на Daikin. #pr2319
 • Mesomania

  Пълна гама хладилно оборудване, което затваря хладилната верига, представи за първи път у нас Daikin

  София, 14 ноември 2023 г. – Японският производител на водещи решения за отопление, охлаждане, вентилация и пречистване на въздуха, представи цялостно порфтолио хладилна техника по време на юбилейното 30-то издание на специализираното изложение Месомания.
 • Daikin представя нови нисковъглеродни термопомпи VRV за всички видове търговски сгради

  Виена, ноември 2023 г. – Daikin разкрива подробности за две нови термопомпени системи VRV 5, които ще се появят на пазара през първата половина на 2024 г. С разширен капацитет за системата Mini-VRV до 33,5 kW и нова серия Top-Blow, достигаща 56 kW, Daikin разширява портфолиото си за декарбонизация на търговски сгради. #pr2318
 • Ново екологично решение за търговски хладилни камери: Daikin Inverter Monoblock

  Виена, ноември 2023 г. – Редица индустрии и бизнеси зависят значително от иновативното хладилно оборудване на своите хладилни складове. Това не само им позволява да доставят продукти и услуги безпроблемно, но и да допринасят за минимизиране на отпечатъка върху околната среда. Хотели, ресторанти, кетъринг услуги, салони за сладолед, супермаркети и цялата хранителна индустрия трябва да поддържат хладилната верига непрекъсната, същото важи и за логистичните услуги, центровете за данни и болниците, които се нуждаят от охлаждане на продукти, устройства за съхранение на данни или лекарства – всички те могат да открият едно ново компактно решение за охлаждане на Daikin, работещо с естествения хладилен агент пропан (R-290):Daikin Inverter Monoblock, предлагащ набор от различни предимства. #pr2311
 • Термопомпите бележат ръст при избора на средство за отопление на жилищата в страните от ЦИЕ

  Виена, ноември 2023 г. — Скорошно проучване на GfK, поръчано от Daikin Central Europe, разкрива поведението на собствениците на жилища и проектантите при вземане на решения за покупка в категорията термопомпи в девет страни от Централна и Източна Европа. #pr2312
 • Вдъхновяващо пътешествие отведе тазгодишните Daikin Kings в Дубай

  Виена, Дубай, октомври 2023 г. – Всяка година Daikin Central Europe отличава своите най-ефективни партньори в ЦИЕ в една от трите категории: най-висок оборот, най-висока удовлетвореност на клиентите и иновативни проекти. Тазгодишните 39 победители, така наречените Daikin Kings, предприеха пътуване за вдъхновение до оживения град Дубай, град, който движи иновациите в строителната индустрия, като същевременно насърчава удобни и устойчиви ОВК решения. #pr2316
 • Новата термопомпа Daikin Altherma 3 R MT улеснява обновяването на отоплителни системи

  Виена, октомври 2023 г. – Високите разходи за енергия и повишената загриженост за околната среда карат много хора да се откажат от традиционните отоплителни системи, като газови или нафтови котли. За тези, които планират ремонт на дома или искат да обновят или подменят съществуващ котел, без да е необходимо да сменят съществуващите радиатори, най-новата термопомпа от Daikin, Daikin Altherma 3 R MT, предлага идеално решение. Пускането на продукта подчертава ангажимента на Daikin да допринесе за декарбонизиране на отоплението не само в новопостроени, но и в съществуващи домове. #pr2309
 • Новите характеристики на серията малък инверторен водоохлаждащ агрегат R-32

  Виена, септември 2023 – Първоначално пусната на пазара през 2021 г., гамата малки инверторни водоохлаждащи агрегати R-32 беше подобрена с въвеждането на нови функции за отоплителни приложения. Те усъвършенстват контролните възможности на агрегата. Той може да бъде свързан, за да работи в персонализирани решения за отопление, както и в комбинация с продукти като термопомпи Daikin Altherma или традиционни котли и електрически нагреватели. #pr2310
 • uv-streamer

  Комплектът за пречистване на въздуха Daikin за интегриране в търговски климатични и термопомпени системи осигурява по-чиста и по-здравословна среда

  Виена, юли 2023 г. - Daikin обяви нов UV Streamer комплект за своята водеща касета с кръгъл поток. Улавяйки 99,9% от замърсителите и алергените чрез усъвършенствана филтрация, UV Streamer комплектът осигурява по-здравословна и по-хигиенична вътрешна среда, защитавайки благосъстоянието на обитателите на сградата и подобрявайки цялостното качество на въздуха в помещенията. #pr2307
 • thank you

  Daikin Europe отчита 20% ръст на оборота поради голямото търсене на нисковъглеродни решения за отопление и охлаждане

  Виена, Брюксел, юни 2023 – В следствие на силното търсене на нисковъглеродни решения за отопление и охлаждане, Daikin отчита ръст на оборота от 20% в EMEA, който сега възлиза на 5,2 милиарда евро, най-добрият резултат на компанията досега. #pr2304
 • open construction day edc ghent

  Индустрията се обединява, за да насърчи обновяването на сгради и енергийната ефективност в Централна и Източна Европа

  Две трети от 43,6 милиона жилища в едно- и многофамилни къщи в страните от Централна и Източна Европа (ЦИЕ) са по-стари от 30 години (построени преди 1989 г., според EU Building Stock Observatory) и са до голяма степен неефективни. Гражданите и обществата са засегнати от високите сметки за енергия, ниския комфорт на живот, сериозното замърсяване на въздуха и зависимостта от изкопаеми горива над средното за ЕС. За да помогнат за справяне с тези належащи проблеми, лидерите в сектора на обновяването на сгради DAIKIN, DANFOSS, KNAUF INSULATION, ROCKWOOL, SAINT-GOBAIN, SIGNIFY и VELUX подписаха меморандум на Форума за енергийна ефективност в Централна и Източна Европа (C4E Forum) в Словакия. Те се ангажират да работят заедно и да предприемат систематични и ефективни стъпки за подобряване нивото на реконструкцията на сградите и енергийната ефективност в обществените политически дискусии в страните от Централна и Източна Европа. #pr2305
 • open construction day edc ghent

  Акцент в Деня на отворените врати: Енергийно неутрален център за развитие на Daikin EMEA в Гент, Белгия

  Гент, Брюксел, май 2023 г. – В ежегодния ден на откритата строителна площадка, организиран от белгийската строителна индустрия през май 2023 г., строителната площадка на Daikin Europe в Центъра за развитие EMEA (EDC) в Гент беше отворена за посещение от обществеността. Много посетители минаха покрай технологичния парк Zwijnaarde, за да видят как се изгражда един от най-иновативните и устойчиви изследователски центрове за развитие в Европа. #pr2303
 • service-games-2023-winners

  Горди победители, отличени на Daikin Service Games Central Europe 2023

  Виена, Будапеща, май 2023 г. - През пролетта на 2023 г., Daikin, водещ доставчик на отопление, охлаждане, вентилация, решения за пречистване на въздуха, и замразяване стана домакин на второто издание на Daikin Service Games Central Europe. Повече от 280 сервизни техници от 16 страни от Централна Европа се състезаваха както на теория, така и на практика. #pr2302
 • first Polish heat pump factory

  Daikin Europe започва изграждането на първата фабрика за термопомпи в Полша, създавайки 3000 нови работни места до 2030 г.

  На 4 април 2023 г. Daikin Europe N.V. започна изграждането на новата си фабрика за термопомпени агрегати в Лодз, първия си производствен обект в Полша. #pr2301
 • ISH 2023

  Daikin очаква пазарът на термопомпи да нарасне до 10 милиона

  Брюксел, април 2023 г. – На изложението ISH 2023 Daikin показва, че историята на растежа ще продължи: пазарният лидер в този сегмент ще пусне новата Daikin Altherma 4 през 2024 г. и ще увеличава производствения си капацитет непрекъснато през следващите години. Групата има силна местна позиция в Европа, с планирано по-нататъшно разширяване на местния производствен капацитет и инвестиция в нов производствен обект в Полша, който ще стане най-големият й в Европа. #pr2235
 • ISH 2023

  Елате и вижте следващото поколение термопомпи на Daikin на ISH 2023

  Брюксел, януари 2023 г – Daikin Europe N.V ви кани да откриете следващото поколение термопомпи въздух-вода на ISH 2023, водещото търговско изложение в света за ОВК + Вода. Водещата на пазара серия Daikin Altherma 3 промени стандарта за термопомпи. Новата серия Daikin Altherma 4 ще надгражда допълнително върху това и пускането й е планирано от 2024 г. нататък. Също така Daikin ще представи своята нова програма за подкрепа за монтажници в цяла Европа, насочена към продължаване на осигуряването на адекватно и качествено обучение, така че инсталираните модули да работят безпроблемно през целия живот на продукта. #pr2231
 • Представяме ви малкия инверторен водоохлаждащ агрегат R-32 във версия Сплит

  Виена, февруари 2023 – Новият малък инверторен водоохлаждащ агрегат R-32 – Сплит версия предлага същите показатели за енергийна ефективност и характеристики за екологична устойчивост, които идват с малкия инверторен водоохлаждащ агрегат R-32 в комбинираната версия, разширявайки възможностите му за приложение с инсталации без гликол при студен климат. Предлага се като версия с термопомпа, осигуряваща охлаждане и отопление в капацитет от 16 kW до 90 kW. Малкият инверторен водоохлаждащ агрегат R-32 – Сплит позволява бърза доставка до обектите на клиентите поради наличности на склад.. #pr2223
 • ceremony

  Daikin ще подкрепи жертвите на земетресенията в Турция

  Брюксел, 10 февруари 2023 г. - Daikin Europe N.V. обяви днес материални дарения на стойност 230 хиляди евро за народа на Турция, засегнат от неотдавнашните земетресения.

Намерете повече информация

Разгледайте нашия Virtual Experience Center

Намерете повече информация

Намерете повече информация